Rekomenduojamos literatūros sąrašas

 

Rekomenduojama literatūra pradinių klasių mokiniams

1-2 KLASĖ 

Tautosaka 

 • Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos (pvz., rinkiniai „Gulbė karaliaus pati“ (sudarė Aldona Liobytė), „Lietuviškos pasakos“ (Iš Jono Basanavičiaus rinkinių vaikams paruošė Jonas Stukas), „Stebuklingas žodis“ (Parengė Kostas Aleksynas); pasiekiamos internetu „Upelis“ 1-2 klasei (2018):  
 • Pasakos apie gyvūnus: „Ožka ir vilkas“, „Vilkas ir siuvėjas“, „Žmogus, lapė ir vilkas“, „Šuns ir vilko bičiulystė“  
 • Buitinės pasakos: „Pavogtas jautis“, „Kiaulė-kūma“, „Piš“, „Kaip bernas atsiskaitė su ponu“  
 • Pasirinkti padavimai (atitinkamo etnografinio regiono; Pvz. rinkinės „Ežeras ant milžino delno: Lietuvių liaudies padavimai“ Atrinko ir parengė Norbertas Vėlius, Vilnius: Mintis, 1995) 
 • „Čir vir vir pavasaris“ Sud. K. Grigas (1997; Lietuvių smulkioji tautosaka)  
 • „Šepetys repetys: dainelės, pasakos, skaičiuotės, priežodžiai, mįslės.“ (2016; Sud. Leonardas Sauka. Dail. Algirdas Steponavičius. 80 psl.) 
 • Animacinis filmas J. Leikaitė „Margučių rytas“ (2007, 7 min. animacinis filmas apie kiaušinių marginimo tradicijas) 
 • „Šešios žąsys: lietuviškos greitakalbės“ (serija „Vyturiukas“). Sud. Kazys Grigas. Dail. Giedrė Gučaitė. Mažasis Vyturys, 2001. 40 psl. 
 • „Bėk, Pilypai, iš kanapių: lietuvių liaudies skaičiuotės.“ Sud. Bronė Kazlauskienė. Dail. Taida Balčiūnienė. Vaga, 1989. 62 psl. 
 • „Kadarai, kadarai: juokavimai“ (serija „Vyturiukas“). Sud. Vida Bėkštienė, Kazys Grigas. Dail. V. Ajauskas. Vyturys, 1990. 31 psl. 
 • „Dievo karvyte, pasakyk: tradiciniai vaikų būrimai“ (serija „Šnekutis“). Sud. Gediminas Radvilas. Dail. Živilė Šimėnienė. Gimtasis žodis, 2005. 64 psl. 
 • „Klausė žvirblis čiulbuonėlis. Lietuvių liaudies žaidimai.“ (Pranė Jokimaitienė ; 2013) 

Grožinė 

Bežodės ir paveikslėlių knygos, komiksai: 

 • Kęstutis Kasparavičius „Trumpos istorijos“ (Pasakos)  
 • Marius Marcinkevičius (2019) „Sivužas“ (Pasaka) 
 • Eva Muggenthaler „Kai žuvys pasivaikščioti išėjo“ (Pasakojamieji paveikslai emocinio intelekto ugdymui) 
 • M. Marcinkevičius, I. Dagilė. „Akmenėlis“. (2020) (Paveikslėlių knyga holokausto tema) 

Poezija: eilėraščiai, poemėlės, eiliuotos pasakos 

 • Anzelmas Matutis. „Margaspalvė genio kalvė“. (Eilėraščiai apie gamtą) 
 • Ramutė Skučaitė. „Žvangučiai“, „Laiškas sekmadieniui“ (Eilėraščių rinkinys) 
 • Martynas Vainilaitis. „Mano volungėlė“ (Eilėraščių rinkinys) 
 • Justinas Marcinkevičius. „Grybų karas“. (Eiliuota pasaka, pirmą kartą išleista 1958 metais.) 
 • Leonardas Gutauskas. Pasirinkti eilėraščiai. Pvz., „Kur nakvoja vėjai“ (Poezijos ir dailės kūrinio dermė vieno autoriaus kūryboje) 
 • Violeta Palčinskaitė. „Po kabančiu pasakos tiltu“ (Eilėraščių rinkinys, serija 33 eilėraščiai) 
 • Alma Karosaitė. „Asilėlis“ 1999 (Įdomiai iliustruotas eilėraščių rinkinys). 
 • Salomėja Nėris „Kur ta ugnelė“ (Eilėraščių rinktinė; serija 33 eilėraščiai) 
 • Mykolas Karčiauskas „Jojam varnų kaustyti“ (2009; eilėraščiai su CD paukščių garsų įrašais) 

Apsakymai, novelės 

 • Pranas Mašiotas. „Žiemą“, „Dagiliukas“, „Švyturyje“, „Kaip Jonines švenčia“ (pasiekiami internetu „Upelis“ 1-2 klasei; 2018) 
 • Vytautas Misevičius. „Danuko Dunduliuko nuotykiai“ (Humoristiniai apsakymai, miniatiūros)  
 • Vytautas Petkevičius. „Kodėlčius“ (Miniatiūros) 
 • Rebeka Una. „Aš esu Tomas, SEKLYS“ (2016) 
 • Savickytė, Ramunė. „Adelės dienoraštis“ (Apsakymas dienoraščio forma) 

Literatūrinės pasakos 

 • Janina Degutytė. „Pelėdžiuko sapnas“ (7 pasakų rinkinys) 
 • Nijolė Kepenienė. „Madingiausias krokodilas“. 
 • Sigitas Poškus. „Vieną kartą“. (Pasakų rinktinė, 2009) 
 • Donald Bisset. „Aukštyn kojom“.  
 • Otfried Preussler. Pasirinktas kūrinys. (Pavyzdžiui, „Raganiukė“, „Vaiduokliukas“) 
 • Gianni Rodari. „Pasakos telefonu“.  
 • Edgar Valter. „Puokiai. Puokių istorijos“. (Estų rašytojo ir dailininko knyga gamtosaugos tema) 
 • Jujja ir Tomas Wieslander. „Mamulė Mū. Mamulė Mū laipioja po medžius“. (pasakos) 

Apysakos, romanai 

 • Vincas Pietaris. „Lapės gyvenimas ir mirtis“. (Pirmoji lietuvių literatūros istorijoje apysaka –  pasaka tradicinių pasakų apie lapę ir vilką motyvais) 
 • Jona Avyžius „Aštuonetas iš Trepsės namų“ (Didaktinė apysaka- pasaka apie vertybes) 
 • Vytautas Petkevičius. „Gilės nuotykiai Ydų šalyje“ (Didaktinė apysaka- pasaka) 
 • Emilija Liegutė. „Rudis, kuris tapo Džimu“ (1995) (Apysaka; šunelio, kurį skriaudė šeimininkas, istorija) 
 • Astrid Lindgren. „Lota iš Pramuštgalvių gatvės“ (Apysaka apie vaikų nuotykius.) 

Dramos 

 • Aldona Liobytė. „Jaučio trobelė“. (Pjesė teatrui tautosakos motyvais) 

Negrožinės 

 • S. Paltanavičius „Pažinkime Lietuvos gyvūnus“ (2011) (Gausiai iliustruota žinomo gamtininko knyga vaikams apie Lietuvos gyvūnus su veiklų idėjomis) 
 • Violeta Indriūnienė, Rita Pauliukevičiūtė, Alina Pavasarytė, Birutė Valečkaitė. Vilniaus arkikatedros mįslės. (2018) 
 • O. Brenifer, J. Despres. „Didžiųjų filosofinių priešybių knyga“ (2008; filosofija vaikams) 
 • Vida Plentaitė. „Mokomasis lietuvių kalbos rašybos žodynėlis I-IV klasei“. (2004) 
 • Poškus, Marius. „Ką aš jaučiu: jausmų žinynas 5–8 metų vaikams“ (Psichologija vaikams; 2020). 
Skaitiniai 1-2 kl. (I dalis)        

3-4 KLASĖ 

Tautosaka 

 • Pasirinktos stebuklų pasakos (pvz., iš knygos „Gulbė karaliaus pati“, „Gyvasis vanduo“; pasiekiamos internetu „Upelis“ 3-4 klasei (2018): „Broliuko ieškotojos“, „Raganiui parduotas vargdienio sūnus“, „Meškos pirkelė“, „Karalaitė ant stiklo kalno“ 
 • Pasirinktos sakmės (pvz., iš knygos „Sužeistas vėjas“); pasiekiamos internetu „Upelis“ 3-4 klasei (2018): „Išperintas aitvaras“, „Išgelbėtas ūkininkas“, „Laumės ir kūdikis“, „Nusaugotas paparčio žiedas“, „Muzikantas velnių puotoje“, „Pienas iš apynasrių“
 • „Menu mįslę keturgyslę“ (Lietuvių mįslės; Sud. K. Grigas (1970) 

Grožinė 

Bežodės ir paveikslėlių knygos, komiksai 

 • Ieva Babilaitė (2019) „Ne vienas“ (Bežodė knyga; Vertybės: draugystė, vienišumo tema, nežinomybės baimė) 
 • Lina Itagaki, Jurga Vilė (2017) „Sibiro haiku“ (Tremtis, komiksas) 

Apsakymai, novelės 

 • Pranas Mašiotas „Morkos“ (Apsakymas 
 • Janina Degutytė. „Nepalik manęs“ 
 • Vytautė Žilinskaitė. Pasirinkti apsakymai (Pavyzdžiui: „Viso pasaulio tetos“, “Svogūnėlis“) 
 • Antonas Čechovas. „Kaštonė“. 
 • Vilė Vėl. „Parašyk man iš Afrikos“ (Skyrybų, žmonių „susikalbėjimo“ tema) 
 • Gaja Guna Eklė. „Brolis, kurio nereikėjo“. (Įvaikinimo tema) 

Literatūrinės pasakos 

 • Leonardas Gutauskas. „Auksinė šiaudų šviesa“ (Literatūrinės sakmės) 
 • Gendrutis Morkūnas. „Blusyno pasakojimai“. (Tarp realistinio pasakojimo ir pasakos balansuojantys pasakojimai apie moralines vertybes.) 
 • Vytautė Žilinskaitė. „Robotas ir peteliškė“ (Pasakų rinkinys) 
 • Vytautas V. Landsbergis. „Arklio Dominyko meilė“ (Nonsenso stiliaus pasaka. 2004 m pripažinta geriausia knyga vaikams ir paaugliams) 
 • Hans Christian ANDERSEN, (Hansas Kristianas Andersenas). „Bjaurusis ančiukas“. „Mergaitė su degtukais“. „Sniego karalienė“. „Eglutė“ (pasakos) 
 • A. A. Milne. „Pūkuotuko pasaulis“ (Literatūrinė pasaka) 
 • Carlo Collodi. „Pinokio nuotykiai“ (Literatūrinė pasaka) 
 • Christine Nöstlinger. „Ateina šuo!“ (Literatūrinė pasaka) 

Apysakos, romanai 

 • Vytautas Tamulaitis. „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“. (1935. Apysaka – pasaka apie gamtą, vertybes.) 
 • Vytautas. Račickas. „Šlepetė“. (Geriausia 1996 metų knyga. Apysaka apie skyrybas išgyvenantį vaiką.)  
 • Kazys Saja. „Ei, slėpkitės!“ (Apysaka – pasaka apie žmonių tarpusavio santykius ir santykių su gamta tema.) 
 • Vytautė Žilinskaitė. „Kelionė į Tandadriką“ (1984; Apysaka-pasaka apie vertybes).  
 • Astrid Lindgren. „Pepė Ilgakojinė“ 
 • Luis SepulvedaApie žuvėdrą ir katiną, kuris išmokė ją skraidyti“ (2018; pasaka gamtosaugos, tolerancijos tema; yra spektaklis visai šeimai „Mažajame teatre“) 
 • Roald Dahl (Roalas Dalas). „Čarlis ir šokolado fabrikas.“ (Anglų rašytojo apysaka- pasaka, virtusi filmu.) 
 • Eno Raudas „Pabaldukai“ (1998) (Estų rašytojo apysaka- pasaka) 
 • Astrid Lindgren. „Emilis iš Lionebergos“ (Apysaka) 
 • Jostein Gaarder. „Ei! Ar čia yra kas nors?“ (1996; Pasaka- apysaka apie brolio laukimą; filosofija vaikams) 
 • Tove Jansson. „Nematomas vaikas“ (pasakos) 

Dramos 

 • Janina Degutytė. „Pelėdžiuko sapnas“ (Drama) 
 • Marcelijus Martinaitis. „Pelenų antelė“.  
 • Nijolė Indriūnaitė. „Baltos pasakos“. (2008; Savaip pasektos žinomų Anderseno, Š.Pero ir kitų autorių pasakos. Su DVD: 15 min. šešėlių teatro spektaklio „Mergytė su degtukais epizodas.) 

Negrožinės 

 • Nelė Kostinienė, Živilė Mikailienė, Lina Itagaki (2020) „Vilniaus rūmai ir jų šeimininkai“ (Paveikslėlių knyga apie valdovų rūmus.) 
 • A. Meškauskaitė, A.Venislovaitė. „Istorijos skanėstai“ (2018) (Šmaikštus žvilgsnis į istoriją.) 
 • Viliūnė, Gina.Smiltės ir Vėjaus kelionė po Baltijos jūrą“ (2019; Ekologinė tema: ruoniukų iš Jūrų muziejaus kelionė namo į Saremo salas). 
 • Kerstin Ljunggren „Svečiuose pas Astridą Lindgren“ (1997) (biografinė knyga) 
 • Rytis Daukantas „Jonas Basanavičius – barzdota varna“ (Pasakojimas apie istorinę asmenybę) 
 • Vida Plentaitė. „Mokomasis lietuvių kalbos rašybos žodynėlis I – IV klasei“. (2004) 
 • Tertelis, Justas; Maya, Elena; ir Mačiliūnaitė – Dočkuvienė, Rita. „Vandens gyvenimo linija“: [knyga su papildytos realybės elementais]. – (Klaipėda: Lietuvos jūrų muziejus, 2020.  Ekologinė tema: jūros gyvūno pasakojimas apie Baltijos jūrą; labai tinka integruotoms ar muzikos, klausymosi gebėjimų ugdymo pamokoms: nuskaičius kodą telefonu girdimi jūros garsai ir muzika)

 

                                

Skaitiniai  3-4 kl. 

Rekomenduojamų knygų sąrašas penktokui

 I tema ,,Vaikystės patirtis“

 • V. Krėvė „Antanuko rytas“.
 • J. Biliūnas Kūdikystės sapnai“, „Joniukas“, „Brisiaus galas“.
 • Šatrijos Ragana Vyšnios“.
 • A. Vaičiulaitis „Tešlinis žmogutis“. (LRT įrašas 1996 m.)
 • P. Cvirka Vaikų karas“.
 • S. Zobarskas „Ganyklų vaikai“.
 • B. Vilimaitė ,, Čiuožyklos muzika“, „Kada piešime perlinę vištelę“.
 • G.Morkūnas „Vasara su katšuniu“.
 • V. Palčinskaitė „Andrius“. (LRT iš kino juostos).
 • K. Saja „Vėjo pamušalas“,Būrimas obuolio sėklom“.

II tema ,,Kasdienė išmintis“

 • M. Valančius „Mikė Melagėlis“, „Palangos Juzė“ (ištrauka iš „Ketvirtojo vakaro“).
 • Ezopas Žmogus ir liūtas“, „Nesutarią žemdirbio vaikai“, „Piemens juokai“, „Varna ir lapė“, „Vilkas ir ėriukas“, „Keleiviai ir lokys“.
 • K. Boruta „Jurgio Paketurio klajonės“.
 • J. Erlickas „Bilietas iš dangaus“ arba „Bobutė iš Paryžiaus“ (pasirinkti eilėraščiai).
 • R. Skučaitė „Žaidžiu lietuvišku žodžiu“
 • R.Černiauskas ,,Slieko pasaka“

III tema ,,Nesenstanti pasakų išmonė“

 • „Lietuviškos pasakos“, „Gyvasis vanduo“, „Negirdėtos neregėtos pasakos“, „Gulbė karaliaus pati“, „Stebuklingas žodis“, J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka (pasirinkti tautosakos kūrinių pavyzdžiai).
 • S. Čiurlionienė-Kymantaitė „Dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių“.
 • O. Milašiaus, A. Vaičiulaičio, A. Giedriaus pasakos. J. Degutytė Šaltinėlis“.
 • V. V. Landsbergis „Obuolių pasakos“. „Arklio Dominyko meilė“.
 • O. Vaildas „Laimingasis princas“.
 • S. Nėris ,,Eglė žalčių karalienė“
 • A. Liobytė ,,Devyniabrolė“
 • H.K .Anderseno pasirinkta pasaka.

IV tema ,,Nuotykiai brandina ir suburia draugus“

 • G. Morkūnas „Grįžimo istorija“.
 • K. Gudonytė „Ida iš šešėlių sodo“.
 • V. V. Landsbergis „Rudnosiuko istorijos“.
 • V. Dautartas „Žydrieji jungos“.
 • R. Rimšas „Ne Karibų kruizas“.
 • R. Spalis „Gatvės berniuko nuotykiai“. (užsiregistravusiems atsiunčiama e knyga)
 • Č. Dikensas (Ch. Dickens) „Oliverio Tvisto nuotykiai“.
 • R. L. Stivensonas (R. L. Stevenson) „Lobių sala“.
 • M. De Jongas „Gandralizdis ant stogo“.
 • A. Lindgren „Ronja plėšiko duktė“
 • V.Vėl ,,Kaip mes išgarsėjome“
 • M.Tvenas ,,Tomo Sojerio nuotykiai“.

Rekomenduojamų knygų sąrašas šeštokui

 I tema ,, Vaizduotės galia“

 • G. Morkūnas „Blusyno pasakojimai“.
 • L. S. Černiauskaitė „Žiema, kai gimė Pašiauštaplunksnis“.
 • C. S. Levisas (C. S. Lewis) „Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė ir drabužių spinta“.
 • L. Kerol (L. Caroll) „Alisa stebuklų šalyje“.
 • A. Lindgren „Broliai Liūtaširdžiai“, „Mijo, mano Mijo“.
 • F.Pirs (P. Pearce) „Tomo vidurnakčio parkas“.
 • K. Di Kamilo (K. DiCamillo) „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“.
 • N. Babit (N. Babbitt) „Amžinieji Takiai“.
 • J. Korčakas „Karalius Motiejukas Pirmasis“.
 • S. Lagerliof „Stebuklingosios Nilso kelionės“.
 • V.Žilinskaitė  ,,Robotas ir peteliškė“
 • J.R.R. Tolkinas. ,,Hobitas arba Ten ir Atgal“

II tema ,,Sakmės ir mitai apie pasaulio ir tėvynės kilmę“

 • Lietuvių sakmės apie pasaulio sukūrimą, dievus ir mitines būtybes iš rinkinių ,,Kaip atsirado žemė“, ,,Sužeistas vėjas“ ir kt. – 4 sakmės privalomai.„Kai milžinai gyveno“, „Kadaise ir akmenys augo“, „Žemės atmintis“.
 • Graikų mitai apie pasaulio ir dievų atsiradimą, dievus ir pusdievius- 3 mitai privalomai
 • J. Tumas – Vaižgantas „ Vilniaus pilies pasaka“.
 • „Vilniaus  padavimai“.
 • A. Vienuolis „Padavimai ir legendos“.
 • Šatrijos Ragana „Lietuvos senovės istorijos pasakos“.
 • A. Ramonas „Vilniaus legendos“.
 • R.G.Vėliūtė „Viena diena Kernavėje“

III tema  ,,Žmogus tautoje: kalba, literatūra, kultūra“

 • M.Mažvydas. ,,Katekizmas“ (eiliuotos prakalbos ir elementoriaus ištrauka)
 • K.Donelaitis ,,Metai“ (ištrauka iš ,,Pavasario linksmybių“)
 • A.Baranauskas ,,Anykščių šilelis“
 • A. Mačernis „ Maža tauta su dideliu žodynu“.
 • K. Sirvydas „Trijų kalbų žodynas“ (susipažinimas su pirmuoju lietuvių kalbos žodynu).
 • Knygnešių pasakojimai ir pasakojimai apie knygnešius (pasirinktas tekstas).
 • J. Zauerveinas „Lietuviais esame mes gimę“.
 • Vydūnas „Mes – Lietuvos vaikai“.
 • J. Marcinkevičius „ Tai gražiai mane augino“.
 • P. Širvio, J. Degutytės, J.Strielkūno, M. Martinaičio ir kitų lietuvių poetų eilėraščiai.

IV tema ,,Gyvenimo išbandimai“

 • E. H. Porter „Poliana“.
 • L. M. Montgomeri (L. M. Montgomery) „Anė iš Žaliastogių“.
 • D. Amiči (E. De Amici) „Širdis“.
 • J. Spyri „Heida“.
 • K. Paterson „Tiltas į Terabitiją“
 • „Smarkuolė Gilė Hopkins“, „ Kaip ir žvaigždės“.
 • E. Doneli (E. Donnelly) „Sudie, seneli, ištariau aš tyliai“.
 • F. H. Burnet (F. H. Burnett) „Paslaptingas sodas“.
 • B. Vilimaitė ,,Užpustytas traukinys“
 • Š.Ragana ,,Irkos tragedija“
 • A.Maršalas ,,Aš moku šokinėti per balas“

Rekomenduojami kūriniai 7 klasei

I tema . Jaunas žmogus ieško gyvenimo prasmės

 • M. K. Oginskis „Priesakai sūnui“.
 • K. Binkis. Atžalynas.
 • A. de Sent Egziuperi (A. de Saint-Exupéry) „Mažasis princas“
 • M. Lukšienė „Dienoraštis“ (ištraukos).
 • A. Liobytė „Sunki mama“.
 • J. Kunčinas „Baltųjų sūrių naktis“.
 • G. Adomaitytė „Laumžirgių namai“.
 • V. Žilinskaitė „Kintas“.
 • K.Saja „Septyni miegantys broliai“.
 • V. Juknaitė „Ugniaspalvė lapė“.
 • S. Šaltenis „Amžinai žaliuojantis klevas“.
 • L. Lauri (L. Lowry) „Siuntėjas“.
 • H. Li „Nežudyk strazdo giesmininko“.
 • R. Bredberis (R.Bradbury) „Pienių vynas“.
 • O. Lutsas „Pavasaris“.
 • V. Železnikovas „Baidyklė“.
 • S. Lagerliof (S. Lagerlöf) „Portugalijos karalius“.
 • K. Nostlinger (Ch. Nöstlinger) „Pirmadienį viskas kitaip “.
 • M. Berdžesas (M. Burgess) ,,Vilko kauksmas‘‘.

II tema. Tautosakos ir tradicijų tęstinumas.

 •  V. Povilionienės ir P. Vyšniausko duetas –dainos, pasaka (iš CD )
 • A. Nyka –Niliūnas „Motinos daina“.
 • V. Mačernis „Vizijos“ (Penktoji).
 • M.Martinaitis. Padainuok man.

III tema. Laisvės gynimas.

 •  Lietuvos Tautos Aukščiausiosios Tarybos Atsišaukimas (1794, ištrauka), lietuvių liaudies dainos apie T. Kosciušką „Užgied gaidžiai pusiau nakties“, „Kad Kosciuška jojo “.
 • B. Vištelis „Maršas Lietuvos“.
 • Partizanų laiškas Lietuvos jaunimui „Į Lietuvos jaunimą“(1948),
 • „Partizanų maldos“.
 • J. Marcinkevičius „Laisvė“.
 • M. Martinaitis „Ciklas Sausio vidurnaktis“ (pirmas eilėraštis)
 • B. Brazdžionis. ,,Šaukiu aš tautą“.
 • H. Nagys. Vilniaus baladė.

IV tema. Kelionės atveria akiračius.

 • A. Vaičiulaitis „Nuo Sirakūzų lig Šiaurės elnio“.
 • P. Andriušis „Kelionių užrašai“ (ištraukos).
 • K. Boruta „Šiaurės kelionės“.
 • J. Ivanauskaitė „Kelionių alchemija“.
 • „Misija: Sibiras“ (dienoraščiai).
 • J.Žilinskas „Mano Vilnius mano“.
 • D. Defo „Robinzonas Kruzas“.
 • Ž. Vernas (J. Verne) „Penkiolikos metų kapitonas“, „Kapitono Granto vaikai“, „Aplink pasaulį per 80 dienų“.
 • J. Gorderis (J. Gaarder) „Kortų paslaptis“.
 • B. Brazdžionis „Per pasaulį keliauja žmogus “.
 • M. Šalčius „Svečiuose pas keturiasdešimt tautų “ (ištraukos)
 • J. Mekas „Laiškai iš Niekur “ (ištraukos).

 Rekomenduojami kūriniai 8 klasei

I tema. Jausmų galia.

 • J. Vaičiūnaitė „Kanonas Barborai Radvilaitei“.
 • O. Proisleris (O. Preussler) „Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne“.
 • M. Morpurgo „Karo žirgas“.
 • Dž. Grynas (J. Green) „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“.
 • A. D‘Avenijas (A. D’Avenia) „Balta kaip pienas, raudona kaip kraujas“
 • V. Šekspyras (W. Shakespeare) „Romeo ir Džuljeta“.
 • K. Boruta „Baltaragio malūnas“.

II tema. Gyvoji atmintis.

 • A. Mickevičius „Konradas Valenrodas“.
 • J.I.Kraševskis „Kunigas“.
 • P. Tarasenka „Pabėgimas“.
 • G. Viliūnė „Karūna be karaliaus“.
 • V. Skotas (W. Scott) „Aivenhas“.
 • A. Diuma „Trys muškietininkai“.
 • E. Peters pasirinktas romanas iš „Kedfaelio kronikų“.
 • Č. Aitmatovas „Ilga kaip šimtmečiai diena“ (ištrauka apie mankurtą).
 • S. Daukantas „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ (ištraukos) apie kalbą, apie suėmimą, apie narsumą).
 • A.Mickevičius „Gražina“.
 • Maironis „Trakų pilis“.
 • V. Krėvė „Milžinkapis“.

III tema. Jaunuoliai ribinėse situacijose.

 • A. Škėma „Saulėtos dienos“.
 • V. Juknaitė „Tariamas iš tamsos“.
 • G. Morkūnas „Iš nuomšiko gyvenimo“.
 • I. Šepetys „Tarp pilkų debesų“.
 • I. Meras „Geltonas lopas“.
 • A. Suckeveris „Žaliasis akvariumas“.
 • S. Zobarskas „Gerasis aitvaras“.
 • R. Spalis „Ant ribos“, „Rezistencija“.
 • G. Kanovičius „Sapnas apie dingusią Jeruzalę“.
 • B. Radzevičius „Žmogus sniege“.
 • D. Terakovska (Terakowska) „Ten, kur krinta angelai“.
 • Anos Frank dienoraštis.

IV tema. Juoko prasmė.

 •  V. Žilinskaitė „Miškas rudenį“.
 • J. Erlicko pasirinkti kūriniai.
 • R. Černiauskas „Miestelio istorijos“.
 • G. A. Biurgeris „Baronas Miunhauzenas“.
 • T. Pračetas (T. Pratchett) „Mažieji laisvūnai“.
 • R. Gary „Aušros pažadas“.
 • Dž. Kriusas „Mano proseneliai, herojai ir aš“.
 • S. Šaltenis „Riešutų duona“
 • Dž. Kriusas (J. Krüss) „Timas Taleris, arba Parduotas juokas“ arba kitas užsienio autoriaus kūrinys.