Bibliotekos tikslai

Bibliotekos tikslai:

  • Formuoti kūrybingą ir sąmoningą asmenybę, gebančią naudotis mūsų bibliotekoje ir kitose bibliotekose sukaupta informacija.
  • Skatinti knygų ir kitų leidinių skaitymą bei panaudojimą mokymo procese ir neformaliojo ugdymo veikloje.
  • Skatinti moksleivius nuo mažens domėtis savo tautos gyvenimo keliu, padėti suprasti tautos papročius, tradicijas, savitumą.
  • Aktyviai dalyvauti renginiuose.

Bibliotekoje sukaupta daug informacinių leidinių: enciklopedijų, žinynų, žodynų ir kitos mokslinės bei metodinės literatūros. Skaitytojų poreikiams skirti 4 kompiuteriai, multimedijos įranga, kopijavimo aparatas.

Bibliotekoje rengiamos teminės knygų parodos, skirtos paminėti valstybines ir kalendorines šventes, rašytojų bei knygų jubiliejus. Taip pat rengiamos naujai gautos literatūros pristatymai.

Į biblioteką kasdien užsuka iki 50 lankytojų. Čia mokiniai rengia projektinius darbus, ruošiasi pamokoms, kontroliniams darbams, internete ieško reikalingos informacijos arba tiesiog ateina pasikeisti knygų. Mokytojai domisi naujai gautais leidiniais, perverčia spaudą, pasinaudoja interneto galimybėmis. Neretai jie čia dirba su mokiniais.