Erasmus+ projektas „Kritinis mąstymas ir aktyvieji mokymo metodai“

Mūsų progimnazija dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ KA2 projekte Skillful Thinking-Active Learning- liet. ,,Kritinis mąstymas ir aktyvūs mokymo metodai“, kuris tęsis dvejus metus 2019-2021 m.

 

Kovo mėnesį 8 klasės mokiniai turėjo pasirinkti temą ir parašyti esė, pagrįsti savo nuomonę konkrečiais pavyzdžiais. Populiariausios temos buvo: „Ar mokyklos turėtų pereiti prie skaitmeninių vadovėlių“, „Kaip susidoroti su sukčiavimu mokyklose? Ką turėtų daryti mokytojai ir mokiniai, kad išvengtų sukčiavimo?“, „Ar mokyklose reikėtų daugiau fizinio ugdymo pamokų?“ ir „ Kaip sukurti draugišką aplinką gamtai mūsų mieste?“
Vėliau aštuntokai mokėsi apginti savo nuomonę žodžiu pristatant darbus klasės draugams.

Kovo 8-9 dienomis per anglų kalbos pamokas septintokai (7b ir 7d) kritiškai įvertino vietą, kurioje būtų saugu ir smagu gyventi. Mokiniai pasiskirstė į grupes, kūrė savo Salą, galvojo jai pavadinimą, apibudino ją nenuslėpdami ir joje slypinčių pavojų. Galvojo kuo gali būti jų Sala ypatinga, kaip galima pritraukti kitus gyventojus persikelti gyventi pas juos . Kad įvertinti savo krašto privalumus reikia aplankyti ir kitas Salas. Todėl kiekvienos grupės atstovas keliavo į kitas Salas ir grįžęs  saviškiams pristatė ką pamatė. Likę gyventojai atklydus svečiui stengėsi įtikinti jį, kad jų Sala nuostabiausia ir kvietė pasiliktų gyventi kartu. Nei vienas nebuvo prikalbintas  pasilikti ir amžinai gyventi kitam krašte. Grįžus keliautojams į namus, visiems kartu pasitarus buvo išreitinguotos visos žinomos Salos. Paskutinė užduotis buvo pristatyti savo Salą visiems klasės draugams. Mokiniai kritiškai mąstė ir rinkosi Salą kur slypi mažiausia pavojų ar  daugiau maisto. kur šilčiau ir linksmiau gyventi. Pamoka praėjo linksmai ir greit baigėsi. Pasibaigus pamokai dar netilo diskusijos apie Salas. Juk sakoma, kad kiekvienas yra savo gyvenimo kalvis.

Kritinis mąstymas anglų kalbos pamokose

Vasario mėnesį aštuntų klasių mokiniai kalbėjo apie problemas, su kuriomis susiduria mūsų miestas ir ką kiekvienas iš jų siūlytų padaryti, kad miestas taptų patrauklesniu. Vėliau mokiniai turėjo pasirinkti temą ir parašyti rašinėlį, pavartojant sąlygos sakinius bei pateikti sprendimus problemai išspręsti.

Penktokų kurti kortelių žaidimai

Penktokai 2022 m. kovą per technologijų+inžinerijos pamokas kūrė ir gamino kortelių žaidimus bei dėžutes kortelėms sudėti. Žaidimai buvo orientuoti į loginį ir kritinį mąstymą. Veikla buvo smagi ir įtraukianti. Mokiniams ypač patiko žaisti draugų sukurtus žaidimus.

 

2022 m. vasario mėnesį klasių mokiniai skyrė integruotai veiklai „Gamtos reiškiniai“. Pamokose mokiniai  patys gamino ugnikalnius, stebėjo šalnos susidarymą, fiksavo temperatūrų skirtumus, naudodami vėjo jėgą pūtė įvairius daiktus, juos matavo. Kūrė pasakas apie vėją, matavo atstumus iki vaivorykštės ir ją gamino naudojant įvairias technikas. Sportuodami žaidė žaidimus  „Vėjelis“, „Lietus, kruša, vaivorykštė, žaibas“. Įsitraukdami į įdomias veiklas vaikai tik dar kartą įsitikino, kad gamta labai nenuspėjama ir  nepažinta.

« 2 »

Gyvenimas Marse. Problemų sprendimas. 

2022 m. sausio mėn. mūsų mokyklos šeštokai kūrė minčių žemėlapius, keldami ir spręsdami problemas, su kuriomis susidurs žmonės, norėdami įkurti bazę Marse. Analizuodami gyvybei palaikyti būtinas sąlygas ir lygindami su sąlygomis kosminėje erdvėje bei Marso planetoje, mokiniai ugdė savo kritinį mąstymą ir mokėsi spręsti kylančias problemas. Užduotis padėjo mokiniams suvokti, kaip svarbu rūpintis Žemės ekologine situacija.

Minčių žemėlapiai apie sveiką gyvenseną 

Gruodžio mėn. mūsų mokyklos aštuntokai technologijų pamokų metu kūrė minčių žemėlapius, apibendrindami savo žinias apie sveiką gyvenseną ir sveiką mitybą – labai svarbią gyvensenos dalį. Mokiniai buvo skatinami apžvelgti sveikos gyvensenos sąvoką kuo plačiau: remtis visų mokomųjų dalykų žiniomis ir savo asmenine patirtimi.

2021 m. gruodžio 15 d. 6ac klasių vokiečių k. grupėje vyko integruota vokiečių k. – istorijos pamoka „Kiek metų valdė ir gyveno kunigaikščiai?“ Pamokas vedė mokytojai Rita ir Marius.

Vokiečių k. pamokos metu vaikai pasikartojo skaičius, be kurių tolimesnis darbas neįmanomas. Čia jiems į pagalbą atėjo mokomasis filmukas su Einšteinu (nuoroda). Vėliau vaikai mokėsi apie skaičių sudarymą nuo 20 iki 100. Tada prisijungė istorijos mokytojas Marius ir papasakojo vaikams apie kunigaikščius, jų valdymo laikotarpius ir artėjantį Vilniaus Gimtadienį. Vaikai įgytas žinias apie skaičius panaudojo praktiškai – skaičiuodami kunigaikščių valdymo arba gyvenimo laikotarpį.

Mūsų mokykla tęsia dalyvavimą Erasmus+ projekte ,,Kritinis mąstymas ir aktyvūs mokymo metodai“. Esant pandeminei situacijai, projektinė veikla vykdoma nuotoliniu būdu tarptautiniu mastu. 7d klasės mokinių grupė atstovauja mūsų mokyklą virtualiose veiklose, kurias organizuoja Estijos mokykla.

Pirmadienis, 2021 lapkričio 15d.

7d klasės mokiniai dalyvavo virtualiose veiklose su Estijos, Turkijos ir Bulgarijos mokiniais. Projekto koordinatorė Helen Paju pasveikino visus susirinkusiuosius. Estai pristatė savo šalį, savo mokyklą. Mūsų mokiniai liko sužavėti pamatytomis naujoviškomis patalpomis, sukurta malonia aplinka mokymuisi. Mobilumo šeimininkai iš Alatskivi mokyklos paruošė nedidelį koncertą: mergaitė iš jų mokyklos dainavo, o tautinių šokių kolektyvas pašoko.

Paskui estai parodė savo sukurtą filmą apie Estijos gamtą. O devintos klasės mokinys Hugo perskaitė pranešimą, kuriame plačiau papasakojo, paaiškino, kuo ypatinga Estijoje metų laikų kaita, pristatė ypatingus gamtos reiškinius.

Po pertraukos vyko praktinės šios dienos veiklos pristatymas. Dalyviai turėjo iš įvairių gamtinių medžiagų (lapų, šakelių, uogų ir pan.) sudėlioti paveikslą. Mūsų mokiniai pasiskirstę grupelėmis karpė šakeles, dažė jas, piešė savo paveikslo eskizus, ieškojo samanų ir kitų medžiagų mokyklos kieme. Buvo įdomu stebėti ir kitų šalių mokinių darbą per nuotolį.

Viena mūsų grupė iš įvairiausių vaisių ir daržovių sudėliojo du darbus; žmogaus veidą ir mišką. Antra grupė sukūrė traukinį, važiuojantį žiemą per mišką iš Lietuvos į Estiją. Paskutiniųjų darbas buvo ežiukas miške, jiems pavyko sukurti 3D paveikslą. Šios dienos kūrybinė veikla mokiniams labai patiko; buvo naudinga dirbti grupėse ir dalintis idėjomis.

Antradienis, lapkričio 16d.

7d klasės mokiniai turėjo galimybę toliau dalyvauti virtualiose veiklose kartu su kitomis šalimis. Projekto koordinatorė papasakojo apie simbolizmą gyvenime ir gamtoje. Simbolizmas – kai rašytojai, dailininkai ir kitų profesijų žmonės naudoja gyvūnus, spalvas įvairiems dalykams pavaizduoti. Dalyviams buvo skirta kūrybinė užduotis: duotiems daiktavardžiams priskirti tam tikrą simbolį ir paaiškinti, kodėl šis žodis asocijuojasi su konkrečiu reiškiniu.

Po to svečiai iš Bulgarijos pristatė savo šalį. Papasakojo apie savo istoriją, apibūdino įdomius architektūros objektus. Vieni pristatė Bulgarijos žymiausius geografinius objektus – aukščiausią kalną Rila, nuostabaus grožio krioklius ir urvus, kiti –Bulgarijos gražiausius miestus, tradicinį maistą, gyvūnų ir augalų įvairovę. Jie parodė filmą apie Bulgarijos nuostabią gamtą, kuri labai skiriasi nuo Lietuvos.

Po pristatymo mokiniai buvo supažindinti su dienos veikla – rasti sau įdomų, patrauklų, menišką vaizdą mokyklos kieme, jį nufotografuoti ir su nuotraukų redagavimo programa išreikšti savo kūrybingumą. Vaikai smagiai praleido laiką vaikščiodami po mokyklos teritoriją, fotografavo įvairiausius vaizdus, dalinosi, ieškojo idėjų kur fotografuoti. Šį kūrybinį darbą mokiniai pratęs vaikščiodami po miestą, pakeliui namo, stebės aplinką ir fiksuos patikusius vaizdus. Savo geriausiomis kūrybinėmis patirtimis mokiniai pasidalins su kitų šalių projekto partneriais.

« 2 »

Mokiniai su mokytoja Ilona aptarė, kaip pristatinės Lietuvą penktadienį, susitarė, kokius darbus turės atlikti rytoj.

Šią dieną vaikams labiausiai patiko ieškoti gražių vaizdų, juos fotografuoti ir kūrybiškai interpretuoti. Teko pasukti galvą dėl simbolių reikšmių ir susitarti grupėse dėl vieningos nuomonės.

Trečiadienis, lapkričio 17d.

Šiandien projekto koordinatorė papasakojo apie minčių žemėlapius ir jų naudojimą. Vaikai buvo supažindinti su specialia minčių žemėlapių kūrimo programa https://www.mindmaster.com/. Pasiskirstę grupėmis ir pasirinkę norimą pristatyti temą apie Lietuvą, mokiniai tarpusavyje daug diskutavo, ieškojo informacijos apie tėvynės ypatumus. Suradus informaciją, kiekvienas kompiuterio ekrane pildė kuriamame žemėlapyje pasirinktą sritį, tuo pat metu galėdami stebėti komandos draugų darbą, t.y. savo ekrane.

Po to mokiniams buvo skirta dar viena užduotis – naudojantis specialia orientavimosi programa http://www.myforest.uk, pabandyti apsilankyti visuose nurodytuose punktuose ir surinkti kuo daugiau taškų. Šioje užduotyje sunkiausia buvo ne judėti pirmyn ir rinkti taškus, bet nepaklydus grįžti atgal per nustatytą laiką.

Po pertraukos pailsėję ir naujų jėgų atgavę, mokiniai tęsė nepabaigtus minčių žemėlapius apie Lietuvą: ieškojo informacijos apie Lietuvos gamtą (augalus, gyvūnus ir jų įvairovę); apie lietuvių mokslo išradimus, sporto pasiekimus; apie žymiausius lietuvių rašytojus ir poetus bei jų kūrinius.

Minčių žemėlapių kūrimas buvo labai naudingas – mokiniai prisiminė Lietuvos istoriją, geografiją bei menus. Orientavimosi užduoties metu vaikai lavino savo orientavimosi žemėlapiuose žinias. Apibendrindami šios dienos veiklą mokiniai susipažino ir aptarė kitų šalių atliktus pirmadienio ir antradienio kūrybinius darbus.

Ketvirtadienis, Lapkričio 18d.

Šiandien buvo pristatyta Turkijos šalis. Viena iš turkų mokinių pristatė ypatingus miestus, paminklus, nuostabias jūros pakrantes. Žiūrėjome filmą apie Antaliją. Buvo įdomu pamatyti nuostabią Turkijos gamtą, miestus, kurie labai skiriasi nuo Lietuvos.

Po to projekto koordinatorė pristatė šios dienos veiklą. Vaikams reikėjo sukurti žemėlapyje maršrutą – paveiksliuką išmaniojoje programėlėje ,,Strava”. Paskui naudojantis sukurtu žemėlapiu programėlėje reikėjo atidžiai sekti nurodytą kelią, kad išeitų tinkamas paveiksliukas.

Mokiniai pasiskirstė grupėmis ir su programėle kūrė ir braižė savo kelią. Sugalvoję maršrutą keliavo po Žirmūnų rajoną ir sėkmingai sudėliojo batą, gėlytę, drugelį ir žvaigždę. Didesnę dienos dalį visi praleido lauke.

Grįžę į mokyklą visi aptarė rengiamą pristatymą apie Lietuvą, kuris vyks jau rytoj, penktadienį. Peržiūrėję savo sukurtą pristatymą apie Lietuvos gamtą ir kraštovaizdį, nusprendė jį papildyti informacija apie žinduolius, paukščius, vabzdžius, žuvis.

Smagiausia dienos dalis mokiniams buvo vaikščioti, kad išeitų paveiksliukas. Mokiniai veiklos metu daug bėgiojo, išmoko geriau orientuotis ir puikiai praleido laiką bendraudami bei dalindamiesi patirtimi.

Penktadienis, lapkričio 19d.

Štai jau paskutinė projekto diena. Mūsų mokyklos mokiniai pristatė savo šalį – Lietuvą. Mes parodėme visiems Dagniaus ir Danielės atliekamą repą apie Lietuvos istoriją. Paskui visi pristatėme Martyno parengtą pranešimą apie Lietuvos gamtą ir kraštovaizdį, o pabaigoje Dagniaus sumontuotą filmą apie Lietuvą. Dalyviams mūsų pristatymas labai patiko, o projekto koordinatorė Helen pagyrė už originalų būdą pristatyti savo šalį. Po ilgo ir sunkaus darbo buvo pasiektas puikus rezultatas.

Projekto koordinatoriai iš kitų šalių gyrė visus mokinius už aktyvumą, puikų užduočių atlikimą. Mes padėkojome estų mokyklai už galimybę dalyvauti šiame nuotoliniame susitikime, susipažinti su naujomis programomis, išbandyti jas praktiškai. Mokytoja Ilona visiems įteikė sertifikatus.

Viso šio projekto metu vaikai įgijo naujų įgūdžių, susidraugavo vieni su kitais, išmoko bendradarbiauti. Mokiniams jis labai patiko, tikimės, kad ateityje pavyks susitikti gyvai.

Specialioji korespondentė iš įvykių sūkurio Danielė

Mokinių atostogos – puikus metas pedagogams pasidalinti gerąja patirtimi. Mūsų progimnazijai vykdant Erasmus+ projektą „Kritinis mąstymas ir aktyvūs mokymo metodai“ mokytojai sukaupė naudingą įdomių mokymo metodų patirtį, kuria balandžio 7 dieną dalinosi to paties pavadinimo nuotoliniame seminare, skirtame Lietuvos mokytojams. Džiaugiamės, kad renginys sutraukė daugiau nei 390 Lietuvos pedagogų dėmėsį, gausiai registravosi ir dalyvavo. Refleksija atspindėjo, kad pasidalintos idėjos įkvėpė klausytojus išbandyti jas ir kitose šalies mokyklose.

Nuoširdus ačiū seminaro pranešėjoms:

 Erasmus + projekto ,,Skillful Thinking – Active Learning“ pristatymas

Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos anglų  kalbos mokytoja metodininkė Ilona Petrikienė

  • Projektinės veiklos integravimas į anglų kalbos pamokas dirbant per nuotolį

Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos anglų  kalbos mokytoja metodininkė Ilona Petrikienė

  • ,,Tautos herojai atgyja“- kūrybinių įgūdžių ir kritinio mąstymo ugdymas literatūros pamokose

Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Kručkauskienė

  •  Kritinio mąstymo lavinimas per kūrybines užduotis

Klaipėdos Saulėtekio progimnazijos technologijų mokytoja Jolanta Gricienė

  • Kritinis mąstymas istorijos pamokoje – „Baltijos sesės“

Šiaulių Gegužių progimnazijos istorijos vyr. mokytoja Kristina Karošaitė

  • Integruotos veiklos matematikos ir biologijos pamokose

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos  matematikos mokytoja metodininkė Dana Baranauskienė ir biologijos vyr. mokytoja Danutė Kubilienė

  • Kaip ugdome mokinių kognityvinius gebėjimus

Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos matematikos  mokytoja ekspertė  Dalė  Mališauskienė

  • Kritinio mąstymo sėkmė meno istorijos pamokose

Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos dailės vyr. mokytoja Karolina Norkienė

 

Kovo mėn. tarptautinio Erasmus + projekto „Skillfull thinking-Active learning“ veikla buvo integruota į 6d klasės matematikos pamokas. Pamokų metu mokiniai susipažinę su masteliu, pakartoję plokštumos figūrų plotų ir perimetrų skaičiavimus, turėjo nubraižyti savo kambario planą bei apskaičiuoti jame esančių daiktų plotus ir perimetrus tikrovėje bei plane. Atliekant darbą mokiniams prireikė įvairių įgūdžių bei kompetencijų, bet darbo rezultatas buvo malonus ir įdomus. Darbais dalinasi matematikos mokytoja Jelena.

Septintokai dailės pamokų metu analizavo grožio idealus meno istorijos laikotarpiuose. Vėliau patys bandė patikusį dailės kūrinį atkurti namuose turimomis priemonėmis.

Pirmąją kovo savaitę per literatūros pamoką 6D klasės mokiniai skaitė ir nagrinėjo Balio Sruogos poemą ,,Giesmė apie Gediminą“, kurioje aprašomas didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas, jo sapnas ir Vilniaus įkūrimas. Yra įprasta apie praeitį kalbėti ir į ją žvelgti iš dabarties nusikeliant iš XXI amžiaus į praeitį. Šiuolaikiniai vaikai, mokytojai vertina istorinius pasakojimus per savo dabarties prizmę.

O 6D klasės mokiniai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos Jolantos Kručkauskienės, perskaitę B. Sruogos ,,Giesmę apie Gediminą“, parašė, sukūrė laiškų Gedimino vardu. Jie įsivaizdavo, kad Gediminas atkeliavo į XXI amžiaus Vilnių ir savo įspūdžius aprašė laiške savo bendražygiui Verkeliui. Kokių nuotykių patyrė iš XIV amžiaus atkeliavęs kunigaikštis Gediminas, kokį įspūdį jam paliko dabartis, galite paskaityti 6D klasės mokinių kūrybiniuose darbuose.

(Netaisyklingai pavartoti žodžiai neištaisyti, nes ,,Gediminas nežino šiuolaikinės rašybos bei naujų žodžių..“-citata iš Danielės Voloncevičiūtės el. laiško mokytojai J. Kručkauskienei)

Plačiau: http://www.pliaterytes.lt/2021/03/09/Lietuvos-herojai-atgyja/

Erasmus + projekto „Skillfull thinking-Active learning“ veikla buvo integruota į 8e ir 5a,b,c,d,e,f dailės-technologijų pamokas, kurių metu mokiniai ruošėsi ekologiją skatinančiam konkursui. Iš įvairių antrinių žaliavų jie projektavo ir kūrė išskirtinio dizaino lesyklas. Vėliau bandė nufotografuoti jų lesyklose besilankančius paukštelius.
Mokinius kuravo dailės mokytoja Karolina ir technologijų mokytojai Dalė, Audronė bei Audrius.

Plačiau: http://www.pliaterytes.lt/lesyklos-is-antriniu-zaliavu/

Sausio paskutinę savaitę 8e klasės mokiniai turėjo integruotą dailės-technologijų pamoką, kurios metu iš gamtinių medžiagų bei aprangos detalių turėjo sukruti savo inicialų kompozicijas. Užduotį atlikti buvo pakviesti į lauką, kad pasidžiaugtų šia nuostabia žiema. Dalinamės mokinių sukurtomis kompozicijomis. Mokinius kuravo dailės mokytoja Karolina ir technologijų mokytoja Dalė

Sausio pabaigoje tarptautinio Erasmus + projekto „Skillfull thinking-Active learning“ veikla buvo integruota į 5b klasės dailės-matematikos bendrą pamoką, kurios metu iš įvairių trikampių mokiniai turėjo sukurti ornamentą ir jį aprašyti matematiškai. Mokinius žavėjo mintis, kad dailę ir matematiką galima mokytis kartu. 5-tokų darbais dalinasi dailės mokytoja Karolina ir matematikos mokytoja Dalė.

6e klasės mokiniai įsitraukė į Erasmus + projekto „Skillfull thinking-Active learning“ integruotas veiklas ir turėjo dailės-matematikos pamoką, kurios metu ne tik kūrė tautines kompozicijas, skirtas Vasario 16-osios dienos minėjimui, bet ir jas aprašė matematiškai. Nors ir matematikos klaidelių darbuose pasitaikė, tačiau mokiniai labai nuoširdžiai atliko šią užduotį. Mokinius kuravo dailės mokytoja Karolina ir matematikos mokytoja Dalė.

7d klasės mokiniai, baigę mokytis temą „Reiškiniai“, įsijungė į tarptautinį Erasmus+ KA2 projektą „Skillful Thinking-Active Learning“. Išmokę pertvarkyti raidinius reiškinius, septintokai kūrė užduotis-žaidimus. Sudarydami raidinius reiškinius, juos pertvarkydami taikant sudėties ir daugybos perstatomumo ir jungiamumo dėsnius, atskliausdami ar sutraukdami juose esančius panašiuosius narius, mokiniai stengėsi įsitikinti, kad sukurti uždavinį-žaidimą pavyko. Vieniems sekėsi geriau, kitiems teko ilgiau paplušėti, bet visiems buvo įdomu. Pabandykite ir Jūs per atostogas pažaisti.

Gruodžio ir sausio mėn. tarptautinio Erasmus + projekto „Skillfull thinking-Active learning“ veikla buvo integruota į 6d klasės anglų ir kūno kultūros pamokas. Mokinių veikla buvo nukreipta į orientavimosi įgūdžių lavinimą ir anglų kalbos tobulinimą. Mokiniai atliko užduotis, pasitelkdami savo turimas žinias ir įgūdžius, vaizduotę ir kūrybiškumą. Užduotims atlikti galima buvo naudotis projekto arba savo sukurtais žemėlapiais.
https://pliateryte-my.sharepoint.com/mokinių kurtas powerpoint pristatymas

2020 m. spalio 22 dieną 8e klasėje per technologijų pamoką vyko debatai aplinkosaugos tema. Mokinių rankomis kurtos lėlės prakalbo apie gamtos išsaugojimą bei šiukšlių rūšiavimą. Aštuntokų personažai debatams labai originalūs, sukurti iš skirtingų medžiagų. Kiekvienas mokinys įsijautė į savo kurtą personažą ir dalyvavo debatuose lavindami ne tik kritinį mąstymą, bet gilindami bendravimo įgūdžius anglų kalba. Jiems padėjo anglų kalbos mokytojai Ilona ir Robertas.

Geriausią darbą sukurė Jokūbas Kojelis. jį galite pamatyti čia: https://www.youtube.com/watch

Mokytojai planuoja

Sugrįžus į mokyklą su naujomis patirtimis po vasaros atostogų ir mokymo per nuotolį, bendraudami tarpusavyje metodinėse grupėse ir tarpdalykinėse veiklose, svarstydami atnaujintas programas, mokytojai ruošėsi naujiems mokslo metams ir tobulino savo pamokų planus. Teorinės žinios ir kritinės bei metodinės pastabos, įgytos seminaro „Kūrybinių įgūdžių ir kritinio mąstymo lavinimas pamokose“ metu buvo tikrai naudingos.

Šiais mokslo metais, vykdant projektą “Skillful thinking – active learning“ didžiausias dėmesys bus skiriamas dalykų integracijai ir tiriamajai veiklai.

 

Personažai debatams

Gegužės mėnesį mūsų mokyklos mokiniai, pasitelkę kritinio mąstymo metodus, gilinosi į Covid – 19 karantino inspiruotus pokyčius pasaulio ekologinėje ir ekonominėje situacijoje. Mokiniai dalinosi savo išgyventomis patirtimis karantino metu ir pastebėjo, kad daugelio žmonių vartojimo įpročiai gerokai pasikeitė. Mokytojų padedami jie suformulavo dvi vartojimo strategijas ,,Ekologinę“ ir ,,Ekonomikos skatinimo“. Remdamiesi savo pastebėjimais, mokiniai kūrė debatų herojus ,,Aplinkosaugininkus“ ir ,,Vartotojus“. Juos paskatino ir jiems padėjo mokytoja Audronė.

Mokiniai ruošėsi debatams

Pavasarį, balandžio-gegužės mėnesiais, mokantis per nuotolį, mokiniai ruošėsi debatams. Per technologijos pamokas su mokytoja Dale kūrė personažą. Išsirinkę aktualią temą, jie pasirinko veikėją, piešė eskizus. Iš tinkamų medžiagų patys pagamino lėlę, per ZOOM pakvietė draugus ir gvildeno problemą.

Mokinių online parodą galite pamatyti mūsų mokyklos puslapyje: http://www.pliaterytes.lt/2020/06/15/mokiniu-kurtos-leles/

Minčių žemėlapio metodas anglų kalbos pamokose

Mokantis per nuotolį Minčių žemėlapio metodas buvo labai naudingas, mokiniai galėjo lengvai tarpusavyje dalintis savo darbais ir idėjomis pristatymo metu.  Kovo ir balandžio mėnesiais 8b ir 8d  klasių mokiniai išbandė Minčių žemėlapio metodą ir įsitikino jo naudingumu mokantis užsienio kalbų. Panaudojant šį metodą, vieni kartojo anglų kalbos žodyną, kiti bandė planuoti savo veiklas pandemijos metu.

Keletas mokinių minčių iš refleksijos:

Plačiau: http://www.pliaterytes.lt/Skillful/Lithuania/

 

KRITINIO MĄSTYMO UGDYMAS LITERATŪROS PAMOKOSE

2020 metų visą vasario mėnesį 6a klasės mokiniai kartu su mokytoja Jolanta Kručkauskiene skaitė lietuvių liaudies sakmes apie pasaulio sukūrimą, apie lietuvių deivių ir dievų gyvenimą; susipažino su mitinėmis būtybėmis: Velniu, Perkūnu, Dievu ir kitomis, perskaitė keletą sakmių apie jų išdaigas bei nuotykius. O kovo 5-8 dienomis šeštokai lietuvių kalbos pamokose atliko kūrybinį darbą. Mokiniai turėjo pasirinkti vieną jiems labiausiai patikusią lietuvių sakmę ar legendą ir įsivaizduoti, kad jų jau pažįstamos mitologinės būtybės bei herojai gyvena XXI amžiuje ar dar vėlesniame laikotarpyje: kuo šie personažai užsiima, kaip pasikeičia jų gyvenimo sąlygos ir mąstysena.

Savo kūrybinius darbus 6a klasės mokiniai pristatė visai klasei. Bendru sutarimu, buvo išrinkti trys įdomiausi darbai: 1. ,,Jūratė ir Kastytis”- autorė Emilija Bartkevičiūtė, 2. ,,Jūratė ir Kastytis“- autorė Alija Chorostina, 3. ,,Žmogus ir velnias“- autorius Augustinas Mučinis.

,,MINČIŲ ŽEMĖLAPIO“ METODAS 7e KLASĖS LITERATŪROS PAMOKOSE

Vasario mėnesį 7e klasės mokiniai ,,Minčių žemėlapio“ metodą išbandė ir per lietuvių literatūros pamokas. Išnagrinėję ir aptarę nemažai lietuvių liaudies dainų rūšių, jie visą informaciją susistemino, apibendrino kurdami ,,Minčių žemėlapį“ ,,Lietuvių liaudies dainos“, kuriuose išskyrė liaudies dainų rūšis bei iliustravo jų turinį.

Vasario 18 dieną mūsų mokykloje vyko seminaras „Kūrybinių įgūdžių ir kritinio mąstymo lavinimas pamokose“, kurį organizavo Erasmus+K2 projekto „Kritinis mąstymas ir aktyvūs mokymo metodai“ dalyviai, E. Pliaterytės progimnazijos  mokytojai. Užsienio kalbų mokytojai – I.Petrikienė, A. Tumaitė, R. Vaitkus, A. Gaurilytė- Sireikienė, R. Juškevičienė, L.Vežbickienė- pristatė mūsų mokyklos mokytojams dalykininkams, kas yra kritinis ir kūrybinis mąstymas, kokiais būdais ir metodais jį galima lavinti pamokose ir kodėl apskritai reikia vaikus mokyti kritiškai mąstyti. Taip pat seminaro refleksijai buvo panaudotas Šešių mąstymo kepurių metodas (Edwardas de Bono). Šis metodas sutelkia mąstymą, sudaro sąlygas kūrybiškai mąstyti, padeda geriau bendrauti grupėje, palengvina sprendimų priėmimą. Jis puikiai tinka lavinti mokinių kritinį mąstymą ir gali būti įtrauktas į bet kurio dalyko pamoką.

Projekto koordinatorė I. Petrikienė priminė, kad sausio mėnesį mūsų mokyklos 6 klasių mokiniai atliko testą „Kritinis mąstymas“, kuris buvo skirtas išsiaiškinti vaikų gebėjimus kritiškai mąstyti. Matematikos mokytoja A. Saldukienė pristatė šio testo rezultatus, kurie parodė, kad mokiniams labai sudėtinga yra padaryti išvadas, įvertinti situaciją, numatyti tolesnę eigą. Taigi prieita prie išvados, kad lavinant kritinį mąstymą pamokose, mokiniams bus lengviau pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. Juk kritinis mąstymas yra nuomonės ar reiškinio pagrįstumo ieškojimas-siekiama mokyti ne tik faktų, o ieškoti problemos sprendimų būdų.

Seminaro metu buvo atkreiptas dėmėsis į Medijų ir informacinį raštingumą,  gebėjimą identifikuoti, gauti, vertinti, atrinkti ir etiškai bei atsakingai naudoti reikalingą informaciją iš įvairių informacijos šaltinių, tokių, kaip žiniasklaida, socialinės medijos ir kt. Mokytojai buvo supažindinti su šaltinių patikimumo nustatymo ir interneto saugaus  naudojimo taisyklėmis.

 Dailės mokytoja K. Norkienė supažindino su Minčių žemėlapio metodu, kurį naudojant pamokose galima būtų pasiekti geresnio žinių įtvirtinimo. Taip pat buvo pristatyti mokinių sukurti dailės pamokose minčių žemėlapiai. Mokytojams buvo suteikta galimybė patiems sudaryti minčių žemėlapį bei įvertinti jo naudą.

Šio seminaro dalyviai ne tik išklausė teorinių pamąstymų, bet taip pat ir praktiškai pabandė pritaikyti kritinio mąstymo ugdymo metodus kurdami integruotų pamokų planus. Vėliau tuos planus visi kartu aptarė, pasidalino metodinėmis bei kritinėmis pastabomis, ką galima būtų patobulinti, pridėti prie jau sukurtų integruotų pamokų planų.

Šis seminaras „Kritinio mąstymo lavinimas pamokose“  labai naudingas ir aktualus mokyklos bendruomenei, nes tik ugdydami kūrybingą, kritiškai mąstantį mokinį pamokose pasieksime geresnių ne tik mokymosi rezultatų, bet ir formuosime įgūdžius, reikalingus kintančioje visuomenėje (mąstyti, prisitaikyti, numatyti tolesnius veiksmus ir pasekmes). Svarbu turėti daug žinių, bet dar svarbiau mokėti turimas žinias pritaikyti gyvenime.

Vasario mėnesį per IT pamokas mokiniai buvo supažindinti su saugaus elgesio ir atsakingo naudojimo ir naudojimosi internetu ir įvairių šaltinių taisyklėmis. Mokytoja kartu su vaikais aptarė patikimus ir nepatikimus interneto puslapius, papasakojo vaikams apie saugų internetą, pavojus, tykančius virtualioje erdvėje, kaip bendrauti su žmonėmis, sutiktais internete, kokiose situacijose galima pasidalinti privačia informacija.

Sausio 20-24 dienomis tarptautinio projekto „Kritinis mąstymas ir aktyvūs mokymo metodai“ vykdymas buvo integruotas į lietuvių kalbos, dorinio ugdymo ir prevencines pamokas. Šių pamokų metu mūsų mokyklos mokiniai atliko testą „Kritinis mąstymas“. Apklausoje dalyvavo 141 mokinys. Jie skaitė labai paprastas gyvenimiškas istorijas, nagrinėjo 10 situacijų, kurios vyko skirtingose vietose: mokykloje, mieste, gamtoje, namuose, ir atsakinėjo į klausimus, pasirinkdami geriausią atsakymą iš pateiktų. Visi 45 klausimai reikalavo iš mokinių gebėjimo kritiškai mąstyti interpretuojant situaciją.

Mokykloje toliau aktyviai vykdomos projekto veiklos, integruojant jas į skirtingų dalykų pamokas.

Gruodžio ir sausio mėnesiais dailės pamokų metu ir per socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo pamokas 5-7 klasių mokiniai išbandė naują aktyvaus mokymo metodą ,,Minčių žemėlapis“. Dalis 5-ųjų klasių mokinių kūrė emocijų žemėlapius: pvz., ką jie daro, kai supyksta; kas juos nuramina; kas juos daro laimingus. 6-ųjų klasių mokiniai kūrė draugystės žemėlapius: iš ko, jų manymu, susideda draugystė; ko reikia, kad turėtum draugų ir būtum draugas. O septintokai ir dalis penktokų darė savo asmenybės minčių žemėlapius, kuriuose pavaizdavo savo santykius su šeima, draugais, mokykla; nurodė savo hobius ir mėgstamus dalykus.

Mokyklos bendruomenė pasveikino tarptautinio Erasmus konkurso logotipo laimėtoją, Medą, kuriai buvo įteikta padėka ir kūrybiškumą skatinančios dovanos.

Lapkričio 18-22 d. įvyko Erasmus+ projekto ,,Kritinis mąstymas ir aktyvūs mokymo metodai“ logotipo rinkimai. Šalys rinko logotipą, kuris atrodė šauniausias.

Mūsų progimnazijos mokiniai rinko ir balsavo už geriausią projekto partnerių – estų, bulgarų, turkų ir italų- logotipą, nes už savo šalį nebalsuojama. Suskaičiavus rezultatus paaiškėjo, kad mūsų mokiniai gražiausiu išrinko Bulgarijos logotipą

Nėra galerija pasirinktas ar galerija buvo ištrintas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susumavus visų projekto partnerių balsavimus paaiškėjo, kad mūsų mokinės Medos Januškevičiūtės pieštas logotipas tapo tarptautinio projekto logotipu laimėtoju!

LOGO COMPETITION
ESTONIA BULGARIA ITALY LITHUANIA TURKEY
ESTONIA 2 1 4 3
BULGARIA 4 2 3 1
ITALY 2 1 3 3
LITHUANIA 3 4 1 2
TURKEY 3 2 1 4
TOTAL SCORE 12 9 5 14 9
Scoring based on a minimum of 1 and a maximum of 4 points.
Countries cannot rate their logos

Sveikiname Medą! 

Lapkričio 4-9 dienomis mokykloje viešėjo Erasmus+ KA2 projekto ,,Kritinis mąstymas ir aktyvūs mokymo metodai“ dalyviai iš Estijos, Turkijos, Bulgarijos ir Italijos. Iš viso 16 mokinių ir 6 mokytojų grupė. Mokinius iš svečių šalių maloniai sutiko priimti mūsų mokyklos mokinių šeimos, tad jie galėjo ne tik stebėti mūsų mokymosi aplinką, bet ir susipažinti su lietuvių šeimų tradicijomis bei papročiais.

Lapkričio 2 dieną jau atvyko svečiai iš Italijos. Juos pasitiko ir apgyvendino savo namuose mūsų mokyklos mokinių šeimos. Kitą dieną, lapkričio 3-ąją, svečiai iš Italijos kartu savo lietuvių šeimomis aplankė Trakus, apžiūrėjo pilies ekspoziciją, susipažino su karaimų kultūra ir paragavo jų kulinarinio paveldo – kibinų.

Lapkričio 4 dieną, pirmadienį, kol į Vilnių leidosi lėktuvais projekto dalyviai iš Estijos, Bulgarijos, Turkijos, Italijos mokiniai kartu su savo lietuvių šeimomis lankėsi Kaune. Vakare jau visi projekto dalyviai susirinko Etno dvare į sutikimo vakarienę, kurioje jie susipažino bei aptarė aktualias visoms šalims švietimo temas.

Lapkričio 5 –ąją mokykloje vyko netradicinės pamokos, ugdančios kritinį mąstymą, taikant aktyvius mokymo metodus. Pirmoje pamokoje dalyvavo ir atvykusieji projekto mokiniai, kurie galėjo stebėti savo bendraamžių lietuvių ugdymosi procesą. Po pirmos pamokos mokyklos fojė buvo šventiškai sutikti užsienio šalių mokytojai: mokiniai, pasiskirstę grupėmis juos pasveikino kiekvieno mokytojo gimtąja kalba (estiškai, turkiškai, itališkai, bulgariškai); sušoko pasveikinimo šokį. Po to visi projekto dalyviai susitiko su mokyklos direktoriumi, o vėliau mūsų mokiniai jiems papasakojo apie mūsų Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnaziją. Per 3, 4 pamokas svečiai iš užsienio vaikščiojo po mokyklą ir užsuko į pamokas susipažinti su mokiniais ir mokymosi procesu. Po trečios pamokos per pertrauką po mokyklą judėjo gyvas traukinukas, kuris kvietė prisijungti visus mokyklos narius, taip apjungdamas mūsų svečių ir mokyklos bendruomenes.Per 5,6 pamokas Aktų salėje mūsų ir užsienio šalių mokiniai žaidė įvairius komandinius žaidimus, o tuo pat metu projekto ,,Skillful Thinking-Active Learning“ mokytojai-projekto koordinatoriai pradėjo planuoti šio projekto veiklas. 

Nėra galerija pasirinktas ar galerija buvo ištrintas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po pietų mokiniai užsieniečiai kartu su savo lietuvių šeimų mokiniais dalyvavo ekskursijoje po Vilnių.

Lapkričio 6-ąją mokiniai, projekto nariai, per pirmą pamoką šauniai sudalyvavo viktorinoje apie Lietuvą. Antrą pamoką vedė viso šio projekto koordinatorė Helen Paju, kuri organizavo grupinį mokinių darbą: mišriose grupėse mokiniai turėjo atlikti loginį mąstymą ugdančias užduotis. Vėliau vaikai išbandė jėgas protmūšiuose, susiskirstę komandomis sprendė įvairias užduotis. Taip pat tęsėsi veiklos, skatinančios kurti kartu ir sėkmingai organizuoti komandinį darbą bendro tikslo link. O tuo pat metu projekto koordinatoriai iš skirtingų šalių toliau planavo projekto veiklas ir etapus.

Nėra galerija pasirinktas ar galerija buvo ištrintas.

Po pietų svečiai, mokiniai ir mokytojai, apsilankė Vilniaus miesto savivaldybėje, kur jiems buvo surengta ekskursija, suteikta galimybė pasigrožėti  Vilniaus panorama iš dvidešimto savivaldybės aukšto. Taip pat jie susitiko su Vilniaus švietimo skyriaus specialiste, kuri papasakojo apie Lietuvos švietimo sistemą, atsakė į jiems rūpimus klausimus ir įteikė simbolines dovanėles. Svečiai liko sužavėti.

Nėra galerija pasirinktas ar galerija buvo ištrintas.

Lapkričio 7 dieną projekto dalyviai: užsienio svečiai ir mūsų mokyklos komanda, visą dieną keliavo po Lietuvą. Pirmiausia aplankė Taujėnų dvarą, kur turėjo galimybę apžiūrėti pastatus bei pasivaikščioti po nuostabų sodą. Paskui nukeliavo į Šiaulės kalno apžvalgos bokštą, kur galėjo pasigrožėti Lietuvos apylinkėmis. Tada aplankė Kryžių kalną. Po pietų nuvyko į Naisiuose įsikūrusį Baltų dievų muziejų. Čia mokiniai dalyvavo orientaciniame žaidime, o mokytojai tuo metu klausėsi gidės pasakojimų apie baltų kultūrą ir tikėjimą. Jau temstant keliautojai dar užsuko į Šiaulius pasižiūrėti Auksinio berniuko skulptūros bei surasti geležinės lapės skulptūrą. Ši kelionė padėjo visiems dalyviams daugiau pažinti Lietuvą.

Lapkričio 8 dieną ryte vyko meno terapija – tapyba ant vandens. Mokiniai klausėsi Čiurlionio simfonijos, žiūrėjo jo paveikslus ir bandė pavaizduoti tai, ką girdi ir mato, ant vandens. Tuo metu projekto koordinatoriai užbaigė projekto veiklos planą.

Nėra galerija pasirinktas ar galerija buvo ištrintas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penktadienį projekto ,,Skillful Thinking-Active Learning“ (ang.) „Kritinis mąstymas ir aktyvūs mokymo metodai“ (liet.) dalyvių viešnagę vainikavo mūsų mokinių parengtas koncertas. Po pietų projekto dalyviai apsilankė Vilniaus Energetikos ir technikos muziejuje, išklausė paskaitą apie optines iliuzijas, o vėliau nuvyko į ,,Mėgintuvėlį“ ir praktiškai atliko mokslinius eksperimentus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakare vyko liaudiška vakaronė, kurioje dalyvavo projekto nariai bei visi norintys: mokiniai, tėvai ir mokytojai. Gerą vakaro nuotaiką kūrė ir į liaudiško šokio sūkurį kvietė Matuliauskų šeima. Ačiū jiems už tai, kad pasidalino su visais savo žiniomis ir įkvėpė etno dvasios ir nuotaikos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkričio 9 dieną, šeštadienį, projekto svečiai skirtingu laiku išvyko namo. Tikimės, kad laikas, praleistas kartu, buvo naudingas ir malonus, ir dar laukia kiti susitikimai.

Projektas ,,Skillful Thinking-Active Learning“ (ang.) „Kritinis mąstymas ir aktyvūs mokymo metodai“ (liet.) tik prasideda, dar laukia kelionės ir daug darbų…

REDIMEIDAS  ready-made

Pakaba keičia paskirtį

 Po pirmųjų šalnų medžiai numeta lapus. Per technologijų pamoką aštuntų klasių mokiniai, pasitelkę vaizduotę ir kritinį mąstymą  industrinio vartojimo daiktą (pakabą), perdarė iki meninio lygio ir aprengė medį. Įdomu, kokias gi  asociacijas jums sukels pasidabinęs medis. Neatpažįstamai pasikeitusios tradicinės pakabos, kurias mes kiekvieną dieną naudojam rūbams pasikabinti tapo meno kūriniais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šeštokai kūrė žibintus iš panaudotų stiklainių, nupynę jiems dailius lopšius iš spalvingų siūlų pasitelkę kritinį mąstymą ir kūrybiškumą.

Nėra galerija pasirinktas ar galerija buvo ištrintas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visą spalį 6-7 klasių mokiniai kūrė ir rinko Erasmus+KA 2 projekto geriausią Lietuvos  logotipą. Šių metų tema yra ,,Skillful Thinking-Active Learning“ (ang.)/ „Kritinis mąstymas ir aktyvūs mokymo metodai“ (liet.). Svečių delegacijos yra laukiamos iš Estijos, Bulgarijos, Italijos ir Turkijos. Tad mokinių tikslas – visa tai kūrybiškai perteikti savo logotipe. Bendrystės, draugystės ir mainų motyvai pastebimi visuose logotipuose. Taip pat gausu vėliavų ir judėjimą nurodančių vaizdavimo objektų/temų. Geriausiai temą atskleidė ir šiame konkurse nugalėjo 7 klasės mokinė Meda Januškevičiūtė.  Jos logotipą be konkurencijos išrinko visi balsavime dalyvavę mokiniai. M. Januškevičiūtės logotipas puikiai atspindi temą, jos aktualumą ir vaizdžiai perteikia projekto prasmę/esmę.

Nėra galerija pasirinktas ar galerija buvo ištrintas.