Mokslo metų trukmė, atostogos

Ugdymo proceso organizavimas 1 – 8 klasėse
Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje 2018-2019 mokslo metais

 

1. Mokslo metai prasideda rugsėjo 3 d., baigiasi:  pradinėms klasėms – birželio 6 d., o  5-8 klasėms – birželio 20 d.

2. Visų klasių mokiniai dirba penkias dienas per savaitę.

3. 2018/2019 mokslo metais visų klasių mokiniams numatytos atostogos:

  • Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d.-lapkričio 2 d.
  • Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 – 2019 m. sausio 2 d.
  • Žiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.
  • Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

4. Pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d., antras pusmetis: vasario 1 d. – birželio 6 d.  (1-4 klasėms),  vasario 1 d. – birželio 20 d.  (5-8 klasėms)

DĖL ATOSTOGŲ KITAIS MOKSLO METAIS

Bendrieji ugdymo planai 2019/2020 mokslo metams Švietimo ir mokslo ministerijos dar nėra patvirtinti, todėl tikslių datų mokinių atostogų  kitais mokslo metais (2019/2020) kol kas negalime paskelbti. 

Laukiame atnaujintos informacijos šiame puslapyje https://www.smm.lt/