Laisvos darbo vietos

Siūlome darbą kiemsargiui, 1,0 etatas, minimalaus darbo užmokesčio dydžio atlygis. Dėl darbo kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams Andžejų Lysionok, tel. 867050916.