Erasmus+ projektas „Kiekvienas yra matomas”

ERASMUS PROJEKTAS ,,KIEKVIENAS YRA MATOMAS“
(ANGL.,,NO ONE IS LEFT BEHIND“)

Nuo 2023 birželio 1 d. Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija dalyvauja Erasmus projekte ,,Kiekvienas yra matomas“ (angl. ,,No one is left behind“), kuris truks iki 2024 metų pabaigos. Šiame projekte dalyvauja mokytojai: Liudmila Smolskaja (geografijos mokytoja), Karolina Norkienė (dailės mokytoja), Liubov Vežbickienė (rusų kalbos mokytoja), Audronė Petrauskienė (technologijų mokytoja), Marius Tavoras (istorijos mokytojas), Ilona Petrikienė (anglų kalbos mokytoja), Jolanta Kručkauskienė (lietuvių kalbos mokytoja).

Projekto tikslai:

  • Išmokti naujų šiuolaikinių metodų, atliepiančių skirtingų gebėjimų mokinių poreikius.
  • Tikslingai taikyti IKT organizuojant ugdymo procesą.
  • Didinti Erasmus projektinės patirties turinčių mokyklos darbuotojų skaičių.
  • Prisidėti prie bendros Europos švietimo erdvės kūrimo.

Norėdami pasiruošti sklandžiam įtraukiojo ugdymo procesui, projekto metu mokytojai kels savo kvalifikaciją, semsis naujų idėjų dalyvaudami kursuose, mokymuose įvairiose Europos šalyse. Planuojama įvykdyti keturis mobilumus į skirtingas valstybes.

Pirmas mobilumas vyks Turkijoje, kur mokytojai dalyvaus mokymuose ,,eTests, eAssignments, eGames and other eGadgets for Innovative Teachers”,  kurių metu mokysis, kaip kurti įvairaus tipo testus ir sužinos, kokias priemones/programas gali naudoti kurdami el.testus, el. užduotis ir el. žaidimus bei kitas el. programėles. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas patyriminiam mokymuisi. Po kursų Turkijoje mokytojai dalykininkai mokės dirbti su individualiomis ir komandinėmis užduotimis kurdami el. testus MS ir Google Forms, LearningApps, H5P ir Liveworksheets, padedančius įtraukti į mokymo(si) procesą kiekvieną mokinį pagal jo gebėjimus.

Antras mobilumas vyks Islandijoje, čia mokytojai dalyvaus kursuose „Special Needs and Inclusive Ed 2023“ , kuriuose susipažins su sėkminga Islandijos mokytojų įtraukiojo ugdymo praktika aplankydami vieną iš naujausių Islandijos mokyklų. Dalyviams bus pristatyta Islandijos švietimo sistema ir bendradarbiavimas su moksleivių tėvais siekiant geriausio rezultato kiekvienam mokiniui (The Four Wall Concept). Kursų dalyviai kasdien išbandys naujus įtraukiojo ugdymo metodus, kurie padės mokant(is)) kiekvienam mokiniui patirti sėkmę. Po kursų Islandijoje mokytojai praktiškai taikys metodus: „The Four Wall Concept“ metodą, sėkmės patyrimo metodą, skirtingų gebėjimų vaikams, metodus „Palaikymo grandinė“, „Juoko joga“, „Kūrybingumo galia kiekvienam“.

Trečias mobilumas vyks Italijoje, kur mokytojai dalyvaus kursuose „The Finnish Approach to Children with Special Needs: Promoting Learning and Growth – Florence”,  juose susipažins su trijų etapų modeliu, kurį Suomijos pradinės mokyklos specialistai sukūrė, kad skatintų specialiųjų poreikių turinčių vaikų mokymąsi ir asmeninį augimą. Mokytojai aiškinsis, kaip nustatyti mokinių poreikius, kaip veiksmingai padėti specialiųjų poreikių mokiniams. Tikimasi, kad įgytos žinios padės suteikti mokiniams emocinę ir elgesio paramą. Po kursų Italijoje mokytojai praktiškai taikys metodikas, skatinančias mokinių tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, kurs pozityvią mokymosi aplinką, padedančią įtraukti specialiųjų poreikių mokinių mokymąsi ir augimą.

Ketvirtas  mobilumas vyks Ispanijoje,  mokytojai dalyvaus kursuose ,,Design Learning Spaces for the 21st Century Classroom – Barcelona“, susipažins su mokymo ir mokymosi paradigmų kaita 21 amžiuje, su mokymosi erdvės įtaka mokymo ir mokymosi procesams, su šios srities moksliniais tyrimais ir jų rezultatais. Mokymų dalyviai mokysis kurti mokymo(si) erdves, skatinančias
įvairių gebėjimų moksleivių bendravimą ir bendradarbiavimą; taip pat įrengti erdves individualiam įvairių poreikių mokinių mokymui(si) ir autorefleksijai. Po kursų Ispanijoje mokytojai kurs mokymo(si) erdves, pritaikytas 21 amžiaus mokinių poreikiams. Mokytojai skatins įvairių gebėjimų mokinius tyrinėti, bendrauti, bendradarbiauti, dalintis patirtimis, įgalins juos savarankiškai mokytis, apmąstyti individualias patirtis ir generuoti idėjas.

Taip pat yra suplanuotas dėstymo vizitas, kurio metu mūsų progimnazijos mokytojai partnerių mokykloje pristatys jau antrus metus taikomą integruotą fenomenais grįstą ugdymą, pagal galimybes organizuos ugdomąsias veiklas partnerių mokykloje. Mokiniai bus mokomi nagrinėti bet kokį objektą ar reiškinį per skirtingų mokomųjų dalykų prizmę, vykdant mokslų sintezę trumpalaikiuose ar ilgalaikiuose mokomuosiuose projektuose. Tikimasi, kad mūsų mokytojų patirtis praturtins partnerių mokymo(si) metodinę bazę, supažindins kitų šalių mokytojus ir mokinius su kitomis pasaulio pažinimo galimybėmis ir plės jų suvokimą apie Europos švietimo kontekstą. Mūsų mokytojų gerosios patirties sklaida prisidės prie bendrosios Europos švietimo erdvės kūrimo.

Apibendrinant galima teigti, kad dalyvavimas Erasmus+ projekto mobilumuose, galimybė susipažinti su kitų Europos šalių švietimo sistemos patirtimi praplės mokytojų akiratį kultūrine, akademine, profesine bei socialine prasme, sustiprins jau turimas kompetencijas, supažindins su naujais metodais, padėsiančiais vykdyti įtraukųjį ugdymą. Sustiprinę jau turimas ir naujai įgytas kompetencijas mokytojai savo patirtimi pasidalins su kolegomis. Tai turės teigiamos įtakos ugdymo kokybei ir padės mokiniams siekti geriausių mokymosi rezultatų. Mūsų mokyklos mokytojų dalyvavimas Erasmus+ projektuose garsina Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos vardą.

Vizitas į Islandiją

Rugpjūčio mėnesį mūsų progimnazijos mokytojai: Ilona (anglų k.), Liudmila (geografijos)  ir Marius (istorijos) pagal Erasmus programą dalyvavo mokymuose Islandijoje „ledo žemėje“.

Pirmosios dienos ryte mokytojai turėjo progą Atlanto vandenyno  Faxafloi įlankoje  stebėti banginius, delfinus, atlantinius mormonus ir kitus jūrų paukščius. Vėliau jie aplankė Šiaurinį švyturį, tyrinėjo vulkaninės kilmės uolienas, tundros kraštovaizdį, Leidarendi lavos urvą, kaupė vaizdinę medžiagą pamokoms. Antroje dienos pusėje nuvyko į Laugalekjarskoli, kur susitiko su kursų „Smart Teachers Play More“ organizatoriais ir treneriais, žaidybine forma mokėsi islandiškų žodžių, bendravo su kolegomis iš 20 Europos valstybių.

Antra kursų diena buvo skirta išmokti ugdymo metodų, kaip gerinti mokinių savijautą, kuri yra labai  svarbi mokymo procese.  Kurso trenerė Rachel supažindino  su „Four Walled Approach“  ugdymo metodu, kuris akcentuoja bendradarbiavimą tarp mokinio, mokytojo, tėvų (ugdytojų) ir bendruomenės. Mokytojai praktiškai išbandė aktyvius susipažinimo metodus, o taikant „Well Being Bingo“ metodą geriau pažino ir save. Diskutavo apie geros savijautos poveikį mokytojo darbui, dalinosi mintimis, ko tikisi bendruomenė iš mokytojo.  Trenerė Rachel pristatė savo pedagoginę istoriją ir pasiūlė mokytojams kūrybiškai pristatyti savąsias.

Popietė buvo skirta kultūrinei programai. Mokytojai apsilankė „Blue Lagoon“ geoterminiame SPA, kuris yra įsikūręs juodame lavos lauke. Kursų dalyviai turėjo progą išbandyti 39 laipsnių temperatūros silicio prisotintą vandenį, pasigrožėti Islandijos kraštovaizdžiu.

Trečią mokymų dieną kursų dalyviai praktiškai išbandė metodus, kurie padeda įtraukti skirtingo temperamento mokinius į bendras veiklas, žadinančias emocinį intelektą, kinestetinius ir bendravimo  įgūdžius. Dirbdami grupėse  mokytojai aptarė UNICEF tezes apie įtraukųjį ugdymą, diskutavo apie jo naudą bei kaip jis suteikia galimybę atsiskleisti skirtingų gebėjimų vaikams. Kursų dalyviai ne tik mokėsi naujų metodų, bet ir dalinosi savo patirtimi.

Popietę mokytojai praleido Reikjaviko centre, apžiūrėjo Halgrimo bažnyčią, vaikščiojo miesto gatvėmis. Vietinis gidas supažindino su gyvenimo ypatumais saloje, pristatė svarbiausius Islandijos istorijos įvykius, pasakojo apie klimatą ir gamtą.

Ketvirtą mokymų dieną mokytojai aplankė naujai įrengtą Reikjaviko mokyklą Helgafellsskoli, kurioje ugdymas grindžiamas projektiniu būdu. Šioje mokykloje tas pats mokytojas moko daugiau nei vieno dalyko.  Visi dalykai mokomi integruotai, išskyrus dailę, muziką, kūno kultūrą ir technologijas. Kūno kultūros pamokos visus mokslo metus vyksta lauke. Nėra atskiros IT pamokos. Statant mokyklą buvo atsižvelgta į skirtingus mokinių poreikius: modernūs, lengvi ir mobilūs baldai, gera garso izoliacija, relaksacijos ir individualaus darbo klasės, liftas, šiltnamis, speciali įranga vaikams su judėjimo negalia.

Vėliau mokytojai vyko į pažintinę kelionę ir aplankė Šiaurės Amerikos ir Eurazijos tektoninių plokščių sandūros vietą Dingvellir nacionaliname parke, Gullfoss krioklį,  geizerių slėnį, užgesusio vulkano krateryje susidariusį ežerą, klausėsi legendų ir padavimų apie elfus ir trolius.

Vakare visi kursų dalyviai susirinko į bendrą vakaronę, kurioje pristatė savo šalies populiariausius valgius. Mokytojai turėjo progą bendrauti neformalioje aplinkoje, artimiau susipažinti.

Penktą dieną kursų mokytojai dalinosi savo gerąja patirtimi ir pasidalino įdomiais metodais, kuriuos taiko savo pamokose. Kursų dalyviai juos išbandė praktiškai, aptarė, kaip geriau šiuos metodus pritaikyti ugdant skirtingų gebėjimų vaikus. Po pietų kursų organizatoriai pristatė Islandijos švietimo sistemą. Vėliau įvyko sesija, kurioje mokytojai  turėjo galimybę pristatyti savo mokyklą ir  jos Erasmus+ projektinius tikslus, apsikeisti kontaktais, megzti partnerystes.  

Šeštą mokymų dieną kursų trenerė Rachel pabrėžė geros savijautos, pasitikėjimo ir saugumo jausmo būtinybę dirbant su skirtingų poreikių mokiniais. Supažindino su dar keliais nesudėtingais, bet naudingais  metodais „Brave Art Mission“ ir „Ninja questions“, padedančiais kurti ypatingai gerą visų mokinių savijautą.

Septintą mokymų dieną dalyviai susirinko bendrai refleksijai, kurioje aptarė kursų naudingumą, turėjo galimybę susipažinti su metodinėmis priemonėmis ir jas įsigyti. Po bendros sesijos vyko kursų baigimo sertifikatų įteikimas. Likusią dienos dalį mokytojai turėjo galimybę aplankyti kelis įdomius Islandijos gamtinius objektus: juodo smėlio paplūdimį Vik miestelyje, Skgafoss krioklį, iš tolo stebėjo Solheimajokull ledyno liežuvį.

Mokytojai iš šių mokymų grįžo pasisėmę tikrai naudingų žinių ir užmezgę naujų ryšių su užsienio pedagogais.

VIZITAS Į TURKIJĄ

Mūsų progimnazijos mokytojos: Jolanta (lietuvių k. ir literatūros), Liudmila (geografijos) ir Karolina (dailės), saulėtoje Turkijoje pradėjo savaitės trukmės mokymus kartu su Bulgarijos, Rumunijos bei Slovakijos mokytojais. Pirmą mokymų dieną dalyviai susipažino vienas su kitu išbandydami,,Ice breaking” metodą. Šis metodas padėjo geriau pažinti ne tik kolegą, bet ir jo šalį.

Antrąją mokymų dieną kursų dalyviai ne tik pristatė savo mokyklas, bet ir supažindino su savo šalimi, miestu, kultūra. Vėliau išklausė paskaitą apie įvairias mokinių testavimo formas ir jų naudą. Išklausę paskaitos apie eTestų naudą mokytojai praktiškai išbandė įvairius testų kūrimo metodus bei programas Google Classroom, Microsoft Lens and Kialo-edu.

Trečiąją mokymų dieną kursų dalyviai mokėsi sukurti ,,Pabėgimo kambarį” naudojantis  Microsoft 365 Forms platforma. Po praktinių užsiėmimų turėjo smagią išvyką aplankant Antikos kultūra pulsuojantį Sidės miestą, kur galėjo iš arčiau apžiūrėti bei pajusti jos didingumą. Viską vainikavo Amfiteatre kiekvienos kursų grupės surengtas muzikinis performansas. Vėliau visi dalyviai savo padarytas nuotraukas ir video panaudojo kurdami savo namų darbų užduotį.

Ketvirtąją mokymų dieną dalyviai pirmiausia pristatė savo namų darbus- sukurtus ,,Pabėgimo kambarius”- kuriuos iš karto buvo galima išbandyti ir pasižiūrėti, kaip tai galima pritaikyti pamokoje. Vėliau lektorė pristatė Google traslator, QRcodemonkey, Learningapps programas ir kaip jas naudoti. Mokymų dalyviai praktiškai išbandė šias programėles, bendravo tarpusavyje naudodamiesi Google translator ir sukūrė QR kodą būsimai interaktyviai pamokai.

Penktąją dieną mokymų dalyviai turėjo progą pakeliauti. Pirmiausia, jie aplankė Manavgat upės krioklius, vėliau išbandė savo derėjimosi gūdžius Grand Bazare, t.y. vietiniame turguje, kuris vyksta tik ketvirtadieniais. Paskui mokymų dalyviai aplankė valstybinę Manavgat Namik Karamanci gimnaziją, kur juos pasitiko šios mokyklos direktorius su žmona bei keli mokyklos mokytojai. Direktorius labai maloniai sutiko, o mokytojai pristatė mokyklą bei supažindino su Turkijos švietimo sistemos- mokymo, vertinimo, baigiamųjų egzaminų- ypatumais. Po viešnagės į Manavgat gimnaziją mokymų dalyviai išbandė Canvas programos galimybes, kūrė įvairių formų ir žanrų pristatymus.

Šeštąją dieną mokymų dalyviai susipažino ir išbandė H5P, Padlet, Pixlr programas bei jų galimybes. Vakare buvo organizuota kelionė laivu Manavgat upe, kur dalyviai galėjo pasigrožėti Turkijos peizažu.

Septintoji diena visa buvo skirta pažinti Alanijos miestą. Mokymų dalyviai Alanijoje aplankė Alanijos pilį, pasivaikščiojo Kleopatros paplūdimiu bei susipažino su žymiausiomis Alanijos legendomis. Vėliau dalyviai lankėsi Alanijos Dim Čai vietovėje, t.y. upės Dim slėnyje įsikūriame restorane, pačių turkų vadinamame Turkijos rojumi. Po ilgos pažintinės eksursijos po Alaniją dalyviai šiame restorane paragavo tradicinių turkiškų desertų (kunefe ir ekmek kadayfi), atsigėrė turkiškos arbatos ir atsigaivino išsimaudę lediniame Dim upės vandenyje. Pavargę ir kupini įspūdžių mokymų dalyviai vėlai vakare grįžo į viešbutį. Tai buvo paskutinė kelionė, skirta pažinti Turkijos kultūrą ir taip įamžinti gražų visų dalyvių iš Bulgarijos, Rumunijos, Slovakijos ir Lietuvos bendradarbiavimą.