Vaiko gerovės komisija

VGK reglamentas 2023
 Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2023/2024 mokslo metais:
 • pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Naruškevičienė,
  komisijos sekretorė – psichologė Lina Pozniakaitė,

nariai:

 • direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Černė,
 • specialioji pedagogė, logopedė Gražina Suchocka,
 • psichologė Ema Pakeltytė,
 • socialinė pedagogė Jelena Lembovičienė,
 • socialinė pedagogė Aušra Apšegaitė,
 • socialinis pedagogas Arnas Valkiūnas,
 • anglų kalbos mokytoja Saulė Ivančenka,
 • pradinių klasių mokytoja Lina Budriūnienė,
 • pradinių klasių mokytoja Regina Markauskienė,
 • pradinių klasių mokytoja Jolita Vaisėtienė,
 • etikos mokytojas Aleksandr Savickij,
 • matematikos mokytoja Jelena Kuklienė,
 • fizinio ugdymo mokytoja Kristina Čiupalienė,
 • sveikatos priežiūros specialistė Giedrė Jieznienė.

vgk-1 vgk2