PrisijungtiŠią savaitę (balandžio 27 - 30 d.) progimnazijoje

  • 4a, 8a, 8b kl. mokiniai dalyvauja NEC Lietuvos nacionaliniame mokinių pasiekimų tyrime bei mokinių pasiekimų vertinimui skirtų užduočių išbandyme – 27 d. per II, III, IV pamokas
  • Edukacinė fizikos pamoka Vilniaus planetariume 7b klasei - 27 d. 12 val.
  • Mokyklos aplinkos švarinimo talka  ,,Darom 2015“:
- 28 d. per VII pamoką 5d klasė, 8a klasė
- 29 d. per VII pamoką 6b klasė, 8c klasė
  • Šokių studijų ,,Padūkėlis“ ir ,,Bolero“ pasirodymas progimnazijoje minint Tarptautinę
  • šokio dieną – 28 d. po IV pamokos
  • Šokių studijų ,,Padūkėlis“ir ,,Bolero“ pasirodymas menų festivalyje Balsių pagrindinėje mokykloje –     29 d. 10.30 val.
  • 8 kl. mokiniai dalyvauja ,,Europos pamokoje“ Europos informacijos centre:
- 29 d. - 8b klasė  10.30 val., 8a klasė  11.30 val.
- 30 d.  - 8c klasė 10.30 val., 8d klasė 11.30 val.
  • Abėcėlės šventė pirmokams – 30 d. 11 val.
  • Mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja Vilniaus miesto 8 kl. lietuvių kalbos olimpiadoje  - 30 d.
  • Standartizuoti testai 4 kl. mokiniams: Skaitymas – 28 d.

- Rašymas -  29 d.

- Pasaulio pažinimas – 30 d.

Daugiau žr. veikla/progimnazijos veiklos planas 2015 m. balandis
 

 

 

 

 

INFORMACIJA TĖVAMS

Nuo 2013-2014 m.m. 4-ų ir 8-ų klasių mokiniai dalyvauja NEC projekte „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ (2013-12-17 d. Vilniaus Emilijos Pliaterytes progimnazijos metodinės tarybos posėdžio sprendimu, protokolo Nr. 5).

2015 m. balandžio – gegužės mėn. 4-ų ir 8-ų klasių mokiniai atliks standartizuotus testus pagal pateiktą grafiką.

Daugiau informacijos tinklalapyje www.nec.lt –> Standartizuoti testai.

 

TESTAVIMO GRAFIKAS IR TRUKMĖ

4 klasė

Standartizuotas testas

Testo trukmė

Testo vykdymo data (paskelbimas KELTAS sistemoje)

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 28 d.

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 29 d.

MATEMATIKA

45 min.

Gegužės 5 d.

PASAULIO PAŽINIMAS 45 min. Balandžio 30 d.

8 klasė

Standartizuotas testas

Testo trukmė

Testo vykdymo data (paskelbimas KELTAS sistemoje)

SKAITYMAS

60 min.

Gegužės 6 d.

RAŠYMAS

60 min.

Gegužės 7 d.

MATEMATIKA

60 min.

Gegužės 12 d.

SOCIALINIAI MOKSLAI

60 min.

Gegužės 14 d.

GAMTOS MOKSLAI 60 min. Gegužės 15 d.

 

Daugiau informacijos tinklalapyje www.nec.lt –> Standartizuoti testai.


 

Mieli tėveliai,

Prašome paskirti 2 % savo pajamų mokesčio mūsų progimnazijai.

Ši parama Jums nieko nekainuoja, tačiau mokyklai ji reiškia labai daug. Už šias lėšas mokykla modernizuoja ugdymo procesą, atnaujina ir gerina mokymo aplinką, džiugina mokinius prizais ir paskatinimais. Bibliotekai prenumeruojama vaikiška spauda, perkama nauja literatūra ir kt.

Ataskaitą apie gautas ir panaudotas lėšas pateikiame kasmet iki sausio 31 d. kiekvienai klasei atskirai bei interneto svetainėje.

 

 

Skaityti daugiau...
 

 

Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2014/2015 m. m.

Skaityti daugiau...
 

Mokinių poreikiams tenkinti skirtų užsiėmimų tvarkaraštis

Skaityti daugiau...
 

Konsultacijų tvarkaraštis

Skaityti daugiau...
 

Norėdami prisijungti prie BFT Veritus el. dienyno, paspauskite nuorodą

http://www.naujamokykla.lt/Pliaterytes/

 

Pamokų laikas

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.55 - 11.40
5 12.00 - 12.45
6 13.05 - 13.50
7 14.00 - 14.45