Viešieji pirkimai

viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas
VIEŠŲJŲ pirkimŲ organizavimo taisyklĖs (ATNAUJINTOS 2022 METAIS)
metinis viešųjų pirkimų planas 2022
Viešųjų pirkimų planas 2021
2021 m. viešųjų pirkimų žurnalas I -IV ketvirtis
2020 M. I-IV KETVIRČIO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS
metinis VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ planas 2020
2021 M. VADOVĖLIŲ PIRKIMO ATASKAITA
Vadovėlių pirkimO ATASKAITA 2020
VADOVĖLIŲ PIRKIMO ATASKAITA 2019
2019 m. I-IV ketv. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS
metinis VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ planas 2019
2018 m. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ žurnalas
metinis VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ planas 2018