Mokyklos istorija

Vilniaus Emilijos Pliaterytės pagrindinė mokykla įkurta 2002 m., buvusios „Šaltinio“ vidurinės mokyklos pastate, statytame 1972 m. Klasės suformuotos iš P. Mašioto pradinės ir Žirmūnų vidurinės mokyklos (dabar – Žirmūnų gimnazija) mokinių, kolektyvas taip pat buvo surinktas iš įvairių įstaigų. Per neilgą savo istoriją mokykla spėjo pabūti ir aštuonmete, ir dešimtmete, 2014 metais mokykla tapo progimnazija. Nuo įkūrimo 2002 m. iki  2015 m. mokyklai vadovavo direktorė Ona Subačienė, nuo 2016 m. mokyklai vadovauja direktorius Gintaras Alfonsas Petronis.

Mokykla įsikūrusi Neries slėnyje, kiek nuošaliau nuo gyvenamųjų namų ir kitų pastatų, turi net 3 ha plotą. 2008 m. baigta pastato renovacija, todėl ugdymo(si) sąlygos mokykloje geros. Kiekviena klasė turi savo patalpą ir naudojasi mokymo kabinetais, modernizuota biblioteka – skaitykla. Beveik visoms metodinėms grupėms skirti metodikos kabinetai.

Šiuo metu mokosi apie 1150 mokinių.


Šiandieninė progimnazijos mokymosi aplinka

Progimnazijoje veikia edukacinės aplinkos, leidžiančios veiksmingai taikyti šiuolaikines mokymo ir informacinių technologijų priemones, mokymo metodus, tenkinti  mokinių poreikius.

 1. Įrengti:
 • 3 informacinių technologijų kabinetai – 301 (integruotas IT ir matematikos kab.), 302 ir 120 kab.;
 • 5 lietuvių kalbos kabinetai –  212, 214, 218, 308, 309, 314 kab.;
 • 3 matematikos kabinetai – 401, 403, 405 kab;
 • 1 fizikos ir chemijos kabinetas – 313 kab.;
 • 1 prancūzų kalbos kabinetas – 304 kab;
 • 1 rusų kalbos kabinetas – 315;
 • 5 anglų kalbos kabinetai – 213, 220, 221, 305, 310 kab.;
 • 1 vokiečių kalbos kabinetas – 306 kab.;
 • 2 technologijų kabinetai – 117, 219;
 • 1 biologijos kabinetas – 404 kab.;
 • 1 geografijos kabinetas – 307;
 • 1 istorijos kabinetas – 312;
 • 1 dorinio ugdymo kabinetas – 300;
 • 1 istorijos ir muzikos kabinetas – 217;
 • 1 dailės kabinetas – 118 kab,;
 • 1 spec.pedagogo  ir logopedo specialiųjų užsiėmimų kabinetas –  316 kab.;
 • 1 soc.pedagogo kabinetas – 206 kab.;
 • 1 socialinių mokslų kabinetas – 311 kab.;
 • 1 medicinos kabinetas – 111 kab.;
 • 1 kompiuterinė skaitykla – 119 kab.;
 • 1 psichologo kabinetas – 006 kab.

 

Visi kabinetai aprūpinti kompiuteriais  ir internetine prieiga.

 1. Progimnazijos bibliotekoje ir skaitykloje galima naudotis ne tik internetu, bet ir įvairiomis mokomosiomis programomis,  multimedia.
 1. Progimnazija pakankamai aprūpinta vadovėliais.
 1. Sporto salė – sportiniu inventoriumi.
 1. Visos administracijos darbo vietos suremontuotos ir kompiuterizuotos.
 1. Mokytojai turi galimybę IKT taikyti ugdymo procese. Kompiuterizuoti klasių kabinetai: pradinių klasių kabinetai – 001, 002, 003, 004, 005, 101, 102, 103, 104, 105, 112, 113, 114, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 219 kab.;  5-8 klasės dirba kabinetinėje sistemoje.
 1. Kompiuterizuoti metodinių grupių kabinetai, mokytojų kambarys, aktų salė.
 1. Įdiegtas elektroninis dienynas.
 1. Įrengtas laidinis ir mobilusis internetas.
 1. Progimnazijoje yra:
 • 111 stacionarių kompiuterių;
 • 33 nešiojami kompiuteriai;
 • 30 multimedijos;
 • 45 spausdintuvai;
 • 14 skaitytuvų;
 • 6 interaktyvios lentos.

Kiekvienais metais iš mokinio krepšelio lėšų atnaujinama mokytojų didaktinė medžiaga, užsakomi vadovėliai, turtinami audio ir video technika, kompiuterinė įranga.