Priėmimas į mokyklą

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, prašymai priimami savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje adresu http://svietimas.vilnius.lt. 

2019/2020 mokslo metams prašymai priimami
nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d.
Priėmimo tvarka, patvirtinta savivaldybės tarybos 2019-02-06 sprendimu Nr.1-1950

Pagrindinės nuostatos:

 • Prašymai pildomi nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d.
 • Neturintys galimybės prisijungti elektroniniu būdu iš namų ar darbo, tai gali padaryti atvykę į mokyklą, nuo 8.00 iki 16.00 val. Tėvams bus suteikta prieiga prie kompiuterio, kur jie galės savarankiškai užpildyti prašymą, tereiks būti susikūrus paskyrą www.vilnius.lt ar turėti su savimi prisijungimą prie savo elektroninės bankininkystės. Popieriniai prašymai iš naujai nuo rugsėjo 1 d. atvykstančių mokinių tėvų nėra priimami.
 • Baigiantys 4 klasę mūsų progimnazijoje ir tęsiantys mokslą – pildo popierinius prašymus, o ne e.sistemoje.
 • Prašyme galima nurodyti 1, 2 arba 3 mokyklas, iš kurių viena privalo būti teritorinė.
 • 2019 metais į 1 klasę priimami mokiniai, kuriems 2019 kalendoriniais metais sukanka septyneri. Jaunesni taip pat gali būti priimami, tačiau privalo prisegti prie prašymo priešmokyklinio ugdymo baigimo pažymą (arba pažymą, kad šiuo metu ugdosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir kada numatomas priešmokyklinio ugdymo programos užbaigimas)
 • Visi pirmumo kriterijai vertinami tik prisegus įrodančius dokumentus. Dokumentai prie prašymo turi būti prisegti iki Mokinių priėmimo komisijos posėdžio.
 • 2019 m. Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos mokinių priėmimo komisija:
  • direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Černė – komisijos pirmininkė,
  • raštinės vadovė Rasa Lukšienė – komisijos sekretorė,
  nariai:
  • psichologė Irma Ratautienė,
  • anglų kalbos mokytoja Saulė Ivančenka,
  • spec. pedagogė- logopedė Gražina Suchocka.
 • 2019 priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas

Prašymų nagrinėjimo nuostatos, pirmumas:

 • Pirmiausiai yra priimami mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys ir deklaravę čia gyvenamąją vietą mokiniai bei vaikai, kurių broliai ir/ar seserys (įbroliai/įseserės) prašymo teikimo metu jau mokosi ir tęs mokslą mūsų mokykloje.
 • Jei teritorinių vaikų yra daugiau nei galime priimti, pirmiausiai priimami (aprašo 46 punktas):
  • asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • diplomatinio korpuso darbuotojų vaikai;
  • baigiantys mūsų progimnazijoje 4 klases ir pereinantys į 5-ąją;
  • reemigrantų vaikai (pateikus dokumentus);
  • tos mokyklos darbuotojų vaikai.
 • Kitiems skaičiuojami taškai pagal šiuos pirmumo kriterijus (aprašo 48 punktas):
  • vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų) (kitas miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia kur esančiu, neveiksniu), įvaikintiems vaikams, turintiems globėjus ar rūpintojus, neįgalių tėvų vaikams – 2 taškai;
  • turintiems teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir  specialiąją pagalbą mokykloje – 2 taškai;
  • dvynukams, trynukams, priimamiems kartu – 2 taškai kiekvienam;
  • daugiavaikių šeimų vaikams – 2 taškai;
  • mokiniams, deklaravusiems mūsų aptarnavimo teritorijoje ilgiau nei 2 metus – 2 taškai. Šie taškai skiriami ir naujai įsigytame bute ar nuomojamame bute gyvenantiems ir Registrų centre sutartį registravusiems asmenims, net jei terminas yra trumpesnis nei 2 metai. (reikalingi įrodantys dokumentai);
  • vaikams, kurių broliai ar seserys prašymo teikimo metu jau mokosi ir tęs mokslą mūsų mokykloje – 1 taškas (šis taškas neskiriamas jei vaikas nėra mūsų teritorijoje gyvenantis, tačiau prašymas nagrinėjamas kartu su teritoriniais vaikais pagal aprašo 45 punktą).
 • Esant vienodam taškų skaičiui – pirmenybė ilgiau mūsų teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą, o po to – arčiausiai mokyklos deklaravusiems gyvenamąją vietą.
 • Esant laisvų vietų priėmus aukščiau nurodytus asmenis, nagrinėjami ne mūsų teritorijoje gyvenančių asmenų prašymai, skiriant jiems taškus pagal aukščiau nurodytus kriterijus.

Interaktyvus žemėlapis, kuriame įvedę deklaruotą gyvenamosios vietos adresą ir klasę, į kurią eis vaikas, matysite priskirtą adresui mokyklą (patvirtintas 2019 m. vasario 6 d.   sprendimu Nr. 1-1951)

 

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ PER E.SISTEMĄ GRAFIKAS