Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas.
 Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2018/2019 mokslo metais:
 • pirmininkė –  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Naruškevičienė,
 • komisijos sekretorė – psichologė Lina Pozniakaitė,

nariai:

 • direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Černė,
 • psichologė Irma Ratautienė,
 • socialinė pedagogė  Audronė Jasinskienė,
 • specialioji pedagogė, logopedė Gražina Suchocka,
 • anglų kalbos mokytoja Saulė Ivančenka,
 • pradinių klasių mokytoja Jolanta Blažienė,
 • pradinių klasių mokytoja Regina Markauskienė,
 • tikybos mokytoja Vytautė Mikutytė,
 • matematikos mokytoja Jelena Kuklienė.

 

 

 

 

vgk-1 vgk2