Laisvos darbo vietos

Siūlome darbą logopedui.  

Darbo krūvis: 1,0 etatas

Sutartis: neterminuota

Darbo užmokestis iki mokesčių: nuo 962 Eur, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo bei kvalifikacijos.

Kvalifikaciniai reikalavimai progimnazijos logopedui:

  • aukštasis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;
  • gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius;
  • mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;
  • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
  • bendrųjų ugdymo planų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų išmanymas

Kandidatų prašome pateikti šiuos dokumentus:

  • išsilavinimo dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

Dokumentus siųsti el. paštu: rastine@pliaterytes.lt

Kandidatai, atitinkantys reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį.

Siūlome darbą anglų kalbos mokytojui neterminuotai darbo sutarčiai.

Darbo pradžia – 2020-09-01. Siūlomas preliminarus darbo krūvis – 18 kontaktinių valandų 5-8 klasėse.

Darbo užmokestis iki mokesčių: nuo 1200 Eur, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo bei kvalifikacijos.

Reikalavimai:
–aukštasis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija (anglų kalbos filologija/anglų kalbos pedagogika),
– gebėjimas naudotis IT priemonėmis bei e. dienynu,
– puikūs bendravimo įgūdžiai,
– mokėjimas konstruktyviai spręsti problemas,
– kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Norinčius dalyvauti atrankoje kviečiame siųsti CV, išsilavinimo dokumento kopiją ir prašymą dalyvauti atrankoje el. paštu rastine@pliaterytes.lt iki gegužės 22 dienos.
Pokalbiui bus kviečiami reikalavimus atitinkantys kandidatai ir informuojami asmeniškai elektroniniu paštu.