Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų progimnazija dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto metu progimnazija aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais: laboratoriniais indais, gamtos pažinimo mokymo priemonėmis, fizikos mokymo priemonėmis, elektroninėmis mokymo priemonėmis, chemijos mokymo priemonėmis ir kt. Mūsų progimnazija gavo priemonių 1–8 klasėms už 5 286 eurus.

Projekto įgyvendinimas prisideda prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didina mokyklos veiklos efektyvumą.

Projektą įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.