Prisijungti 

Veikla progimnazijoje spalio 5 – 9 d.

1. Tarptautinė Mokytojo diena - 5 d. nevyks klasės valandėlės, pamokos bus sutrumpintos:

1. 8.00 - 8.30

2. 8,40 – 9.10

3. 9.20 – 9.50

4. 10.10 – 10.40

5. 11.00 – 11.30

6. 11.50 – 12.20

7. 12.30 – 13.00

2. Darbo grupės, koordinuojančios gabių vaikų ugdymą, pasitarimas – 6 d. 10 val.

3. Direkcinės tarybos pasitarimas – 6 d. 11 val.

4. 5 – 8 klasių seniūnų susirinkimas – 6 d. po 7 pamokų

5. Projekto ,,Iš praeities stiprybę semiam...“ veikla:

• 6b ir 6c kl. mokinių išvyka į Kapčiamiestį (Lazdijų raj.) karžygei Emilijai Pliaterytei pagerbti – 6 d., išvyksta 8 val.

6. Projekto ,,Fizinio aktyvumo ugdymas“ veikla :

• 3c kl. mokiniai vyksta į baseiną - 7 d. išvyksta 10 val., grįžta 11.45 val.

7. Projekto ,,Deutsh mit Hans Hase“ (,,Mokomės vokiškai su kiškeliu Hansu“) veikla:

• priešmokyklinukai dalyvauja koncerte ,,Dainuodami mokomės vokiškai“ Mokytojų namuose – 7 d. 10 val.

8. 5b kl. mokinių ekskursija į Arkikatedros požemius – 7 d. 10 val.

9. Programos ,,Golden Five“ mokymai (projektas ,,Auklėjamasis ryšys“) – 7 d. 14 val.

10. 3a kl. mokinių pamoka planetariume ,,Švari ir užteršta aplinka“– 8 d. išvyksta 9 val., grįžta 12 val.

11. ,,Aktyvių tėvų“ klubo steigiamasis susirinkimas – 8 d. 18 val. 120 kab.

12. Projekto ,,Pažinkime gimtąjį kraštą“ veikla:

• 4 kl. mokinių išvyka ,,Grikinė diena kaime“ į Pamerkių sodybą

Dzūkijoje - 7 d. išvyksta 8 val., grįžta 18 val.

• 8 a kl.mokinių ekskursija po Žemaitiją – 9 d. išvyksta 6.30 val,

grįžta 22.30 val.

• 5a ir 5c kl. mokinių ekskursija į Dzūkiją – 9 d. išvyksta 8 val., grįžta 18 val.

13. Paskaita 6 kl. mergaitėms ,,Lytinis brendimas“ – 9 d. per 4 pamoką 120 kab.

14. Mokinių savivaldos susirinkimas – 9 d. po 6 pamokų

 

Daugiau žr. veikla/progimnazijos veiklos planas 2015-2016 m.m. spalis
14 – 19
 


 

Nuoširdžiai dėkojame visiems atvykusiems į darbo pokalbį dėl tikybos mokytojo darbo. Vertiname Jūsų iniciatyvą, nuoširdų norą prisijungti prie mūsų komandos.

Konkurso nugalėtoju tapo Aleksandr Savickij, kuriam siūlome tikybos mokytojo darbą.

Sveikiname ir laukiame prisijungiant prie mūsų kolektyvo, o visiems kitiems linkime sėkmės ir dar kartą dėkojame už prasmingus pokalbius ir skirtą laiką.

 

 

Emilijos Pliaterytės progimnazijos administracija


 

Skelbiame neformaliojo vaikų švietimo programų, finansuojamų 15 Eur krepšeliu, sąrašą

Skelbiame teigiamai įvertintų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašą. Iš šio sąrašo vaikai su tėveliais (globėjais, rūpintojais) gali pasirinkti vieną programą, kurios finansavimui bus skirta 15 Eurų per mėnesį krepšeliu iki 2015 12 31.

Krepšelio lėšų skyrimo principas – pinigai keliauja paskui vaiką: finansavimas skiriamas tam neformaliojo vaikų švietimo teikėjui, kurį pasirinko vaikas.

Pasirinkę veiklą iš programų sąrašo, susisiekite su būreliu ir pasirašykite sutartį iki spalio 5 d.

Teigiamai įvertintų neformaliojo vaikų švietimo programų SĄRAŠĄ rasite čia.

Detalesnę informaciją apie 15 eurų krepšelio skyrimo principą skaitykite čia.

http://www.vilnius.lt/lit/Informacija_del_neformaliojo_vaiku_
sviet/16092/12939432

http://www.vilnius.lt/lit/Svarbu_mokyklinio_amziaus_vaiku_tevams_
1/16443/15453989


 

Dėmesio!

Primename, kad mokinių važiavimo išlaidų kompensavimas vykdomas vadovaujantis tvarkos aprašu patvirtinu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-1477. Mokykla privalo patikrinti visus pateiktus dokumentus ir, jei jie atitinka aprašo reikalavimus, pateikia Vilniaus miesto savivaldybei. Atkreipiame dėmesį, kad pavežama tik tada, jei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esanti mokykla yra artimiausia atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdanti mokykla. Dokumentai priimami mokyklos raštinėje iki apraše nustatyto termino.


 

 


ATMINTINĖ „KUR GALIMA KREIPTIS PAGALBOS,

JEIGU VAIKAS VARTOJA PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS“


 

Mieli tėveliai,

Prašome paskirti 2 % savo pajamų mokesčio mūsų progimnazijai.

Ši parama Jums nieko nekainuoja, tačiau mokyklai ji reiškia labai daug. Už šias lėšas mokykla modernizuoja ugdymo procesą, atnaujina ir gerina mokymo aplinką, džiugina mokinius prizais ir paskatinimais. Bibliotekai prenumeruojama vaikiška spauda, perkama nauja literatūra ir kt.

Ataskaitą apie gautas ir panaudotas lėšas pateikiame kasmet iki sausio 31 d. kiekvienai klasei atskirai bei interneto svetainėje.

 

 

Skaityti daugiau...
 

Norėdami prisijungti prie BFT Veritus el. dienyno, paspauskite nuorodą

http://www.naujamokykla.lt/Pliaterytes/

 

Pamokų laikas

PIRMADIENIS

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35

klasės valandėlė

10.45-11.15

4 11.25 - 12.10
5 12.30 - 13.15
6 13.35 - 14.20
7 14.30 - 15.15

ANTRADIENIS-

PENKTADIENIS

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.55 - 11.40
5 12.00 - 12.45
6 13.05 - 13.50
7 14.00 - 14.45