Neformalusis švietimas

Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. Įsakymu Nr. ISAK- 2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115).

Neformalusis vaikų švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas.

Programos finansuojamos iš mokinio krepšelio lėšų, skirtų neformaliajam vaikų švietimui.

Mokamų būrelių sąrašą galite rasti tinklapio skiltyje PASLAUGOS.

Neformaliojo ugdymo užsiėmimai (nemokami) mūsų mokykloje

 

paveikslelis2-horz