Mokslo metų trukmė, atostogos

Ugdymo proceso organizavimas 1 – 8 klasėse
Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje 2021-2022 mokslo metais

1. Ugdymo procesas prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d., baigiasi:

 • 1-4 klasių mokiniams 2022 m. birželio 13 d.  
 • 5-8 klasių mokiniams 2022 m. birželio 28 d. 

2. Visų klasių mokiniai dirba penkias dienas per savaitę.

3. Visų klasių mokiniams skiriamos atostogos:

 • Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d. (2021 m. spalio 21 d. nutarimu pratęstos dviem dienomis)
 • Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
 • Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
 • Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.
 • Vasaros atostogos 1-4 klasių mokiniams 2022 m. birželio 14 d. – rugpjūčio 31 d.
 • Vasaros atostogos 5-8 klasių mokiniams 2022 m. birželio 29 d. – rugpjūčio 31 d.

4. Visos klasės mokosi pusmečiais.

I pusmetis 1-4 klasių mokiniams 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 31 d.

I pusmetis 5-8 klasių mokiniams 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. vasario 11 d.

II pusmetis 1-4 klasių mokiniams 2022 m. vasario 1 d. – birželio 13 d.

II pusmetis 5-8 klasių mokiniams 2022 m. vasario 21 d. – birželio 28 d.

 

2022-2023 m. m. (dar po metų) atostogos planuojamos:

 • Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
 • Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
 • Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
 • Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.
 • Vasaros atostogos 1-4 klasių mokiniams 2023 m. birželio 9 d. – rugpjūčio 31 d.
 • Vasaros atostogos 5-8 klasių mokiniams 2023 m. birželio 23 d. – rugpjūčio 31 d.