Prašymų formos

Čia galite atsisiųsti įvairių prašymų formas, prašome redaguoti pilka spalva pažymėtus laukus

Skirta mokinių tėveliams:

Visos dienos grupės paslaugos prašymas 

 Mokinių lankomumo apskaitos ir vėlavimo į pamokos prevencijos tvarka    Prašymai pildymui

Prašymas pateisinti dėl ligos praleistas pamokas 

Tėvų prašymas dėl atleidimo nuo privalomo kai kurių pamokų lankymo

Tėvų prašymas dėl dorinio ugdymo pakeitimo nuo rugsėjo 1 dienos

Tėvų prašymas dėl išbraukimo iš sąrašų išvykstant gyventi į užsienį

Tėvų prašymas dėl perkėlimo į kitą klasę

Tėvų prašymas, pranešimas įvairiais klausimais

Tėvų prašymas dėl praleidžiamų pamokų pateisinimo 

Dokumentų formos darbuotojams:

 

Pusmečio rezultatų lentelė

Prašymas dėl seminaro išlaidų apmokėjimo (pildomas kai prieš tai raštu suderinus vykimą į seminarą, mokytojas pats sumoka už kursus)

Prašymas dėl mamadienio/tėvadienio

Prašymas ekskursijai

Prašymas dėl kasmetinių atostogų

Prašymas išleisti į seminarą/kursus

Prašymas  dėl nemokamų atostogų

Darbas nuotoliniu būdu, tvarka ir prašymas

Mokytojo darbo grafikas 2022-2023

Prašymas dėl darbo nuotoliniu 2022 m. gruodžio 27-30 d.