Visos dienos mokyklos grupė

Visos dienos mokyklos grupės skirtos 1-4 kl. mokiniams
Tvarkos aprašas

Rekomendacijos

Grupių darbo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo grupės mokinio pamokų pabaigos iki 18.00 val.;

penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis – iki 17.00 valandos.

Grupių darbo pradžia 2023-09-04. Prašymų formas lankyti grupes pateiks klasės auklėtojai arba galite atsinešti jau užpildytus prašymus:

Visos dienos grupės paslaugos prašymas 2023

VDM lankymo sutartis  2023 (pildoma dviem egzemplioriais)

Mokinių atostogų metu grupės nedirba.

5-8 klasių mokiniams lankyti prailgintos dienos grupę mūsų mokykloje galimybės nėra