Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas.
 Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2022/2023 mokslo metais:
 • pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Naruškevičienė,
  komisijos sekretorė – psichologė Lina Pozniakaitė,

nariai:

 • direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Černė,
 • specialioji pedagogė, logopedė Gražina Suchocka,
 • psichologė Julija Jaselskytė,
 • socialinė pedagogė Jelena Lembovičienė,
 • socialinė pedagogė Aušra Apšegaitė,
 • socialinė pedagogė Simona Spudytė,
 • anglų kalbos mokytoja Saulė Ivančenka,
 • pradinių klasių mokytoja Lina Budriūnienė,
 • pradinių klasių mokytoja Regina Markauskienė,
 • etikos mokytojas Aleksandr Savickij,
 • matematikos mokytoja Jelena Kuklienė,
 • kūno kultūros mokytoja Kristina Čiupalienė,
 • sveikatos priežiūros specialistė Giedrė Jieznienė.

 

 

 

 

vgk-1 vgk2