Priėmimas į mokyklą

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, prašymai priimami savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje adresu http://svietimas.vilnius.lt.

AKTUALI INFORMACIJA

Priėmimo tvarka, patvirtinta vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-02-17 sprendimu Nr. 1-874

Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos 2021 m. aprašas

  • Prašymų pildymas ir priėmimas vykdomas pagal šį grafiką:

  • 2021 metais į 1 klasę priimami mokiniai, kuriems 2021 kalendoriniais metais sukanka septyneri. Jaunesni taip pat gali būti priimami, tačiau privalo prisegti prie prašymo priešmokyklinio ugdymo baigimo pažymą (arba pažymą, kad šiuo metu ugdosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir kada numatomas priešmokyklinio ugdymo programos užbaigimas)
  • Pirmoko krepšelis
  • Prašymai  mokytis nuo 2021 m. rugsėjo 1 dienos  priimami tik elektroniniu būdu aukščiau nurodytoje nuorodoje. Mūsų mokyklos ketvirtokams tęsiant mokslą mūsų mokykloje prašymų pildyti e.sistemoje nereikia, Jums bus pateiktos popierinių prašymų formos. Prašymus elektroniniu būdu turėtų pateikti tik keičiantys mokyklas, pereinantys iš pradinių mokyklų į progimnazijas, iš progimnazijų į gimnazijas, atvykusieji  gyventi į sostinę iš kitų miestų.
  • Prašymai mokytis mūsų mokykloje nagrinėjami vadovaujantis aukščiau nurodytu priėmimo į mokyklas tvarkos aprašu pagal pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu. Privaloma prisegti pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus e. sistemoje iki 2021-05-31. Dokumentai pateikti ne per e. sistemą yra negaliojantys.

2021 m. Mokinių priėmimo komisijos nagrinėti prašymai


Interaktyvus žemėlapis, kuriame įvedę deklaruotą gyvenamosios vietos adresą ir klasę, į kurią eis vaikas, matysite priskirtą adresui mokyklą: