Kvietimas

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija kviečia 2016-2017 m. m. pasirinkti mūsų ugdymo(si) įstaigą, nes:
• priimame mokinius į I- ąją (9) klasę, II – ąją (10) klasę, III- ąją (11) klasę arba IV – ąją (12 ) klasę ;
• motyvuoto mokinio laukia kiekviena mokykla...
• mes didžiuojamės, kad sugebame prisijaukinti ir ugdyti kiekvieną mokinį, pasirinkusį mūsų gimnaziją.

Skaityti daugiau...
 

Aktuali informacija

Gegužės 2 d., pirmadienis

•2 klasių mokiniai atlieka NEC standartizuotą rašymo (teksto kūrimo) testą – per II pamoką
• 4 klasių mokiniai atlieka NEC standartizuotą pasaulio pažinimo testą – per III pamoką
• MIF mokytojų metodinės grupės pasitarimas – 14.30 val.  

Gegužės 3 d., antradienis

• 8 klasių mokiniai atlieka NEC standartizuotą socialinių mokslų testą – per II pamoką
• Vokiečių kalbos pamokėlė darželio „Bitučių“ grupės vaikams (projektas „Deutsch mit Hans Hase“) – 10-11 val.
• Abėcėlės šventė pirmokams – 10-11 val. aktų salėje
• 2c kl. mokinių išvyka į Pinigų muziejų – išvyksta 9.10 val., grįžta 11.40 val.
• Mokinių savivaldos ir klasių seniūnų susirinkimas – po 4 pamokų
• Pagalbos mokiniui specialistų pasitarimas – 15 val. 006 kab.

Gegužės 4 d., trečiadienis

•2 klasių mokiniai atlieka NEC standartizuotą matematikos testą – per II pamoką
• 4 klasių mokiniai atlieka NEC standartizuotą matematikos testą – per III pamoką

Gegužės 5 d., ketvirtadienis

•6 klasių mokiniai atlieka NEC standartizuotą matematikos testą – per II pamoką
• Vilniaus miesto jaunųjų matematikų olimpiados prizininkų apdovanojimo šventė – 14 val. aktų salėje

Gegužės 6 d., penktadienis

•8 klasių mokiniai atlieka NEC standartizuotą gamtos mokslų testą – per II pamoką
• Specialistų metodinės grupės pasitarimas „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas“ – 11 val. 006 kab.
• Dalyvaujame respublikinėje skaitymo skatinimo akcijoje „Lietuva skaito,“ skirtoje Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai
• Pilietinė akcija „Mano darbai mokyklos bibliotekoje“
 

Mūsų progimnazijos renginiai, skirti Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei paminėti, parodė, kad bibliotekoje gyvena ne tik Viljamas Šekspyras, apie kurį buvo vedamos pamokos bibliotekoje. Trečiokai ir ketvirtokai gana sėkmingai ieškojo bibliotekoje lietuvių ir užsienio rašytojų kūrinių, dėliojo jų knygas fojė prie bibliotekos. Su rašytojais, jų kūriniais artimiau bendravo ne tik mokiniai, bet ir jų tėveliai. Draugiškiausiomis klasėmis pripažintos 4b klasė (mokytoja Danutė Laužikienė), 3b klasė (mokytoja Rita Stasiūnienė) ir 3a klasė (mokytoja Ina Binkienė). Penktokai pasisakė, ką jie dabar skaito. Šeštokų komandos dalyvavo bibliotekoje konkurse ,,Surask knygą pagal autorių, temą“ ir trumpai pristatyk ją. Kalbėti apie knygas , išsakant savo nuomonę, geriausiai sekėsi 6d klasės mokiniams (auklėtoja Inga Jusevič) ir 6c klasės mokiniams (auklėtoja Raimonda Juškevičienė). Aštuntokai dalyvavo viktorinoje ,,Kas yra Šekspyras?“. Aktyviausi Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir ,,saldžiais siurprizais“.

Skaityti daugiau...


 

 

Balandžio 27 d. lengvosios atletikos manieže vyko 3–4 klasių trikovės varžybos. Jose pirmą kartą savo jėgas išbandė ir mūsų mokyklos jaunieji sportininkai. Mergaičių komanda užėmė 5 vietą, o berniukai – 8.

Skaityti daugiau...


 

 

5 klasių mokinių istorijos projektinis darbas ,,Tarpukario Lietuvos ūkininko sodyba“

5 klasių mokiniai, norėdami geriau susipažinti su tarpukario Lietuvos istorija, noriai prisijungė prie projektinio darbo ,,Tarpukario Lietuvos ūkininko sodyba“. Projektavo, maketavo ir sukūrė sodybas, kurias eksponavo mokyklos fojė.

Istorijos mokytoja Edita Stacevičiūtė

Skaityti daugiau...


 

Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija

skubiai ieško pradinių klasių mokytojo:

Mokykla siūlo: terminuotą darbo sutartį pilnu krūviu – sergančio mokytojo pavadavimui.

Skaityti daugiau...
 

Šokių studijos ,,Padūkėlis“ (vadovė Rūta Januškevičienė) ir ,,Bolero“ (vadovė Dalė Maskoliūnienė) dalyvavo Balsių progimnazijoje gražioje šventėje ,,Šokis mus vienija“, skirtoje artėjančiai Tarptautinei šokio dienai. Šventėje dalyvavo 8 geriausi Vilniaus miesto įvairių žanrų šokių kolektyvai. Nepaisant darganoto oro visų nuotaika buvo puiki. Į šventę mus lydėjo ir plojimais drąsino mūsų progimnazijos direktorius Gintaras Alfonsas Petronis. Susiradę naujų draugų, apdovanoti padėkomis, gėlėmis ir saldumynais, laimingi grįžome į mokyklą ruoštis kitiems koncertams.

Skaityti daugiau...


 

Balandžio 22 d. mokykloje vyko saugaus eismo „Šviesoforas“ konkursas. Dalyvavo 1–4 klasių mokiniai. Konkurso metu atsakinėjo į viktorinos klausimus, sakė kelio ženklų pavadinimus ir ėjo pėsčiųjų perėja.

Nugalėjo 1b, 2b, 3b, 4b klasių komandos.

Skaityti daugiau...


 

Sveikiname

 
Daigiau...

 

Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija skelbia 2009 m. gimusių vaikų priėmimą į 1-ą klasę.

Prašymai priimami mokyklos raštinėje darbo dienomis nuo 8.30 val. iki 16.30 val.

Priėmimo tvarką rasite čia http://www.pliaterytes.lt/index.php/paslaugos.html

 

Skaityti daugiau...
 

Gerb, tėveliai, 

Informuojame, kad vadovaujantis 2013-12-17 Vilniaus Emilijos Pliaterytes progimnazijos metodinės tarybos posėdžio sprendimu, protokolo Nr. 5) ir bendradarbiavimo sutartimi su Nacionaliniu egzaminų centru, balandžio ir gegužės mėnesiais mūsų mokykloje bus vykdomi Standartizuoti testai 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniams.

Kartu su testais 4, 6 ir 8 klasių mokiniams bus pateikti klausimynai. Mokinių klausimynai skirti tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę mokykloje. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis – 4 klasei; mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 6 klasei,  mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 8 klasei. Mokinių klausimynai bus sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje „Standartizuoti testai“ adresu http://www.nec.lt/342/.

Standartizuotus testus mokiniai atliks pagal pateiktą grafiką.

Daugiau informacijos tinklalapyje www.nec.lt –> Standartizuoti testai.

 

DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ VYKDYMO GRAFIKAS 2016 m. 

Nurodyto dalyko diagnostinis/ standartizuotas testas/ klausimynas Testo / klausimyno pildymo trukmė Rekomenduojama testavimo data veiksmo tyrime dalyvaujančiose mokyklose Testų ir vertinimo instrukcijų paskelbimas KELTAS sistemoje
2 KLASĖ
RAŠYMAS, 1 dalis apie 45 min. Balandžio 26 d. Balandžio 26 d.
SKAITYMAS apie 45 min. Balandžio 28 d. Balandžio 28 d.
RAŠYMAS, 2 dalis apie 45 min. Gegužės 2 d. Gegužės 2 d.
MATEMATIKA apie 45 min. Gegužės 4 d. Gegužės 4 d.
4 KLASĖ
RAŠYMAS 45 min. Balandžio 26 d. Balandžio 26 d.
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 28 d. Balandžio 28 d.
PASAULIO PAŽINIMAS 45 min. Gegužės 2 d. Gegužės 2 d.
MATEMATIKA 45 min. Gegužės 4 d. Gegužės 4 d.
KLAUSIMYNAS 30 min. Pasirinktinai iki gegužės 6 d.
6 KLASĖ
RAŠYMAS 45 min. Balandžio 27 d. Balandžio 27 d.
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 29 d. Balandžio 29 d.
MATEMATIKA 45 min. Gegužės 5 d. Gegužės 5 d.
KLAUSIMYNAS 30 min. Pasirinktinai iki gegužės 6 d.
8 KLASĖ
RAŠYMAS 60 min. Balandžio 19 d. Balandžio 19 d.
SKAITYMAS 60 min. Balandžio 21 d. Balandžio 21 d.
MATEMATIKA 60 min. Balandžio 25 d. Balandžio 25 d.
SOCIALINIAI MOKSLAI 60 min. Gegužės 3 d. Gegužės 3 d.
GAMTOS MOKSLAI 60 min. Gegužės 6 d. Gegužės 6 d.
KLAUSIMYNAS 30 min. Pasirinktinai iki gegužės 6 d.

 

 

 

PATARIMAI TĖVELIAMS, KAIP AUGINTI SVEIKUS VAIKUS

Skaityti daugiau...
 

Kviečiame tėvelius

Mokykla džiaugiasi atnaujinta sporto sale ir kviečia aktyvius, mėgstančius sportą tėvelius pajudėti šeštadienio rytais.

Skaityti daugiau...
 

Pamokų laikas

PIRMADIENIS

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35

klasės valandėlė

10.45-11.15

4 11.25 - 12.10
5 12.30 - 13.15
6 13.35 - 14.20
7 14.30 - 15.15

ANTRADIENIS-

PENKTADIENIS

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.55 - 11.40
5 12.00 - 12.45
6 13.05 - 13.50
7 14.00 - 14.45