Laisvos darbo vietos

Siūlome darbą logopedui.  

Darbo krūvis: 1,0 etatas

Sutartis: neterminuota

Darbo užmokestis iki mokesčių: nuo 962 Eur, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo bei kvalifikacijos.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai progimnazijos logopedui:

  • aukštasis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;
  • gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius;
  • mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;
  • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
  • bendrųjų ugdymo planų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų išmanymas

 

Kandidatų prašome pateikti šiuos dokumentus:

  • išsilavinimo dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą (CV).

 

Dokumentus siųsti el. paštu: rastine@pliaterytes.lt

Kandidatai, atitinkantys reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį.