Pradinis ugdymas

Ugdymo planas

1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 mokslo metų II pusmečiui (nuo vasario 6 d.)

 

2022/2023 m. m. atostogos:

  • Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
  • Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
  • Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
  • Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.
  • Vasaros atostogos 1-4 klasių mokiniams 2023 m. birželio 9 d. – rugpjūčio 31 d.

I pusmetis 1-4 klasių mokiniams 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 31 d.

II pusmetis 1-4 klasių mokiniams 2023 m. vasario 1 d. – birželio 8 d.

Pradinių klasių auklėtojos (2022/2023): 

Pavardė, vardas
Kvalifikacinė kategorija   Kabinetas
Starkutė Evelina pradinio ugdymo mokytoja 1a 001
Gabreliūnaitė Gražina pradinio  ugdymo vyr. mokytoja 1b 207
Šimkienė Virginija pradinio  ugdymo vyr. mokytoja 1c 105
Gerbatavičienė Jolita pradinio ugdymo vyr. mokytoja 1d 002
Kaukėnienė Aušra pradinio ugdymo vyr. mokytoja 1e 003
Binkienė Ina pradinio  ugdymo vyr. mokytoja 2a 201
Budriūnienė Lina pradinio ugdymo mokytoja -metodininkė 2b 004
Šidagienė Eglė pradinio ugdymo vyr. mokytoja 2c 104
Valentienė Jurga pradinio ugdymo vyr. mokytoja 2d 107
Mickuvienė Simona pradinio ugdymo vyr. mokytoja 2e 103
Razmytė Jurga pradinio ugdymo mokytoja – metodininkė 3a 005
Laužikienė Danutė pradinio ugdymo vyr. mokytoja 3b 205
Vaitytė-Starovaitova Jurga pradinio ugdymo vyr. mokytoja 3c 102
Judickaja Kristina pradinio ugdymo vyr. mokytoja 3d 112
Markauskienė Regina pradinio ugdymo vyr. mokytoja 3e 113
Blažienė Jolanta pradinio ugdymo vyr. mokytoja 4a 204
Sotničenkienė Laima pradinio ugdymo vyr.mokytoja 4b 202
Jasiukėnienė Vilda pradinio ugdymo vyr. mokytoja 4c 203
Vaisėtienė Jolita pradinio ugdymo vyr. mokytoja 4d 208
Žebrauskė Dovilė pradinio ugdymo mokytoja 4e 101