Priėmimas į mokyklą

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, prašymai priimami savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje adresu http://svietimas.vilnius.lt.

 

Priėmimo tvarka , patvirtinta 2020-02-12 vILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU nR. 1-423

Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2020

  • 2020 metais į 1 klasę priimami mokiniai, kuriems 2020 kalendoriniais metais sukanka septyneri. Jaunesni taip pat gali būti priimami, tačiau privalo prisegti prie prašymo priešmokyklinio ugdymo baigimo pažymą (arba pažymą, kad šiuo metu ugdosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir kada numatomas priešmokyklinio ugdymo programos užbaigimas)
  • Prašymai  mokytis nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos  priimami tik elektroniniu būdu aukščiau nurodytoje nuorodoje.
  • Prašymai mokytis mūsų mokykloje nagrinėjami vadovaujantis aukščiau nurodytu priėmimo į mokyklas tvarkos aprašu pagal pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu. Prašome prisegti pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus iki priėmimo komisijos posėdžių.

Priimtų mokinių prašymų numeriai. I ETAPAS.

II priėmimo etapas

Penktokai, priimti birželio 10

Papildomai priimti birželio 16

Interaktyvus žemėlapis, kuriame įvedę deklaruotą gyvenamosios vietos adresą ir klasę, į kurią eis vaikas, matysite priskirtą adresui mokyklą: