Vaiko gerovės komisija

 • Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas.
   Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2017/2018 mokslo metais:

  pirmininkė –  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Naruškevičienė,

  komisijos sekretorė – psichologė Lina Pozniakaitė,

   

  nariai:   

  socialinė pedagogė  Audronė Jasinskienė,

  specialioji pedagogė, logopedė Gražina Suchocka,

  anglų kalbos mokytoja Saulė Ivančenka,

  pradinių klasių mokytoja Jolanta Blažienė,

  pradinių klasių mokytoja Regina Markauskienė,

  tikybos mokytoja Vytautė Mikutytė,

  matematikos mokytoja Jelena Kuklienė.

   

   

 

 

vgk-1 vgk2