Priėmimas į mokyklą

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, prašymai priimami savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje adresu http://svietimas.vilnius.lt

 

AKTUALI INFORMACIJA

2023 m. sausio 18 d. Savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. 1-1747 „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“

Prašymų teikimo ir nagrinėjimo grafikas

Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2023 metais  ir  Mokinių skyrimo į klases ir auklėtojų skyrimo klasėms tvarkos aprašas

Atkreipiame dėmesį, kad šiais metais mūsų mokyklos ketvirtokų tėveliai prašymus mokytis 5 klasėje turės užpildyti taip pat per prašymų teikimo sistemą svietimas.vilnius.lt nuo kovo 1 iki gegužės 31 d. Nerimauti dėl patekimo į mokyklą nereikės, nes tęsiantys mokslus toje pačioje mokykloje bus priimami be eilės, nepriklausomai nuo deklaruotos gyvenamosios vietos. Tačiau jei pagal deklaruotą gyvenamąją vietą priklauso kita mokykla, ją taip pat turėsite nurodyti prašyme, kitaip prašymo neleis pateikti.  Per sistemą teikiama tam, kad sistemoje visiems būtų galima suformuoti pagrindinio ugdymo programos I dalies ugdymo(si) sutartis ir tuo būdu suvienodinti naujai priimtų ir tęsiančių mokslą penktokų ugdymosi sutartis ir atsisakyti popierinių.

Interaktyvus žemėlapis, kuriame įvedę deklaruotą gyvenamosios vietos adresą ir klasę, į kurią eis vaikas, matysite priskirtą adresui mokyklą:

Pirmoko krepšelis