Prašymų formos

Čia galite atsisiųsti įvairių prašymų formas, prašome redaguoti pilka spalva pažymėtus laukus

Skirta mokinių tėveliams:

Visos dienos grupės paslaugos prašymas 2023

Mokinių lankomumo apskaitos ir vėlavimo į pamokos prevencijos tvarka    netenka galios, rengiama nauja tvarka 

Prašymas pateisinti dėl ligos praleistas pamokas – iki 5 dienų/mėn.

Tėvų prašymas dėl atleidimo nuo privalomo kai kurių pamokų lankymo  – pateikiamas kartu su lankomos sporto/menų mokyklos pažyma apie užsiėmimus. Sprendimą dėl atleidimo nuo dalies pamokų lankymo ir atsiskaitymo tvarkos priima dalyko mokytojas

Tėvų prašymas dėl dorinio ugdymo pakeitimo nuo rugsėjo 1 dienos

Tėvų prašymas dėl išbraukimo iš sąrašų išvykstant gyventi į užsienį

Tėvų prašymas dėl perkėlimo į kitą klasę

Tėvų prašymas, pranešimas įvairiais klausimais

Dokumentų formos darbuotojams:

 

Pusmečio rezultatų lentelė

Prašymas dėl seminaro išlaidų apmokėjimo (pildomas kai prieš tai raštu suderinus vykimą į seminarą, mokytojas pats sumoka už kursus)

Prašymas dėl mamadienio/tėvadienio – papildomos laisvos dienos

Prašymas ekskursijai

Prašymas dėl kasmetinių atostogų

Prašymas išleisti į seminarą/kursus

Prašymas  dėl nemokamų atostogų

Darbas nuotoliniu būdu, tvarka ir prašymas

Mokytojo darbo grafikas 2023

Prašymas dėl darbo nuotoliniu per mokinių atostogas