Erasmus+KA1 projektas „Projektų valdymas“ (“Project Management“)

ERASMUS +KA1 projektas „Projektų valdymas“ / “Project Management“

Nuo 2019 m. birželio 1 mokykla dalyvauja Erasmus+KA1 projekte „Projektų valdymas“. ( angl. Project management). Projekte dalyvaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Naruškevičienė ir mokytoja Liudmila Smolskaja.

Projekto tikslai:
1. Didinti mokyklos darbuotojų projektinės veiklos vykdymo, valdymo bei stebėsenos, vertinimo ir kontrolės kompetencijas.
2. Didinti darbuotojų projektinės veiklos sklaidos ir skatinimo principų diegimo kompetencijas.
3. Plėtoti organizacijos viduje arba suinteresuotų asmenų grupių tarpe įgytas žinias ir Europos šalių patirtį.
4. Plėtoti organizacijos darbuotojų tarptautiškumą ir tarptautinį bendradarbiavimą, inicijuoti partnerystės veiklas su panašiomis Europos mokyklomis.

Projekto dalyviai vyks į kursus skirtingose ES šalyse. Numatomi du mobilumai:

1. „EUROPEAN SCHOOL DEVELOPMENT: PLANNING AND MANAGING ERASMUS+ PROJECTS“ (EUPHORIJA, Italija). Dalyvis mokysis kurti tarptautinę mokyklos strategiją ir didinti jos europinį aspektą, efektyviai valdyti ES projektus.

2. „EU project design and project cycle management for Education“ ( ENJOY ITALY, Graikija). Dalyvis mokysis efektyviai planuoti projektą; efektyviai valdyti Europos finansuojamą projektą, naudojant projektų ciklų valdymo priemones; vengti finansinių ataskaitų klaidų.

„Happy Schools: positive education for well-being and life-skills development“

Mokytoja L.Vežbickienė spalio mėnesį  vyko į Italiją. Italijoje Išklausė kursą „ Laimingos mokyklos: pozityvus gerovės  ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“. Kursai vyko 6 dienas. Per tą laiką mokytoja sužinojo daug apie pozityvų mąstymą, emocinį intelektą, bendravimą sudėtingose situacijose, bei galimybes atsipalaiduoti. Taipogi mokytoja susipažino su Italijos kultūra ir mentalitetu, bei išmoko dirbti mišriose grupėse (daugiakultūrinėse). Štai keletas akimirkų iš kursų.

„EU project design and project cycle management for Education“

Rugsėjo 9 – 13 dienomis mūsų mokyklos geografijos mokytoja Liudmila dalyvavo kursuose „EU project design and project cycle management for Education“. Mobilumas vyko Heraklione (Graikija). Kartu su kitais Europos mokytojais Liudmila tobulino projektų valdymo ir planavimo kompetencijas, generavo idėjas, dalinosi patirtimi. Mobilumo metu buvo aplankyta mokymo įstaiga, susipažinta su Graikijos ugdymo sistema.

„European Project Design and Management”

2022 m. balandžio 24 – gegužės 1 dienomis, pasibaigus karantinui dėl covid – 19, mokyklos direktoriaus pavaduotoja Virginija dalyvavo ilgai lauktuose kursuose „European Project Design and Management“. Projekto eigoje teko pakeisti kursų organizatorių ir vietą.

Mokymai vyko saulėtame Soverato mieste, esančiame Kalabrijos regione, Italijoje. Mokymuose dalyvavo švietimo įstaigų atstovai iš trijų šalių: Bulgarijos, Estijos ir Lietuvos. Mokymų metu daug bendravo, dalinosi patirtimi apie ES projektus, kuriuose įstaigos dalyvauja. Aptarė sėkmes ir nesėkmes, su kuriomis buvo susidurta.

Kartu dirbant buvo kuriamas naujas, visiems aktualus projektas, keliamos problemos ir ieškoma sprendimų. Numatomi projekto vykdymo žingsniai, mobilumai, plėtojimas ir sklaida. Laisvu metu buvo daug keliaujama po Soverato apylinkes, grožimasi gamta, susipažįstama su istorija, bendraujama su vietiniais gyventojais bei mėgaujamasi vietiniu maistu.