Mokslo metų trukmė, atostogos

Ugdymo proceso organizavimas 1 – 8 klasėse
Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje 2017-2018 mokslo metais

1. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d.

2. Visų klasių mokiniai dirba penkias dienas per savaitę.

3. Mokslo metų trukmė:
1 – 4 klasėms – 170 ugdymo dienų.
5 – 8 klasėms – 181 ugdymo diena.
Mokyklos tarybos sprendimu visos klasės mokosi pusmečiais.
1-asis pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 19 d.
2-asis pusmetis: sausio 22 d. – birželio 15 d.(pradinukams – iki 2017-05-31)

4. Visų klasių mokiniams 2017/2018 m.m. bus skiriamos šios atostogos:
• Rudens – 2017 spalio 30 – lapkričio 3 d.;
• Šv. Kalėdų – 2017 gruodžio 27 – 2018 sausio 3 d.;
• Žiemos – 2018 vasario 19 – vasario 23 d. ;
• Šv. Velykų – 2018 balandžio 3 – 6 d.

5. Vasaros atostogų pradžia :
o 1-4 klasių mokiniams – 2018 m. birželio 1 d.
o 5-8 klasių mokiniams – 2018 m. birželio 11 d.

2018/2019 mokslo metais visų klasių mokiniams numatytos atostogos (kitais mokslo metais):

  • Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d.-lapkričio 2 d.
  • Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 – 2019 m. sausio 2 d.
  • Žiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.
  • Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.