Mokslo metų trukmė, atostogos

Ugdymo proceso organizavimas 1 – 8 klasėse
Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje 2022-2023 mokslo metais

1. Ugdymo procesas prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d., baigiasi:

  • 1-4 klasių mokiniams 2023 m. birželio 8 d.  
  • 5-8 klasių mokiniams 2023 m. birželio 22 d. 

2. Visų klasių mokiniai dirba penkias dienas per savaitę.

3. Visų klasių mokiniams skiriamos atostogos:

  • Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
  • Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
  • Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
  • Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.
  • Vasaros atostogos 1-4 klasių mokiniams 2023 m. birželio 9 d. – rugpjūčio 31 d.
  • Vasaros atostogos 5-8 klasių mokiniams 2023 m. birželio 23 d. – rugpjūčio 31 d.

4. Visos klasės mokosi pusmečiais.

I pusmetis 1-8 klasių mokiniams 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 31 d.

II pusmetis 1-4 klasių mokiniams 2023 m. vasario 1 d. – birželio 8 d.

II pusmetis 5-8 klasių mokiniams 2023 m. vasario  1 d. – birželio 22 d.