Neformalusis švietimas

Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. Įsakymu Nr. ISAK- 2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115).

Neformalusis vaikų švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas. Programos finansuojamos iš mokinio krepšelio lėšų, skirtų neformaliajam vaikų švietimui.

Informacija atnaujinta 2019-10-10

Nemokamų būrelių tvarkaraštis

Prašome atkreipti dėmesį, kad būrelių laikas gali keistis, sekite informaciją

 

Mokamų būrelių, vykstančių mūsų mokykloje, sąrašas yra skyrelyje PASLAUGOS