Mokslo metų trukmė, atostogos

Ugdymo proceso organizavimas 1 – 8 klasėse
Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje 2023-2024 mokslo metais

1. Ugdymo procesas prasideda 2023 m. rugsėjo 1 d., baigiasi:

  • 1-4 klasių mokiniams 2024 m. birželio 7 d.  
  • 5-8 klasių mokiniams 2024 m. birželio 21 d. 

2. Visų klasių mokiniai dirba penkias dienas per savaitę.

3. Visų klasių mokiniams skiriamos atostogos:

 

Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 12 d. – vasario 15  d.*

* Ši atostogų trukmė skiriasi nuo siūlytos Bendruosiuose ugdymo planuose, Mokyklos tarybos sprendimu ir steigėjo pritarimu koreguota į ankstesnę savaitę, kad mokiniai atostogautų mažiau darbo dienų (4 darbo dienos ir 1 šventinė) ir mokslo metus baigtų anksčiau.

Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d.
Vasaros atostogos 1–4 klasių mokiniams 2024 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.
Vasaros atostogos 5–8 klasių mokiniams 2024 m. birželio 25 d.– rugpjūčio 31 d.

4. Visos klasės mokosi pusmečiais.

I pusmetis 1–8 klasių mokiniams 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 31 d.
II pusmetis 1–4 klasių mokiniams 2024 m. vasario 1 d. – birželio 7 d.
II pusmetis 5–8 klasių mokiniams 2024 m. vasario 1 d. – birželio 21 d.

 

Mokinių atostogos 2024-2025 m. m. (kitais mokslo metais) numatytos:

Rudens atostogos 2024 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2024 m. gruodžio 27 d. – 2025 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2025 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2025 m. balandžio 22 d. – balandžio 25 d.
Vasaros atostogos 1–4 klasių mokiniams 2025 m. birželio 9 d. – rugpjūčio 31 d.
Vasaros atostogos 5–8 klasių mokiniams 2025 m. birželio 23 d. – rugpjūčio 31 d.