Erasmus+ projektas „Kritinis mąstymas ir aktyvieji mokymo metodai“

 

Mūsų progimnazija dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ KA2 projekte Skillful Thinking-Active Learning- liet. ,,Kritinis mąstymas ir aktyvūs mokymo metodai“, kuris tęsis dvejus metus 2019-2021 m.

2020 m. spalio 22 dieną 8e klasėje per technologijų pamoką vyko debatai aplinkosaugos tema. Mokinių rankomis kurtos lėlės prakalbo apie gamtos išsaugojimą bei šiukšlių rūšiavimą. Aštuntokų personažai debatams labai originalūs, sukurti iš skirtingų medžiagų. Kiekvienas mokinys įsijautė į savo kurtą personažą ir dalyvavo debatuose lavindami ne tik kritinį mąstymą, bet gilindami bendravimo įgūdžius anglų kalba. Jiems padėjo anglų kalbos mokytojai Ilona ir Robertas.

Sausio- vasario mėnesiais 5-7 klasių mokiniai per socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo pamokas išbandė naują aktyvaus mokymo metodą ,,Minčių žemėlapis“. Dalis 5-ųjų klasių mokinių kūrė emocijų žemėlapius: pvz., ką jie daro, kai supyksta; kas juos nuramina; kas juos daro laimingus. 6-ųjų klasių mokiniai kūrė draugystės žemėlapius: iš ko, jų manymu, susideda draugystė; ko reikia, kad turėtum draugų ir būtum draugas. O septintokai ir dalis penktokų darė savo asmenybės minčių žemėlapius, kuriuose pavaizdavo savo santykius su šeima, draugais, mokykla; nurodė savo hobius ir mėgstamus dalykus.

Vasario 18 dieną mūsų mokykloje vyko seminaras „Kūrybinių įgūdžių ir kritinio mąstymo lavinimas pamokose“, kurį organizavo Erasmus+K2 projekto „Kritinis mąstymas ir aktyvūs mokymo metodai“ dalyviai, E. Pliaterytės progimnazijos  mokytojai. Užsienio kalbų mokytojai – I.Petrikienė, A. Tumaitė, R. Vaitkus, A. Gaurilytė- Sireikienė, R. Juškevičienė, L.Vežbickienė- pristatė mūsų mokyklos mokytojams dalykininkams, kas yra kritinis ir kūrybinis mąstymas, kokiais būdais ir metodais jį galima lavinti pamokose ir kodėl apskritai reikia vaikus mokyti kritiškai mąstyti. Taip pat seminaro refleksijai buvo panaudotas Šešių mąstymo kepurių metodas (Edwardas de Bono). Šis metodas sutelkia mąstymą, sudaro sąlygas kūrybiškai mąstyti, padeda geriau bendrauti grupėje, palengvina sprendimų priėmimą. Jis puikiai tinka lavinti mokinių kritinį mąstymą ir gali būti įtrauktas į bet kurio dalyko pamoką.

Projekto koordinatorė I. Petrikienė priminė, kad sausio mėnesį mūsų mokyklos 6 klasių mokiniai atliko testą „Kritinis mąstymas“, kuris buvo skirtas išsiaiškinti vaikų gebėjimus kritiškai mąstyti. Matematikos mokytoja A. Saldukienė pristatė šio testo rezultatus, kurie parodė, kad mokiniams labai sudėtinga yra padaryti išvadas, įvertinti situaciją, numatyti tolesnę eigą. Taigi prieita prie išvados, kad lavinant kritinį mąstymą pamokose, mokiniams bus lengviau pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. Juk kritinis mąstymas yra nuomonės ar reiškinio pagrįstumo ieškojimas-siekiama mokyti ne tik faktų, o ieškoti problemos sprendimų būdų.

Seminaro metu buvo atkreiptas dėmėsis į Medijų ir informacinį raštingumą,  gebėjimą identifikuoti, gauti, vertinti, atrinkti ir etiškai bei atsakingai naudoti reikalingą informaciją iš įvairių informacijos šaltinių, tokių, kaip žiniasklaida, socialinės medijos ir kt. Mokytojai buvo supažindinti su šaltinių patikimumo nustatymo ir interneto saugaus  naudojimo taisyklėmis.

 Dailės mokytoja K. Norkienė supažindino su Minčių žemėlapio metodu, kurį naudojant pamokose galima būtų pasiekti geresnio žinių įtvirtinimo. Taip pat buvo pristatyti mokinių sukurti dailės pamokose minčių žemėlapiai. Mokytojams buvo suteikta galimybė patiems sudaryti minčių žemėlapį bei įvertinti jo naudą.

Šio seminaro dalyviai ne tik išklausė teorinių pamąstymų, bet taip pat ir praktiškai pabandė pritaikyti kritinio mąstymo ugdymo metodus kurdami integruotų pamokų planus. Vėliau tuos planus visi kartu aptarė, pasidalino metodinėmis bei kritinėmis pastabomis, ką galima būtų patobulinti, pridėti prie jau sukurtų integruotų pamokų planų.

Šis seminaras „Kritinio mąstymo lavinimas pamokose“  labai naudingas ir aktualus mokyklos bendruomenei, nes tik ugdydami kūrybingą, kritiškai mąstantį mokinį pamokose pasieksime geresnių ne tik mokymosi rezultatų, bet ir formuosime įgūdžius, reikalingus kintančioje visuomenėje (mąstyti, prisitaikyti, numatyti tolesnius veiksmus ir pasekmes). Svarbu turėti daug žinių, bet dar svarbiau mokėti turimas žinias pritaikyti gyvenime.

Vasario mėnesį per IT pamokas mokiniai buvo supažindinti su saugaus elgesio ir atsakingo naudojimo ir naudojimosi internetu ir įvairių šaltinių taisyklėmis. Mokytoja kartu su vaikais aptarė patikimus ir nepatikimus interneto puslapius, papasakojo vaikams apie saugų internetą, pavojus, tykančius virtualioje erdvėje, kaip bendrauti su žmonėmis, sutiktais internete, kokiose situacijose galima pasidalinti privačia informacija.

Sausio 20-24 dienomis tarptautinio projekto „Kritinis mąstymas ir aktyvūs mokymo metodai“ vykdymas buvo integruotas į lietuvių kalbos, dorinio ugdymo ir prevencines pamokas. Šių pamokų metu mūsų mokyklos mokiniai atliko testą „Kritinis mąstymas“. Apklausoje dalyvavo 141 mokinys. Jie skaitė labai paprastas gyvenimiškas istorijas, nagrinėjo 10 situacijų, kurios vyko skirtingose vietose: mokykloje, mieste, gamtoje, namuose, ir atsakinėjo į klausimus, pasirinkdami geriausią atsakymą iš pateiktų. Visi 45 klausimai reikalavo iš mokinių gebėjimo kritiškai mąstyti interpretuojant situaciją.

Mokykloje toliau aktyviai vykdomos projekto veiklos, integruojant jas į skirtingų dalykų pamokas.

Gruodžio ir sausio mėnesiais dailės pamokų metu mokiniai kūrė ,,Minčių žemėlapius”, kur kritiškai pažvelgė į savo asmenybę ir ieškojo savo identiteto.

 

Mokyklos bendruomenė pasveikino tarptautinio Erasmus konkurso logotipo laimėtoją, Medą, kuriai buvo įteikta padėka ir kūrybiškumą skatinančios dovanos.

Lapkričio 18-22 d. įvyko Erasmus+ projekto ,,Kritinis mąstymas ir aktyvūs mokymo metodai“ logotipo rinkimai. Šalys rinko logotipą, kuris atrodė šauniausias.

Mūsų progimnazijos mokiniai rinko ir balsavo už geriausią projekto partnerių – estų, bulgarų, turkų ir italų- logotipą, nes už savo šalį nebalsuojama. Suskaičiavus rezultatus paaiškėjo, kad mūsų mokiniai gražiausiu išrinko Bulgarijos logotipą

 

 

Susumavus visų projekto partnerių balsavimus paaiškėjo, kad mūsų mokinės Medos Januškevičiūtės pieštas logotipas tapo tarptautinio projekto logotipu laimėtoju!

LOGO COMPETITION
ESTONIA BULGARIA ITALY LITHUANIA TURKEY
ESTONIA 2 1 4 3
BULGARIA 4 2 3 1
ITALY 2 1 3 3
LITHUANIA 3 4 1 2
TURKEY 3 2 1 4
TOTAL SCORE 12 9 5 14 9
Scoring based on a minimum of 1 and a maximum of 4 points.
Countries cannot rate their logos

Sveikiname Medą! 

 

Lapkričio 4-9 dienomis mokykloje viešėjo Erasmus+ KA2 projekto ,,Kritinis mąstymas ir aktyvūs mokymo metodai“ dalyviai iš Estijos, Turkijos, Bulgarijos ir Italijos. Iš viso 16 mokinių ir 6 mokytojų grupė. Mokinius iš svečių šalių maloniai sutiko priimti mūsų mokyklos mokinių šeimos, tad jie galėjo ne tik stebėti mūsų mokymosi aplinką, bet ir susipažinti su lietuvių šeimų tradicijomis bei papročiais.

Lapkričio 2 dieną jau atvyko svečiai iš Italijos. Juos pasitiko ir apgyvendino savo namuose mūsų mokyklos mokinių šeimos. Kitą dieną, lapkričio 3-ąją, svečiai iš Italijos kartu savo lietuvių šeimomis aplankė Trakus, apžiūrėjo pilies ekspoziciją, susipažino su karaimų kultūra ir paragavo jų kulinarinio paveldo – kibinų.

Lapkričio 4 dieną, pirmadienį, kol į Vilnių leidosi lėktuvais projekto dalyviai iš Estijos, Bulgarijos, Turkijos, Italijos mokiniai kartu su savo lietuvių šeimomis lankėsi Kaune. Vakare jau visi projekto dalyviai susirinko Etno dvare į sutikimo vakarienę, kurioje jie susipažino bei aptarė aktualias visoms šalims švietimo temas.

Lapkričio 5 –ąją mokykloje vyko netradicinės pamokos, ugdančios kritinį mąstymą, taikant aktyvius mokymo metodus. Pirmoje pamokoje dalyvavo ir atvykusieji projekto mokiniai, kurie galėjo stebėti savo bendraamžių lietuvių ugdymosi procesą. Po pirmos pamokos mokyklos fojė buvo šventiškai sutikti užsienio šalių mokytojai: mokiniai, pasiskirstę grupėmis juos pasveikino kiekvieno mokytojo gimtąja kalba (estiškai, turkiškai, itališkai, bulgariškai); sušoko pasveikinimo šokį. Po to visi projekto dalyviai susitiko su mokyklos direktoriumi, o vėliau mūsų mokiniai jiems papasakojo apie mūsų Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnaziją. Per 3, 4 pamokas svečiai iš užsienio vaikščiojo po mokyklą ir užsuko į pamokas susipažinti su mokiniais ir mokymosi procesu. Po trečios pamokos per pertrauką po mokyklą judėjo gyvas traukinukas, kuris kvietė prisijungti visus mokyklos narius, taip apjungdamas mūsų svečių ir mokyklos bendruomenes.Per 5,6 pamokas Aktų salėje mūsų ir užsienio šalių mokiniai žaidė įvairius komandinius žaidimus, o tuo pat metu projekto ,,Skillful Thinking-Active Learning“ mokytojai-projekto koordinatoriai pradėjo planuoti šio projekto veiklas. 

« 1 2 »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po pietų mokiniai užsieniečiai kartu su savo lietuvių šeimų mokiniais dalyvavo ekskursijoje po Vilnių.

 

Lapkričio 6-ąją mokiniai, projekto nariai, per pirmą pamoką šauniai sudalyvavo viktorinoje apie Lietuvą. Antrą pamoką vedė viso šio projekto koordinatorė Helen Paju, kuri organizavo grupinį mokinių darbą: mišriose grupėse mokiniai turėjo atlikti loginį mąstymą ugdančias užduotis. Vėliau vaikai išbandė jėgas protmūšiuose, susiskirstę komandomis sprendė įvairias užduotis. Taip pat tęsėsi veiklos, skatinančios kurti kartu ir sėkmingai organizuoti komandinį darbą bendro tikslo link. O tuo pat metu projekto koordinatoriai iš skirtingų šalių toliau planavo projekto veiklas ir etapus.

« 1 2 »

Po pietų svečiai, mokiniai ir mokytojai, apsilankė Vilniaus miesto savivaldybėje, kur jiems buvo surengta ekskursija, suteikta galimybė pasigrožėti  Vilniaus panorama iš dvidešimto savivaldybės aukšto. Taip pat jie susitiko su Vilniaus švietimo skyriaus specialiste, kuri papasakojo apie Lietuvos švietimo sistemą, atsakė į jiems rūpimus klausimus ir įteikė simbolines dovanėles. Svečiai liko sužavėti.

Lapkričio 7 dieną projekto dalyviai: užsienio svečiai ir mūsų mokyklos komanda, visą dieną keliavo po Lietuvą. Pirmiausia aplankė Taujėnų dvarą, kur turėjo galimybę apžiūrėti pastatus bei pasivaikščioti po nuostabų sodą. Paskui nukeliavo į Šiaulės kalno apžvalgos bokštą, kur galėjo pasigrožėti Lietuvos apylinkėmis. Tada aplankė Kryžių kalną. Po pietų nuvyko į Naisiuose įsikūrusį Baltų dievų muziejų. Čia mokiniai dalyvavo orientaciniame žaidime, o mokytojai tuo metu klausėsi gidės pasakojimų apie baltų kultūrą ir tikėjimą. Jau temstant keliautojai dar užsuko į Šiaulius pasižiūrėti Auksinio berniuko skulptūros bei surasti geležinės lapės skulptūrą. Ši kelionė padėjo visiems dalyviams daugiau pažinti Lietuvą.

Lapkričio 8 dieną ryte vyko meno terapija – tapyba ant vandens. Mokiniai klausėsi Čiurlionio simfonijos, žiūrėjo jo paveikslus ir bandė pavaizduoti tai, ką girdi ir mato, ant vandens. Tuo metu projekto koordinatoriai užbaigė projekto veiklos planą.

 

 

 

 

 

 

 

 

Penktadienį projekto ,,Skillful Thinking-Active Learning“ (ang.) „Kritinis mąstymas ir aktyvūs mokymo metodai“ (liet.) dalyvių viešnagę vainikavo mūsų mokinių parengtas koncertas. Po pietų projekto dalyviai apsilankė Vilniaus Energetikos ir technikos muziejuje, išklausė paskaitą apie optines iliuzijas, o vėliau nuvyko į ,,Mėgintuvėlį“ ir praktiškai atliko mokslinius eksperimentus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakare vyko liaudiška vakaronė, kurioje dalyvavo projekto nariai bei visi norintys: mokiniai, tėvai ir mokytojai. Gerą vakaro nuotaiką kūrė ir į liaudiško šokio sūkurį kvietė Matuliauskų šeima. Ačiū jiems už tai, kad pasidalino su visais savo žiniomis ir įkvėpė etno dvasios ir nuotaikos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkričio 9 dieną, šeštadienį, projekto svečiai skirtingu laiku išvyko namo. Tikimės, kad laikas, praleistas kartu, buvo naudingas ir malonus, ir dar laukia kiti susitikimai.

Projektas ,,Skillful Thinking-Active Learning“ (ang.) „Kritinis mąstymas ir aktyvūs mokymo metodai“ (liet.) tik prasideda, dar laukia kelionės ir daug darbų…

REDIMEIDAS  ready-made

Pakaba keičia paskirtį

 Po pirmųjų šalnų medžiai numeta lapus. Per technologijų pamoką aštuntų klasių mokiniai, pasitelkę vaizduotę ir kritinį mąstymą  industrinio vartojimo daiktą (pakabą), perdarė iki meninio lygio ir aprengė medį. Įdomu, kokias gi  asociacijas jums sukels pasidabinęs medis. Neatpažįstamai pasikeitusios tradicinės pakabos, kurias mes kiekvieną dieną naudojam rūbams pasikabinti tapo meno kūriniais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šeštokai kūrė žibintus iš panaudotų stiklainių, nupynę jiems dailius lopšius iš spalvingų siūlų pasitelkę kritinį mąstymą ir kūrybiškumą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visą spalį 6-7 klasių mokiniai kūrė ir rinko Erasmus+KA 2 projekto geriausią Lietuvos  logotipą. Šių metų tema yra ,,Skillful Thinking-Active Learning“ (ang.)/ „Kritinis mąstymas ir aktyvūs mokymo metodai“ (liet.). Svečių delegacijos yra laukiamos iš Estijos, Bulgarijos, Italijos ir Turkijos. Tad mokinių tikslas – visa tai kūrybiškai perteikti savo logotipe. Bendrystės, draugystės ir mainų motyvai pastebimi visuose logotipuose. Taip pat gausu vėliavų ir judėjimą nurodančių vaizdavimo objektų/temų. Geriausiai temą atskleidė ir šiame konkurse nugalėjo 7 klasės mokinė Meda Januškevičiūtė.  Jos logotipą be konkurencijos išrinko visi balsavime dalyvavę mokiniai. M. Januškevičiūtės logotipas puikiai atspindi temą, jos aktualumą ir vaizdžiai perteikia projekto prasmę/esmę.