Mokytojai

 

Dalyko mokytojų pamokų tvarkaraštis

Mokykloje dirbančių mokytojų kvalifikacija :

divider

 

Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Vad. klasei Kab.
Pradinis ugdymas
Binkienė Ina pradinio  ugdymo vyr. mokytoja 2a 201
Blažienė Jolanta pradinio ugdymo mokytoja 4a 204
Budriūnienė Lina pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 2f 004
Gabreliūnaitė Gražina pradinio  ugdymo vyr. mokytoja 1b 207
Gauryliutė-Sireikienė Aušra anglų k. mokytoja, 5a 308
tikybos mokytoja
Gordynecienė Nijolė pradinio ugdymo vyr. mokytoja 106
Jadzevičienė Rita muzikos vyr. mokytoja
Jasiukėnienė Vilda pradinio  ugdymo vyr. mokytoja 4c 203
Judickaja Kristina pradinio ugdymo vyr. mokytoja 3d 112
Kaukėnienė Aušra pradinio ugdymo mokytoja 1e 003
Keruckaitė Eglė pradinio ugdymo mokytoja 1f 001
Kulnienė Dalia pradinio ugdymo vyr. mokytoja 1d 002
Laužikienė Danutė pradinio ugdymo vyr. mokytoja 4b 205
Matkuvienė Birutė pradinio ugdymo vyr. mokytoja 1a 101
Mickuvienė Simona pradinio ugdymo mokytoja 2e 114
Markauskienė Regina pradinio ugdymo vyr. mokytoja 3e 113
Razmytė Jurga pradinio ugdymo mokytoja – metodininkė 3a 005
Sotničenkienė Laima pradinio ugdymo vyr. mokytoja 4b 202
Stasiūnienė Rita pradinio ugdymo mokytoja – metodininkė 2b 103
Šidagienė Eglė pradinio ugdymo mokytoja 2c 104
Šimkienė Virginija pradinio  ugdymo vyr. mokytoja 1c 105
Vaisėtienė Jolita pradinio ugdymo vyr. mokytoja 4d 208
Vaitytė-Starovaitova Jurga pradinio ugdymo vyr. mokytoja 3c 102
Valentienė Jurga pradinio ugdymo vyr. mokytoja 2d 219
Dorinis ugdymas (etika ir tikyba)
Mikutytė Vytautė tikybos mokytoja-metodininkė
Savickij Aleksandr etikos mokytojas
Lietuvių kalba
Gaidienė Ina lietuvių k. vyr. mokytoja 6a 218
Lukošiūnienė Laima lietuvių k. mokytoja – metodininkė 6d 214
Merkelienė Daiva lietuvių k. vyr. mokytoja 7a 309
Naruškevičienė Virginija lietuvių k. mokytoja 5b 212
Survilienė Vida lietuvių k. vyr. mokytoja
Anglų kalba
Ivančenka Saulė anglų k. vyr. mokytoja
Juškevičienė Raimonda anglų k. vyr. mokytoja 5c 213
Panavaitė Jolanta anglų k. vyr. mokytoja
Petrikienė Ilona anglų k. mokytoja – metodininkė 7b 310
Tumaitė Agnė anglų k. vyr. mokytoja
Vaitkus Robertas anglų k. mokytojas – metodinininkas 7c  220
Vežbickienė Liubov anglų k. vyr. mokytoja 5f 315
Rusų kalba
Vežbickienė Liubov rusų k. vyr. mokytoja 5f
Petrikienė Ilona rusų kalbos vyr. mokytoja 7b
Prancūzų kalba
Grašienė Austra prancūzų k. mokytoja – metodininkė 304
Vokiečių kalba
Rita Vilkienė vokiečių kalbos mokytoja
Matematika
Kuklienė Jelena matematikos mokytoja – metodininkė 8a 301
Mališauskienė Dalė matematikos mokytoja – ekspertė 8c 403
Petronis Gintaras Alfonsas matematikos vyr. mokytojas 109
Saldukienė Aldona matematikos vyr. mokytoja 8d 405
Varanauskienė Jolanta matematikos mokytoja – metodininkė 6c 401
Gamta, biologija
Sakalinskienė Marytė biologijos mokytoja – metodininkė 8b 404
Tėvelytė  Aurika biologijos vyr. mokytoja 313
Chemija
Tėvelytė  Aurika chemijos mokytoja 313
Informacinės technologijos
Jusevič Inga IT mokytoja – metodininkė 5d 302
Kuklienė Jelena IT mokytoja – metodininkė 8a 301
Varanauskienė Jolanta IT mokytoja – metodininkė 6c 401
Istorija
Stacevičiūtė Edita istorijos vyr. mokytoja 6b 217
Trachanavičius Darius istorijos mokytojas – metodininkas 7d 312
Geografija
Fomkina Inna geografijos vyr. mokytoja
Smolskaja Liudmila geografijos vyr. mokytoja 5e 307
Fizika
Stelnionytė Asta fizikos vyr. mokytoja 313
Dailė
Andželo Eugenija dailės mokytoja 314
Jakimavičiūtė Karolina dailės mokytoja  314
Muzika
Stacevičiūtė Edita muzikos vyr. mokytoja 217
Ustinavičienė Asta muzikos mokytoja – metodininkė 217
Kūno kultūra
Domarkaitė Inga kūno kultūros mokytoja – metodininkė sporto salė
Lysionok Andžej kūno kultūros mokytojas – metodininkas sporto salė
Šokis
Januškevičienė Rūta šokio mokytoja – metodininkė aktų salė
Kudirkienė Laima šokio vyr. mokytoja mažoji salė
Maskoliūnienė Dalė šokio mokytoja – metodininkė aktų salė
Technologijos
Petrauskienė Audronė technologijų mokytoja – metodininkė 215/219
Pivorius Audrius technologijų mokytojas – metodininkas 117/118