Priėmimas į mokyklą

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, prašymai priimami savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje adresu http://svietimas.vilnius.lt

 

AKTUALI INFORMACIJA

2022-2023 m. m. PRIĖMIMO Į VILNAUS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS Tvarkos aprašas

  • Priėmimo komisijos darbo tvarka 2022
  • 2022 metais į 1 klasę priimami mokiniai, kuriems 2022 kalendoriniais metais sukanka septyneri. Jaunesni taip pat gali būti priimami, tačiau privalo prisegti prie prašymo priešmokyklinio ugdymo baigimo pažymą (arba pažymą, kad šiuo metu ugdosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir kada numatomas priešmokyklinio ugdymo programos užbaigimas)
  • Pirmoko krepšelis
  • Prašymai  mokytis nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos  priimami tik elektroniniu būdu aukščiau nurodytoje nuorodoje. Mūsų mokyklos ketvirtokams tęsiant mokslą mūsų mokykloje prašymų pildyti e.sistemoje nereikia, Jums bus pateiktos popierinių prašymų formos. Prašymus elektroniniu būdu turėtų pateikti tik keičiantys mokyklas, pereinantys iš pradinių mokyklų į progimnazijas, iš progimnazijų į gimnazijas, atvykusieji  gyventi į sostinę iš kitų miestų.
  • Prašymai mokytis mūsų mokykloje nagrinėjami vadovaujantis aukščiau nurodytu priėmimo į mokyklas tvarkos aprašu pagal pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu. Privaloma prisegti pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus e. sistemoje iki 2022-05-31. Dokumentai pateikti ne per e. sistemą yra negaliojantys.

Interaktyvus žemėlapis, kuriame įvedę deklaruotą gyvenamosios vietos adresą ir klasę, į kurią eis vaikas, matysite priskirtą adresui mokyklą:

 

Skelbiame pirmojo Mokinių priėmimo komisijos posėdžio metu išnagrinėtų prašymų dėl priėmimo į mokyklą 2022/2023 mokslo metams rezultatus

(Savo vaiko prašymo registracijos numerį galite sužinoti prisijungę prie prašymų sistemos ir peržvelgę užregistruotus prašymus. Dėl asmens duomenų apsaugos reikalavimų pavardės neskelbiamos.)

2022-06-07 mokinių priėmimo komisijos posėdžio metu svarstytų prašymų rezultatai.

2022-06-13 mokinių priėmimo komisijos posėdžio rezultatai.

2022-06-21 mokinių priėmimo komisijos posėdžio rezultatai