PrisijungtiŠią savaitę (kovo 2 – 6 d.) progimnazijoje

 

  • 5b klasės mokinių ekskursija į Signatarų namus (projektas „Protėvių pėdomis“) – 3 d.
  • 3 klasių mokinių edukacinė pamoka „Mano kūnas ir sveikata“ planetariume – 4 d.
  • Konkursas „Geografijos kengūra“ 7 – 8 kl. mokiniams – 4 d. per VI pamoką
  • 4a b c kl. mokiniai dalyvauja Tarptautiniame skaitymo gebėjimų tyrime PIRLS – 2015 (bandomajame testavime) – 5 d. per II, III, IV pamokas
  • pradinių klasių mokiniai dalyvauja Vilniaus miesto 2 - 4 kl. matematikos olimpiadoje – 5 d.
  • grupė mokinių vyksta į Alytaus Šv. Benedikto katalikiškosios gimnazijos renginį, skirtą Kovo 11-ajai - 5 d.
  • akcija „Lietuvai ir man“: trispalvių draugystės apyrankių pynimas ir iškilmingas užrišimas Nacionalinėje dailės galerijoje ant Gediminaičių stulpų – 6 d.
  • nepamokinės veiklos Etnokultūros diena „Lietuvos etnografiniai regionai 2015“ – 6 d.

 

Daugiau žr. veikla/progimnazijos veiklos planas 2015 m. kovas
 

Gerbiamieji penktų klasių mokinių tėveliai,

2015 m. kovo mėn. 17 d., 18.00 val., mokyklos aktų salėje vyks tėvų susirinkimas tema „Matematikos mokymo diferencijavimas šeštose-aštuntose klasėse“. Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos administracija ir matematikos mokytojai 

 

2015 m. sausio mėn. mūsų progimnazijoje vyko 6 ir 8 klasių lietuvių kalbos olimpiada.

6 klasių lietuvių kalbos olimpiados nugalėtojai:

I vieta – Erika Krupovič (6c kl.);

II vieta – Erika Rukanskaitė (6c kl.);

III vieta – Gunda Barbaravičiūtė (6d kl.).

 

8 klasių lietuvių kalbos olimpiados nugalėtojai:

I vieta – Gabrielė Jevsejevaitė (8a kl.);

II vieta – Gabija Raziūnaitė (8d kl.);

III vieta – Rūta Povilonytė (8a kl.).

 

Sveikiname nugalėtojus ir linkime sėkmės miesto lietuvių kalbos olimpiadose.


 

 

Mūsų progimnazijos 4-ųjų klasių mokiniai dalyvaus tyrimo PIRLS bandomajame testavime š.m. kovo 2-6 d.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) − tai tarptautinis skaitymo gebėjimų tyrimas, kas penkerius metus vykdomas daugelyje pasaulio šalių. PIRLS 2016 tikslas – pateikti informaciją apie ketvirtų klasių mokinių skaitymo pasiekimų tendencijas.

Lietuva 2015 metais jau ketvirtą kartą dalyvaus Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) organizuojamame Tarptautiniame skaitymo gebėjimų PIRLS bandomajame tyrime. Pirmą kartą mūsų šalyje tyrimas buvo vykdytas 2001 metais.

Kiekvienoje šalyje, kuri dalyvaus bandomajame PIRLS 2016 tyrime, buvo atsitiktinai atrinktos mokyklos. Vėliau kiekvienoje atrinktoje mokykloje buvo atsitiktinai atrinkta bent viena ketvirta klasė. Būtent šių klasės mokinių bus prašoma atlikti skaitymo gebėjimų testą ir užpildyti mokinio klausimyną. Taip pat mokinių tėvų arba globėjų bus prašoma užpildyti elektroninį tėvų klausimyną.

Lietuvoje dalyvauti tyrimo PIRLS 2016 bandomajame testavime buvo atrinkta 40 mokyklų, kurių mokomoji kalba yra lietuvių. Po to kiekvienoje mokykloje atsitiktiniu būdu buvo atrinkta bent viena 4 klasė.

Daugiau informacijos apie PIRLS tyrimą (rezultatų ataskaitas, atvirų užduočių pavyzdžių leidinius ir kt.) galite rasti internetinėje svetainėje www.nec.lt > Mokinių pasiekimų tyrimai >Tarptautiniai tyrimai > PIRLS.


 

Mieli tėveliai,

Prašome paskirti 2 % savo pajamų mokesčio mūsų progimnazijai.

Ši parama Jums nieko nekainuoja, tačiau mokyklai ji reiškia labai daug. Už šias lėšas mokykla modernizuoja ugdymo procesą, atnaujina ir gerina mokymo aplinką, džiugina mokinius prizais ir paskatinimais. Bibliotekai prenumeruojama vaikiška spauda, perkama nauja literatūra ir kt.

Ataskaitą apie gautas ir panaudotas lėšas pateikiame kasmet iki sausio 31 d. kiekvienai klasei atskirai bei interneto svetainėje.

 

 

Skaityti daugiau...
 

 

Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2014/2015 m. m.

Skaityti daugiau...
 

Mokinių poreikiams tenkinti skirtų užsiėmimų tvarkaraštis

Skaityti daugiau...
 

Konsultacijų tvarkaraštis

Skaityti daugiau...
 

Norėdami prisijungti prie BFT Veritus el. dienyno, paspauskite nuorodą

http://www.naujamokykla.lt/Pliaterytes/

 

Pamokų laikas

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.55 - 11.40
5 12.00 - 12.45
6 13.05 - 13.50
7 14.00 - 14.45