Laisvos darbo vietos

Esame progimnazija, ugdanti virš 1100 mokinių. Kviečiame naujus darbuotojus prisijungti prie mūsų draugiško kolektyvo, dirbti renovuotoje erdvioje mokykloje gražiame Neries slėnyje Žirmūnų g. 119

 

Skubiai ieškome matematikos mokytojo, įdarbiname nedelsiant arba nuo 2023-09-01.

Preliminarus darbo krūvis: 1,15 etato

Sutartis: neterminuota

Darbo užmokestis iki mokesčių: nuo 1800,00 Eur, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo bei kvalifikacijos.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai progimnazijos mokytojui:

 • aukštasis išsilavinimas ir nurodyto matematikos mokytojo kvalifikacija;
 • gebėjimas organizuoti pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si) poreikius, ugdymo tikslus, uždavinius, išsilavinimo standartus;
 • gebėjimas ir noras kurti stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(si) aplinką;
 • gebėjimas  sistemingai stebėti ir vertinti mokinio gebėjimus, socialinę, kultūrinę kompetenciją, įvairiais būdais fiksuoti jo pasiekimus, įskaitant e. dienyno pildymą.

Kandidatų prašome pateikti šiuos dokumentus:

 • išsilavinimo dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentus siųsti el. paštu: rastine@pliaterytes.lt

Siūlome darbą logopedui.  

Darbo krūvis: 1,0 etatas (yra galimybė dirbti ir didesniu krūviu)

Sutartis: neterminuota

Darbo pradžia: nedelsiant

Darbo užmokestis iki mokesčių: nuo 1 620,06 Eur, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo bei kvalifikacijos.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai progimnazijos logopedui:

 • aukštasis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;
 • gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius;
 • mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • bendrųjų ugdymo planų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų išmanymas

 

Kandidatų prašome pateikti šiuos dokumentus:

 • išsilavinimo dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

 

Dokumentus siųsti el. paštu: rastine@pliaterytes.lt

Kandidatai, atitinkantys reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį.

 

Siūlome darbą specialiajam pedagogui.  

Darbo krūvis: 1,0 etatas (yra galimybė dirbti ir didesniu krūviu)

Sutartis: neterminuota

Darbo pradžia: nedelsiant

Darbo užmokestis iki mokesčių: nuo 1620,06 Eur, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo bei kvalifikacijos.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai progimnazijos specialiajam pedagogui:

 • aukštasis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo kvalifikacija;
 • Išmanyti individualių programų rengimo principus bei bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartus, bendruosius ugdymo planus.
 • Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą.
 • Išmanyti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas.
 • Gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

Kandidatų prašome pateikti šiuos dokumentus:

 • išsilavinimo dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentus siųsti el. paštu: rastine@pliaterytes.lt

Kandidatai, atitinkantys reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį.