Mokslo metų trukmė, atostogos

Ugdymo proceso organizavimas 1 – 8 klasėse
Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje 2020-2021 mokslo metais

1. Ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi:

  • 1-4 klasių mokiniams 2020 m. birželio 8 d. (Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos). 
  • 5-8 klasių mokiniams 2020 m. birželio 22 d. (Ugdymo proceso trukmė – 185 ugdymo dienos)

2. Visų klasių mokiniai dirba penkias dienas per savaitę.

3. Visų klasių mokiniams skiriamos atostogos:

  • Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.
  • Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 28 – 2021 m. sausio 6 d.
  • Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.
  • Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d

4. Visos klasės mokosi pusmečiais.

  • I pusmetis – 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. sausio 29 d.
  • II pusmetis – 2021 m. vasario 1 d. – birželio 22d. (pradinukams – iki birželio 8 d.)