Mokslo metų trukmė, atostogos

Ugdymo proceso organizavimas 1 – 8 klasėse
Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje 2019-2020 mokslo metais

1. Ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi:

  • 1-4 klasių mokiniams 2020 m. birželio 5 d. (Ugdymo proceso trukmė – 167 ugdymo dienos). 
  • 5-8 klasių mokiniams 2020 m. birželio 19 d. (Ugdymo proceso trukmė – 177 ugdymo dienos)

2. Visų klasių mokiniai dirba penkias dienas per savaitę.

3. Visų klasių mokiniams skiriamos atostogos:

2019–2020 mokslo metais:

Rudens 2019-10-28–2019-10-31
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23–2020-01-03
Žiemos 2020-02-17–2020-02-21
Pavasario  2020-03-16–2020-03-27

2019 /2020 mokslo metų užbaigimo tvarka.

Vasaros atostogų pradžia:

  • 1-4 klasėms – 2020 m. birželio 8 d. 
  • 5-8 klasėms – 2020 m. birželio 22 d.

4. Visos klasės mokosi pusmečiais.

  • I pusmetis – 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. sausio 31 d.
  • II pusmetis – 2020 m. vasario 3 d. – birželio 19 d. (pradinukams – iki birželio 5 d.)

 

 

 

* 2020/2021 mokslo metais (po metų) numatytos atostogos:

Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.