Profilaktiniai tyrimai mokykloje ir jų rezultatai

Informuojame, kad užtikrinant tolesnį saugų mokymąsi kontaktiniu būdu mūsų mokykloje kiekvieną trečiadienį pedagogams, aptarnaujančiam personalui ir pradinių klasių mokiniams atliekamas profilaktinis periodinis tyrimas kaupinių metodu. Profilaktiniai tyrimai nebus atliekami asmenims, …

Ugdymo procesas

 1. Pradinukų ugdymas nuo 2021-04-26 vykdomas mišriu būdu vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 30-1071/21.
 2. Siekiant užtikrinti saugumą, ribojame galimą mokinių kontaktą pertraukų metu, klasių auklėtojai supažindins mokinius su srautų reguliavimu per pertraukas.
 3. Visos dienos mokyklos grupių darbo laikas visoms pradinėms klasėms trumpinamas iki 15.00 valandos. Mokiniai lieka savo klasėse.
 4. Neformaliojo švietimo būrelių veikla kontaktiniu būdu nebus vykdoma.
 5. Rekomenduojame visiems mokiniams bendrose erdvėse dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes. Dėl kaukių dėvėjimo klasėje per pamoką sprendžia mokinių tėvai.
 6. Tęsiančių nuotolinį ugdymą klasių mokiniai toliau mokosi pagal nuotolinio ugdymo tvarkaraštį. Mokiniai, kurių klasės mokosi kontaktiniu būdu bus ugdomi pagal kontaktinių pamokų tvarkaraštį. Jiems bus sudaryta galimybė dalyvauti klasėje vykstančiose pamokose iš namų, išskyrus fizinio ugdymo ir šokio pamokas. Mokinių Teams kalendoriuje mokytojai atnaujins prisijungimo nuorodas.
 7. 5-8 klasių mokinių ugdymas iki mokslo metų pabaigos tęsiamas nuotoliniu būdu (tvarkaraštis). Pamokų pradžia ir trukmė – kaip mokykloje. Online pamokos – geltona spalva, mokinių savarankiškas mokymasis pagal dienyne gautas užduotis – juoda spalva.
 8. Patogiam prisijungimui prie Microsoft365 paskyros galite spausti šią nuorodą:
 9. Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas.
 10. Švietimo pagalba 1-4 klasių mokiniams galės būti teikiama kontaktiniu būdu, 5-8 klasių mokiniams bus teikiama nuotoliniu būdu.
 11. Besimokantiems iš namų nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams (įskaitant pradinių klasių mokinius, negrįžusius su klase) bus organizuojamas sauso davinio išdavimas, su teisę gauti nemokamą maitinimą mokinių tėvais socialinė pedagogė susisieks individualiai per Tamo.

 

Informacija apie Covid-19 situaciją mokykloje

Gerbiami mokyklos bendruomenės nariai,

suprasdami Jums kylantį nerimą dėl COVID-19, supažindiname su situacija progimnazijoje.

Šią dieną (2021-05-12) pateikiame statistiką: iš viso serga 5 mokiniai ir 2 darbuotojai, rizikingų kontaktų mokykloje neturėję.

Izoliuotos klasės:

 • 4e nuo 2021-05-03 iki 2021-05-13,
 • 3c nuo 2021-05-04 iki 2021-05-13.

Daugiau informacijos apie teigiamus testų rezultatus nesame gavę.

Linkime visiems sveikatos ir stiprybės. Išlikite ramūs, saugokime save ir kitus.

Šešėlių menas dailėje

Dailės pamokų metu septintokai susipažino su realybės formų mėgdžiojimo menu bei fotorealizmu. Praktinės veiklos metu šiek tiek prisilietė prie akademinio piešimo ir bandė grafitiniu pieštuku perteikti pasirinkto daikto medžiagiškumą bei …

Laisvalaikis su knyga

Gegužės 7 d. minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ta proga, 2e klasės mokiniai kartu su visos dienos mokyklos grupės mokytoja Dovile visa savaitę vykdė aktyvaus laisvalaikio skaitymo veiklas …

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Mokykloje vykdomas Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Nacionalinė švietimo agentūra parengė užduotis, vykdymo tvarką ir taisykles. Organizuojant elektroninį ketvirtokų bei aštuntokų matematikos ir skaitymo pasiekimų patikrinimą, siekiama modernizuoti mokinių pasiekimų vertinimą. Ketvirtokų …

Dėl 5-8 klasių mokinių ugdymo

Iš Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus mokykla gavo prašymą apklausti 5-8 klasių mokinių tėvus apie tai, kaip jie mato tolimesnį mokymą(si) 5-8 klasėse iki šių mokslo metų pabaigos. Pateikiame …

Mokinių darbai žemėlapių konkursui

5-8-tų klasių mokiniai dailės pamokų metu ruošėsi tarptautiniam vaikų žemėlapių konkursui ,,Mano ateities pasaulis,“ vaikai turėjo ne tik kūrybiškai interpretuoti šių metų temą, bet ir panaudoti kartografinį pagrindą – žemyno(-ų), …

Pangea konkurso prizininkai

Džiaugiamės, kad matematikos konkurse Pangea gausus mūsų mokyklos  mokinių būrys užėmė prizines vietas: Iveta P., 5d, Smiltė Š., 5d, Arijus P. 5d, Milda L. 5d, Rapolas B. 5d, Deivid Vladislav K. …

Antrokai sveikina Mamytes

„Mano mamytė geriausia, švelniausia, ji mieliausia pasaulyje“ –  taip apie savo mamą pasakojo 2e klasės mokiniai. Šiandien antrokai vardijo ir rašė gražiausius žodžius, kuriais jie vadina brangiausią žmogų – Mamą. …

Mokykla dalyvauja skaitymo čempionate

 VšĮ Vaiko psichologijos centras ėmėsi iniciatyvos – paskatinti pradinukus skaityti įtraukiant pradinukus, tėvus bei mokytojus į skaitymo čempionatą. Vaikai seka mūsų pavyzdžiu, todėl svarbu, kad jie matytų, jog ir tėvai …

Pirmokai gamino ypatingus sumuštinius

Juk malonu skanauti gražiai atrodantį patiekalą? Kviečiame pasigrožėti 1a klasės mokinių per dailės pamoką sukurtais sumuštiniais. O gal ir Jums kils ūpas kažką panašaus pasigaminti. Skanaus!