Įtraukusis ugdymas

Priimti į savo bendruomenę specialių ugdymosi poreikių turinčius mokinius – sudėtinga kelionė, reikalaujanti pasiruošimo, planavimo, empatijos, lankstumo ir noro.

Įtraukusis ugdymas – sunki, bet kartu ir labiausiai praturtinanti žmogų kelionė!

Pagalbos mokiniui specialistai

Socialinė pedagogė Aušra Apšegaitė

206 kabinetas.  Dirba su 1d, 2a, 2d, 3a, 3e, 4c, 4d, 5a, 5d, 7a, 7d, 7e, 7g, 8c, 8d, 8e, 8f klase

Darbo laikas:

 • I 12.00-15.00
 • II 7.00-15.00
 • III 10.00-16.00
 • IV 7.00-12.30
 • V 7.00-12.30

pietų pertrauka 11.00-11.30

el.paštas       ausra.apsegaite@pliaterytes.lt,  tel. +37067781682

Socialinė pedagogė Jelena Lembovičienė

311 kabinetas. Dirba su 1a, 1e, 2b, 3b, 3d, 4a, 4e, 5b, 5c, 5e, 6a, 6c, 7b, 7c, 8a, 8b klase

 • 1-8 klasių socialiai remtinų mokinių sąrašų sudarymas ir atnaujinimas;
 • Nemokamo maitinimo apskaita, duomenų kaupimas, bendravimas su klasės vadovais ir tėvais, SPIS sistemos tvarkymas;

Darbo laikas:

 • I 7.00-13.45
 • II 7.00-13.45
 • III 7.00-14.45
 • IV 7.00-13.45
 • V 7.00-12.00

  pietų pertrauka 12.00-12.30

el.paštas         jelena.lemboviciene@pliaterytes.lt, tel. +37060962388

Socialinis pedagogas Arnas Valkiūnas

Dirba su 1b, 1c, 2c, 2e, 3c, 4b, 6b, 6d, 6e, 7f  klase    

206 kabinetas.

 • NEMIS sistemos administravimas;
 • “Patyčių dėžutės” priežiūra.

el.paštas       arnas.valkiunas@pliaterytes.lt, tel. +37067781682

Darbo laikas:

 • I 7.30-12.30
 • II 7.30-12.30
 • III 7.30-12.30

Psichologė Lina Pozniakaitė

006 kabinetas,  telefonas +37060859105, el. p. lina.pozniakaite@pliaterytes.lt

Dirba su 1a, 1b, 1e, 2b, 2c, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4e, 5b, 5c, 5e, 6a, 6c, 6d, 7b, 7c, 8a, 8b klase

Darbo laikas:

 • pirmadienis  12.00-14.00
 • antradienis  8.00-14.00
 • trečiadienis  10.00- 15.00 
 • ketvirtadienis 8.00-14.00
 • penktadienis   8.00-13.00

pietų pertrauka 11.00-11.30

Psichologė Ema Pakeltytė

210 kabinetas,  telefonas +37060959249, el. p. ema.pakeltyte@pliaterytes.lt

Dirba su 1c, 1d, 2a, 2d, 2e, 3a, 3e, 4c, 4d, 5a, 5d, 6b, 6e, 7a, 7d, 7e, 7f, 7g, 8c, 8d, 8e, 8f klase

Darbo laikas:

 • pirmadienis  9.00-16.00
 • antradienis  9.00-14.30
 • trečiadienis  11.30- 14.30
 • ketvirtadienis 10.00-14.30
 • penktadienis   7.30-11.00

pietų pertrauka 11.00-11.30

Psichologė Irma Ratautienė

Šiuo metu darbuotoja vaiko priežiūros atostogose

Specialioji pedagogė, logopedė Gražina Suchocka

316 kabinetas,   el. p. grazina.suchocka@pliaterytes.lt

 • Darbo laikas:
 • pirmadienis  – ketvirtadienis   8.00-14.00
 • penktadienis  8.00-13.30

pietų pertrauka 11.00-11.30

Logopedė Emilija Bubliauskaitė

300 kabinetas, el. p. emilija.bubliauskaite@pliaterytes.lt

Darbo laikas:

 • pirmadienis  13.15-17.00
 • antradienis 13.15-16.00
 • trečiadienis 12.00-18.05
 • ketvirtadienis 12.00-17.45

Specialioji pedagogė Inga Jautakė

300 kabinetas, el. p. inga.jautake@pliaterytes.lt

Darbo laikas:

 • pirmadienis  9.00-12.00
 • trečiadienis ir penktadienis  8.00-11.00

Specialioji pedagogė Virginija Naruškevičienė

110 kabinetas, el. p. virginija.naruskeviciene@pliaterytes.lt, tel. 860958031

Specialioji pedagogė Jolita Gerbatavičienė

el. p. jolita.gerbataviciene@pliaterytes.lt

Mokyklai skirta 14,5 etatų mokytojų padėjėjų. Šiai pareigybei įdarbinta 15 asmenų.

Mokyklos aplinkos pritaikymas

Specialios erdvės:

Mokyklos fizinės aplinkos pritaikomumo ataskaita (www.stasis.lt)

Mokyklos bendruomenės pasirengimas:

Suorganizuoti mokymai pedagogams, švietimo pagalbos specialistams ir mokytojo padėjėjams „Misija – įtraukusis ugdymas 2023“. 40 val. (6 praktiniai mokymai). Dalyvavo 44 darbuotojai. 2023-02-14 23 mokyklos atstovai dalyvavo paskaitoje „Mokinių sensorinių ypatumų pažinimas ir sensorinių pertraukų organizavimas“. Mokytojai savarankiškai dalyvavo kompetencijų tobulinimo seminaruose, mokymuose, konferencijose įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo temomis. 3 mokyklos atstovai dalyvavo  nuotolinėje konferencijoje „Įtraukusis ugdymas ir praktiniai metodai“. „Įtraukusis ugdymas: dabartis ir perspektyvos“ respublikinė metodinė praktinė konferencija. „Psichologų, socialinių pedagogų ir ugdymo aplinkos vaidmuo mokinių netinkamo elgesio diagnozavime ir intervencijoje“ (40 ak.val. 3 žm.)

Atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, kurie sudalyvavo mokymuose apie įtraukųjį ugdymą, galima teigti, kad 52% pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų yra pasirengę įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui. 

Plačiau apie patarimus ruošiantis įtraukiajam  ugdymui – Elektroniniame leidinyje-„Be streso–žingsnis įtraukiojo ugdymo link. Patarimai pedagogams įtraukiojo ugdymo temomis“

Taip pat kviečiame susipažinti su Vytauto Didžiojo universiteto Mokslo studija “Sėkmingas įtraukusis ugdymas. Tvaraus ugdymo proceso modeliavimas”.

Specialiojo pedagogo vaidmens kaita įtraukiojo švietimo sąlygomis

Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis

Švietimo pagalbos teikimo klausimais konsultuojamasi Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriumi.