Priėmimas į mokyklą

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, prašymai priimami savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje adresu http://svietimas.vilnius.lt. 

2019/2020 mokslo metams prašymai buvo priimami nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d. ir  nuo birželio 18 iki 20 dienos.

2019 m. LIEPOS 1 – RUGPJŪČIO 15 D. KOREGUOTI PRAŠYMUS GALĖS TIE TĖVELIAI, KURIŲ VAIKAI NEGAUS KVIETIMO IŠ PASIRINKTŲ  MOKYKLŲ 

INFORMUOJAME, KAD 2019/2020 MOKSLO METAMS VIETŲ 1-5 KLASĖSE NEBETURIME

Priėmimo tvarka, patvirtinta savivaldybės tarybos 2019-02-06 sprendimu Nr.1-1950

Pagrindinės nuostatos:

Prašymų nagrinėjimo nuostatos, pirmumas:

 • Pirmiausiai yra priimami mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys ir deklaravę čia gyvenamąją vietą mokiniai bei vaikai, kurių broliai ir/ar seserys (įbroliai/įseserės) prašymo teikimo metu jau mokosi ir tęs mokslą mūsų mokykloje.
 • Jei teritorinių vaikų yra daugiau nei galime priimti, pirmiausiai priimami (aprašo 46 punktas):
  • asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • diplomatinio korpuso darbuotojų vaikai;
  • baigiantys mūsų progimnazijoje 4 klases ir pereinantys į 5-ąją;
  • reemigrantų vaikai (pateikus dokumentus);
  • tos mokyklos darbuotojų vaikai.
 • Kitiems skaičiuojami taškai pagal šiuos pirmumo kriterijus (aprašo 48 punktas):
  • vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų) (kitas miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia kur esančiu, neveiksniu), įvaikintiems vaikams, turintiems globėjus ar rūpintojus, neįgalių tėvų vaikams – 2 taškai;
  • turintiems teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir  specialiąją pagalbą mokykloje – 2 taškai;
  • dvynukams, trynukams, priimamiems kartu – 2 taškai kiekvienam;
  • daugiavaikių šeimų vaikams – 2 taškai;
  • mokiniams, deklaravusiems mūsų aptarnavimo teritorijoje ilgiau nei 2 metus – 2 taškai. Šie taškai skiriami ir naujai įsigytame bute ar nuomojamame bute gyvenantiems ir Registrų centre sutartį registravusiems asmenims, net jei terminas yra trumpesnis nei 2 metai. (reikalingi įrodantys dokumentai);
  • vaikams, kurių broliai ar seserys prašymo teikimo metu jau mokosi ir tęs mokslą mūsų mokykloje – 1 taškas (šis taškas neskiriamas jei vaikas nėra mūsų teritorijoje gyvenantis, tačiau prašymas nagrinėjamas kartu su teritoriniais vaikais pagal aprašo 45 punktą).
 • Esant vienodam taškų skaičiui – pirmenybė ilgiau mūsų teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą, o po to – arčiausiai mokyklos deklaravusiems gyvenamąją vietą.
 • Esant laisvų vietų priėmus aukščiau nurodytus asmenis, nagrinėjami ne mūsų teritorijoje gyvenančių asmenų prašymai, skiriant jiems taškus pagal aukščiau nurodytus kriterijus.

Interaktyvus žemėlapis, kuriame įvedę deklaruotą gyvenamosios vietos adresą ir klasę, į kurią eis vaikas, matysite priskirtą adresui mokyklą (patvirtintas 2019 m. vasario 6 d.   sprendimu Nr. 1-1951)

 

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ PER E.SISTEMĄ GRAFIKAS