Privalomos literatūros sąrašas

 

 Privaloma literatūra 1- 2 klasės mokiniams

 • Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos (pvz., iš knygos Gulbė karaliaus pati).
 • Pasirinkti padavimai (atitinkamo etnografinio regiono).
 • P. Mašiotas. Kai aš mažas buvau arba Pajūriais pamariais.
 • V. Tamulaitis. Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai.
 • K. Kasparavičius. Trumpos istorijos ar kitas pasirinktas kūrinys.
 • A. Matutis. Pasirinkti eilėraščiai.
 • Vytė Nemunėlis. Pasirinkti eilėraščiai.
 • R. Skučaitė. Pasirinkti eilėraščiai.
 • J. Degutytė. Pelėdžiuko sapnas.
 • D.Bisetas. Aukštyn kojom.
 • Proisleris. Vaiduokliukas ar kitas pasirinktas kūrinys.
 • Dž. Rodaris. Pasakos telefonu arba Džipas televizoriuje

Privaloma literatūra 3-4 klasių mokiniams

 • Pasirinktos stebuklų pasakos (pvz., iš knygos Gulbė karaliaus pati).
 • Pasirinktos sakmės (pvz., iš knygos Sužeistas vėjas).
 • A. Vaičiulaitis. Pasirinkta pasaka.
 • J. Degutytė. Nepalik manęs. Pasirinkti eilėraščiai.
 • V. Žilinskaitė. Kelionė į Tandadriką ar kitas pasirinktas kūrinys.
 • K. Saja. Ei, slėpkitės!
 • B. Vilimaitė. Pasirinktas apsakymas.
 • M. Vainilaitis. Bruknelė.
 • L. Gutauskas. Pasirinktos pasakos, pasirinkti eilėraščiai.
 • S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai.
 • M. Martinaitis. Pelenų antelė.
 • H. K. Andersenas. Bjaurusis ančiukas.
 • A. Lindgren. Emilis iš Lionebergos. Pepė Ilgakojinė.
 • Ch.Nöstlinger. Nykštukas galvoje arba Ateina šuo!

Siūloma perskaityti 4 klasėje (ypač jei mokytoja dirba su TAIP serijos vadovėliu)

 • Donald Biset. Aukštyn kojom
 • Vytautė Žilinskaitė. Radinių namelis
 • Sigitas Poškus. Vieną kartą
 • Kęstutis Kasparavičius. Mažoji žiema
 • C.S.Lewis. Burtininko sūnėnas
 • Erich Kästner. Dvynukės
 • E. B. White. Šarlotės voratinklis
 • Katherine Paterson. Tiltas į Terabitiją
 • Vytautas v. Landsbergis. Tinginių pasakos
 • Evelina Daciūtė. Laimė yra lapė
 • Neringa Vaitkutė. Klampynių kronikos
 • Gaja Guna Eklė. Brolis, kurio nereikėjo
 • Loreta Kavolė. Pašėlusiai keista kelionė
 • Carle Collodi. Pinokio nuotykiai
 • Linas Kėvalaitis. Kortagai
 • Lewis Caroll. Alisa stebuklų šalyje

Rekomenduojamų knygų sąrašas penktokui

 I tema ,,Vaikystės patirtis“

 • V. Krėvė „Antanuko rytas“.
 • J. Biliūnas Kūdikystės sapnai“, „Joniukas“, „Brisiaus galas“.
 • Šatrijos Ragana Vyšnios“.
 • A. Vaičiulaitis „Tešlinis žmogutis“. (LRT įrašas 1996 m.)
 • P. Cvirka Vaikų karas“.
 • S. Zobarskas „Ganyklų vaikai“.
 • B. Vilimaitė ,, Čiuožyklos muzika“, „Kada piešime perlinę vištelę“.
 • G.Morkūnas „Vasara su katšuniu“.
 • V. Palčinskaitė „Andrius“. (LRT iš kino juostos).
 • K. Saja „Vėjo pamušalas“,Būrimas obuolio sėklom“.

II tema ,,Kasdienė išmintis“

 • M. Valančius „Mikė Melagėlis“, „Palangos Juzė“ (ištrauka iš „Ketvirtojo vakaro“).
 • Ezopas Žmogus ir liūtas“, „Nesutarią žemdirbio vaikai“, „Piemens juokai“, „Varna ir lapė“, „Vilkas ir ėriukas“, „Keleiviai ir lokys“.
 • K. Boruta „Jurgio Paketurio klajonės“.
 • J. Erlickas „Bilietas iš dangaus“ arba „Bobutė iš Paryžiaus“ (pasirinkti eilėraščiai).
 • R. Skučaitė „Žaidžiu lietuvišku žodžiu“
 • R.Černiauskas ,,Slieko pasaka“

III tema ,,Nesenstanti pasakų išmonė“

 • „Lietuviškos pasakos“, „Gyvasis vanduo“, „Negirdėtos neregėtos pasakos“, „Gulbė karaliaus pati“, „Stebuklingas žodis“, J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka (pasirinkti tautosakos kūrinių pavyzdžiai).
 • S. Čiurlionienė-Kymantaitė „Dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių“.
 • O. Milašiaus, A. Vaičiulaičio, A. Giedriaus pasakos. J. Degutytė Šaltinėlis“.
 • V. V. Landsbergis „Obuolių pasakos“. „Arklio Dominyko meilė“.
 • O. Vaildas „Laimingasis princas“.
 • S. Nėris ,,Eglė žalčių karalienė“
 • A. Liobytė ,,Devyniabrolė“
 • H.K .Anderseno pasirinkta pasaka.

IV tema ,,Nuotykiai brandina ir suburia draugus“

 • G. Morkūnas „Grįžimo istorija“.
 • K. Gudonytė „Ida iš šešėlių sodo“.
 • V. V. Landsbergis „Rudnosiuko istorijos“.
 • V. Dautartas „Žydrieji jungos“.
 • R. Rimšas „Ne Karibų kruizas“.
 • R. Spalis „Gatvės berniuko nuotykiai“. (užsiregistravusiems atsiunčiama e knyga)
 • Č. Dikensas (Ch. Dickens) „Oliverio Tvisto nuotykiai“.
 • R. L. Stivensonas (R. L. Stevenson) „Lobių sala“.
 • M. De Jongas „Gandralizdis ant stogo“.
 • A. Lindgren „Ronja plėšiko duktė“
 • V.Vėl ,,Kaip mes išgarsėjome“
 • M.Tvenas ,,Tomo Sojerio nuotykiai“.

Rekomenduojamų knygų sąrašas šeštokui

 I tema ,, Vaizduotės galia“

 • G. Morkūnas „Blusyno pasakojimai“.
 • L. S. Černiauskaitė „Žiema, kai gimė Pašiauštaplunksnis“.
 • C. S. Levisas (C. S. Lewis) „Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė ir drabužių spinta“.
 • L. Kerol (L. Caroll) „Alisa stebuklų šalyje“.
 • A. Lindgren „Broliai Liūtaširdžiai“, „Mijo, mano Mijo“.
 • F.Pirs (P. Pearce) „Tomo vidurnakčio parkas“.
 • K. Di Kamilo (K. DiCamillo) „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“.
 • N. Babit (N. Babbitt) „Amžinieji Takiai“.
 • J. Korčakas „Karalius Motiejukas Pirmasis“.
 • S. Lagerliof „Stebuklingosios Nilso kelionės“.
 • V.Žilinskaitė  ,,Robotas ir peteliškė“
 • J.R.R. Tolkinas. ,,Hobitas arba Ten ir Atgal“

II tema ,,Sakmės ir mitai apie pasaulio ir tėvynės kilmę“

 • Lietuvių sakmės apie pasaulio sukūrimą, dievus ir mitines būtybes iš rinkinių ,,Kaip atsirado žemė“, ,,Sužeistas vėjas“ ir kt. – 4 sakmės privalomai.„Kai milžinai gyveno“, „Kadaise ir akmenys augo“, „Žemės atmintis“.
 • Graikų mitai apie pasaulio ir dievų atsiradimą, dievus ir pusdievius- 3 mitai privalomai
 • J. Tumas – Vaižgantas „ Vilniaus pilies pasaka“.
 • „Vilniaus  padavimai“.
 • A. Vienuolis „Padavimai ir legendos“.
 • Šatrijos Ragana „Lietuvos senovės istorijos pasakos“.
 • A. Ramonas „Vilniaus legendos“.
 • R.G.Vėliūtė „Viena diena Kernavėje“

III tema  ,,Žmogus tautoje: kalba, literatūra, kultūra“

 • M.Mažvydas. ,,Katekizmas“ (eiliuotos prakalbos ir elementoriaus ištrauka)
 • K.Donelaitis ,,Metai“ (ištrauka iš ,,Pavasario linksmybių“)
 • A.Baranauskas ,,Anykščių šilelis“
 • A. Mačernis „ Maža tauta su dideliu žodynu“.
 • K. Sirvydas „Trijų kalbų žodynas“ (susipažinimas su pirmuoju lietuvių kalbos žodynu).
 • Knygnešių pasakojimai ir pasakojimai apie knygnešius (pasirinktas tekstas).
 • J. Zauerveinas „Lietuviais esame mes gimę“.
 • Vydūnas „Mes – Lietuvos vaikai“.
 • J. Marcinkevičius „ Tai gražiai mane augino“.
 • P. Širvio, J. Degutytės, J.Strielkūno, M. Martinaičio ir kitų lietuvių poetų eilėraščiai.

IV tema ,,Gyvenimo išbandimai“

 • E. H. Porter „Poliana“.
 • L. M. Montgomeri (L. M. Montgomery) „Anė iš Žaliastogių“.
 • D. Amiči (E. De Amici) „Širdis“.
 • J. Spyri „Heida“.
 • K. Paterson „Tiltas į Terabitiją“
 • „Smarkuolė Gilė Hopkins“, „ Kaip ir žvaigždės“.
 • E. Doneli (E. Donnelly) „Sudie, seneli, ištariau aš tyliai“.
 • F. H. Burnet (F. H. Burnett) „Paslaptingas sodas“.
 • B. Vilimaitė ,,Užpustytas traukinys“
 • Š.Ragana ,,Irkos tragedija“
 • A.Maršalas ,,Aš moku šokinėti per balas“

Rekomenduojami kūriniai 7 klasei

I tema . Jaunas žmogus ieško gyvenimo prasmės

 • M. K. Oginskis „Priesakai sūnui“.
 • K. Binkis. Atžalynas.
 • A. de Sent Egziuperi (A. de Saint-Exupéry) „Mažasis princas“
 • M. Lukšienė „Dienoraštis“ (ištraukos).
 • A. Liobytė „Sunki mama“.
 • J. Kunčinas „Baltųjų sūrių naktis“.
 • G. Adomaitytė „Laumžirgių namai“.
 • V. Žilinskaitė „Kintas“.
 • K.Saja „Septyni miegantys broliai“.
 • V. Juknaitė „Ugniaspalvė lapė“.
 • S. Šaltenis „Amžinai žaliuojantis klevas“.
 • L. Lauri (L. Lowry) „Siuntėjas“.
 • H. Li „Nežudyk strazdo giesmininko“.
 • R. Bredberis (R.Bradbury) „Pienių vynas“.
 • O. Lutsas „Pavasaris“.
 • V. Železnikovas „Baidyklė“.
 • S. Lagerliof (S. Lagerlöf) „Portugalijos karalius“.
 • K. Nostlinger (Ch. Nöstlinger) „Pirmadienį viskas kitaip “.
 • M. Berdžesas (M. Burgess) ,,Vilko kauksmas‘‘.

II tema. Tautosakos ir tradicijų tęstinumas.

 •  V. Povilionienės ir P. Vyšniausko duetas –dainos, pasaka (iš CD )
 • A. Nyka –Niliūnas „Motinos daina“.
 • V. Mačernis „Vizijos“ (Penktoji).
 • M.Martinaitis. Padainuok man.

III tema. Laisvės gynimas.

 •  Lietuvos Tautos Aukščiausiosios Tarybos Atsišaukimas (1794, ištrauka), lietuvių liaudies dainos apie T. Kosciušką „Užgied gaidžiai pusiau nakties“, „Kad Kosciuška jojo “.
 • B. Vištelis „Maršas Lietuvos“.
 • Partizanų laiškas Lietuvos jaunimui „Į Lietuvos jaunimą“(1948),
 • „Partizanų maldos“.
 • J. Marcinkevičius „Laisvė“.
 • M. Martinaitis „Ciklas Sausio vidurnaktis“ (pirmas eilėraštis)
 • B. Brazdžionis. ,,Šaukiu aš tautą“.
 • H. Nagys. Vilniaus baladė.

IV tema. Kelionės atveria akiračius.

 • A. Vaičiulaitis „Nuo Sirakūzų lig Šiaurės elnio“.
 • P. Andriušis „Kelionių užrašai“ (ištraukos).
 • K. Boruta „Šiaurės kelionės“.
 • J. Ivanauskaitė „Kelionių alchemija“.
 • „Misija: Sibiras“ (dienoraščiai).
 • J.Žilinskas „Mano Vilnius mano“.
 • D. Defo „Robinzonas Kruzas“.
 • Ž. Vernas (J. Verne) „Penkiolikos metų kapitonas“, „Kapitono Granto vaikai“, „Aplink pasaulį per 80 dienų“.
 • J. Gorderis (J. Gaarder) „Kortų paslaptis“.
 • B. Brazdžionis „Per pasaulį keliauja žmogus “.
 • M. Šalčius „Svečiuose pas keturiasdešimt tautų “ (ištraukos)
 • J. Mekas „Laiškai iš Niekur “ (ištraukos).

 Rekomenduojami kūriniai 8 klasei

I tema. Jausmų galia.

 • J. Vaičiūnaitė „Kanonas Barborai Radvilaitei“.
 • O. Proisleris (O. Preussler) „Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne“.
 • M. Morpurgo „Karo žirgas“.
 • Dž. Grynas (J. Green) „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“.
 • A. D‘Avenijas (A. D’Avenia) „Balta kaip pienas, raudona kaip kraujas“
 • V. Šekspyras (W. Shakespeare) „Romeo ir Džuljeta“.
 • K. Boruta „Baltaragio malūnas“.

II tema. Gyvoji atmintis.

 • A. Mickevičius „Konradas Valenrodas“.
 • J.I.Kraševskis „Kunigas“.
 • P. Tarasenka „Pabėgimas“.
 • G. Viliūnė „Karūna be karaliaus“.
 • V. Skotas (W. Scott) „Aivenhas“.
 • A. Diuma „Trys muškietininkai“.
 • E. Peters pasirinktas romanas iš „Kedfaelio kronikų“.
 • Č. Aitmatovas „Ilga kaip šimtmečiai diena“ (ištrauka apie mankurtą).
 • S. Daukantas „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ (ištraukos) apie kalbą, apie suėmimą, apie narsumą).
 • A.Mickevičius „Gražina“.
 • Maironis „Trakų pilis“.
 • V. Krėvė „Milžinkapis“.

III tema. Jaunuoliai ribinėse situacijose.

 • A. Škėma „Saulėtos dienos“.
 • V. Juknaitė „Tariamas iš tamsos“.
 • G. Morkūnas „Iš nuomšiko gyvenimo“.
 • I. Šepetys „Tarp pilkų debesų“.
 • I. Meras „Geltonas lopas“.
 • A. Suckeveris „Žaliasis akvariumas“.
 • S. Zobarskas „Gerasis aitvaras“.
 • R. Spalis „Ant ribos“, „Rezistencija“.
 • G. Kanovičius „Sapnas apie dingusią Jeruzalę“.
 • B. Radzevičius „Žmogus sniege“.
 • D. Terakovska (Terakowska) „Ten, kur krinta angelai“.
 • Anos Frank dienoraštis.

IV tema. Juoko prasmė.

 •  V. Žilinskaitė „Miškas rudenį“.
 • J. Erlicko pasirinkti kūriniai.
 • R. Černiauskas „Miestelio istorijos“.
 • G. A. Biurgeris „Baronas Miunhauzenas“.
 • T. Pračetas (T. Pratchett) „Mažieji laisvūnai“.
 • R. Gary „Aušros pažadas“.
 • Dž. Kriusas „Mano proseneliai, herojai ir aš“.
 • S. Šaltenis „Riešutų duona“
 • Dž. Kriusas (J. Krüss) „Timas Taleris, arba Parduotas juokas“ arba kitas užsienio autoriaus kūrinys.