Mokytojai

 

Dalyko mokytojų pamokų tvarkaraštis

Mokykloje dirbančių mokytojų kvalifikacija :

divider

 

Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Vad. klasei Kab.
Priešmokyklinis ugdymas
Kulnienė Dalia priešmokyklinio ugdymo pedagogė   „Bitučių“  grupė  002
Murauskienė Rasa priešmokyklinio ugdymo pedagogė „Pelėdžiukų“ grupė  001
Staneliūnienė Rūta priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtoja „Bitučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupės 001 ir 002
Pradinis ugdymas
Binkienė Ina pradinio  ugdymo vyr. mokytoja 201
Blažienė Jolanta pradinio ugdymo mokytoja 204
Budriūnienė Lina pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 004
Gabreliūnaitė Gražina pradinio  ugdymo vyr. mokytoja 207
Gauryliutė-Sireikienė Aušra anglų k. mokytoja,
tikybos mokytoja
Gordynecienė Nijolė pradinio ugdymo vyr. mokytoja 106
Jadzevičienė Rita muzikos vyr. mokytoja
Jasiukėnienė Vilda pradinio  ugdymo vyr. mokytoja 203
Judickaja Kristina pradinio ugdymo vyr. mokytoja 112
Laužikienė Danutė pradinio ugdymo vyr. mokytoja 205
Matkuvienė Birutė pradinio ugdymo vyr. mokytoja 101
Mickuvienė Simona pradinio ugdymo mokytoja 114
Markauskienė Regina pradinio ugdymo vyr. mokytoja 113
Razmytė Jurga pradinio ugdymo mokytoja – metodininkė 005
Sotničenkienė Laima pradinio ugdymo vyr. mokytoja 202
Stasiūnienė Rita pradinio ugdymo mokytoja – metodininkė 103
Šidagienė Eglė pradinio ugdymo mokytoja 104
Šimkienė Virginija pradinio  ugdymo vyr. mokytoja 105
Vaisėtienė Jolita pradinio ugdymo vyr. mokytoja 208
Vaitytė-Starovaitova Jurga pradinio ugdymo vyr. mokytoja 102
Valentienė Jurga pradinio ugdymo vyr. mokytoja 219
Dorinis ugdymas (etika ir tikyba)
Mikutytė Vytautė tikybos mokytoja-metodininkė
Savickij Aleksandr etikos mokytojas
Lietuvių kalba
Čepaitienė Marytė lietuvių k. mokytoja – metodininkė
Gaidienė Ina lietuvių k. vyr. mokytoja 218
Lukošiūnienė Laima lietuvių k. mokytoja – metodininkė
Merkelienė Daiva lietuvių k. vyr. mokytoja 309
Survilienė Vida lietuvių k. vyr. mokytoja 212
Anglų kalba
Ivančenka Saulė anglų k. vyr. mokytoja 221
Juškevičienė Raimonda anglų k. vyr. mokytoja 213
Panavaitė Jolanta anglų k. vyr. mokytoja
Petrikienė Ilona anglų k. mokytoja – metodininkė 310
Tumaitė Agnė anglų k. vyr. mokytoja 305
Vaitkus Robertas anglų k. mokytojas – metodinininkas  220
Vežbickienė Liubov anglų k. vyr. mokytoja
Rusų kalba
Goršeniova Vera rusų k. vyr. mokytoja 315
Vežbickienė Liubov rusų k. vyr. mokytoja
Prancūzų kalba
Grašienė Austra prancūzų k. mokytoja – metodininkė 304
Vokiečių kalba
Petkevič Gražina vokiečių k. vyr. mokytoja 306
Matematika
Kuklienė Jelena matematikos mokytoja – metodininkė 301
Mališauskienė Dalė matematikos mokytoja – ekspertė 403
Pismak Liudmila matematikos vyr. mokytoja 211
Saldukienė Aldona matematikos vyr. mokytoja 405
Varanauskienė Jolanta matematikos mokytoja – metodininkė 401
Gamta, biologija
Sakalinskienė Marytė biologijos mokytoja – metodininkė 404
Tėvelytė  Aurika biologijos vyr. mokytoja 313
Chemija
Tėvelytė  Aurika chemijos mokytoja 313
Informacinės technologijos
Jusevič Inga IT mokytoja – metodininkė 302
Kuklienė Jelena IT mokytoja – metodininkė 301
Varanauskienė Jolanta IT mokytoja – metodininkė 401
Istorija
Stacevičiūtė Edita istorijos vyr. mokytoja 110
Trachanavičius Darius istorijos vyr. mokytojas 312
Geografija
Fomkina Inna geografijos vyr. mokytoja
Smolskaja Liudmila geografijos vyr. mokytoja 307
Fizika
Stelnionytė Asta fizikos vyr. mokytoja 313
Dailė
Andželo Eugenija dailės mokytoja 314
Jakimavičiūtė Karolina dailės mokytoja  314
Muzika
Stacevičiūtė Edita muzikos vyr. mokytoja 217
Ustinavičienė Asta muzikos mokytoja – metodininkė 217
Kūno kultūra
Domarkaitė Inga kūno kultūros mokytoja – metodininkė sporto salė
Lysionok Andžej kūno kultūros mokytojas – metodininkas sporto salė
Šokis
Januškevičienė Rūta choreografijos mokytoja – metodininkė aktų salė
Kudirkienė Laima choreografijos vyr. mokytoja mažoji salė
Maskoliūnienė Dalė choreografijos mokytoja – metodininkė aktų salė
Technologijos
Petrauskienė Audronė technologijų mokytoja – metodininkė 215/219
Pivorius Audrius technologijų mokytojas – metodininkas 117/118