Visos dienos mokyklos grupė

Nuo 2018 m. rugsėjo progimnazija pradėjo vykdyti visos dienos mokyklos veiklą, skirtą 1-4 kl. mokiniams. 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 1-100 patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 

2019-12-31 Nr. A15-2499/19(2.1.4E-ŠVA) VDM grupių veiklos organizavimo rekomendacijos

Maitinimo rekomendacijos

Grupės veikia nuo rugsėjo 3 d. iki 2020 birželio 9 d. 

Grupių darbo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo grupės mokinio pamokų pabaigos iki 18.00 val.;
penktadieniais (ir prieššventinėmis dienomis) nuo grupės mokinio pamokų pabaigos iki 17.00 val.

Mokinių atostogų metu grupės nedirba.

5-8 klasių mokiniams lankyti prailgintos dienos grupę mūsų mokykloje galimybės nėra