Vaiko gerovės komisija

Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos
Vaiko gerovės komisijos sudėtis
2016-2017 m. m.

Komisijos pirmininkė – Edita Stacevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos sekretorė – Lina Pozniakaitė, psichologė

Nariai:

Audronė Jasinskienė., socialinė pedagogė

Gražina Suchocka, specialioji pedagogė, logopedė

Giedrė Zaleckaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Vilma Budreckienė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo logopedė

Jolanat Blažienė, pradinių klasių mokytoja

Saulė Ivančenka, anglų kalbos mokytoja

Vilma Šlepikienė, Vilniaus m. 1-ojo policijos komisariato prevencijos poskyrio specialistė.