Dėkojame už progimnazijai skiriamą GPM mokesčio dalies paramą

Gerbiami Tėveliai!

Džiaugiamės, kad savo vaiką ugdyti pasirinkote mūsų progimnazijoje. Tikimės, kad mūsų bendras rūpestis ir pastangos dėl vaiko ateities yra prasmingos. Vaikų ugdymo kokybė, gerovė, pažanga ir sėkmė priklauso ne vien tik nuo mokykloje dirbančiųjų pedagogų gebėjimų ar žinių, bet ir nuo aplinkos, priemonių kokybės, leidinių, muzikos instrumentų, sporto inventoriaus ir daugybės kitokių svarbių mūsų vaikų ugdymui ir ugdymuisi reikmių. Jūsų kasmetinė parama padeda mokyklai atnaujinti mokymo priemones bei įrangą, padeda organizuoti mokykloje įvairias šventes, suteikia galimybę paskatinti mokinius prizais, apdovanojimais. Visa tai labai prasminga, nes tai daroma dėl ateities – Jūsų vaikų.

Norėtume priminti, kad kaip ir kasmet Jūs galite teikti paramą mokyklai neatvėrę piniginės. Vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu, kiekvienas Lietuvos pilietis iki 1,2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai.

Gyventojas turi teisę pateikti Prašymą, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos. 

Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą – FR0512.

Plačiau apie paramos skyrimą – VMI puslapio DUK

Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkę elektroninį deklaravimą) šią formą gali užpildyti ir ją deklaruoti tik elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) atlikus vos kelis veiksmus:

 • Surasta forma pažymėta gaublio simboliu reiškia, kad ją galima pildyti svetainėje. Spragtelėkite šį gaublį ir forma bus atverta pildymui.

 • Atsidariusioje formoje jūsų asmens duomenys bus užpildyti automatiškai, 
 • 1 laukelyje – asmens kodas;
  3V laukelyje – vardas;
  3P laukelyje – pavardė;
  4 laukelyje – adresas;
  5 laukelyje – 2023;
  6S laukelyje – žymėti varnele;
  E1 laukelyje – 2;
  E2 laukelyje – 195472653;
  E4 laukelyje – 1,2  arba kitas nedidesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį progimnazijai;
  E5 laukelyje – mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: jei norite skirti tik šiais metais, rašykite 2023, jei norite ilgesniam laikotarpiui, įrašykite metus, iki kurių skiriate paramą. Maksimaliai – iki 2028 m.
 • patikrinkite, ar nėra klaidų
 • pateikite

Atkreipiame dėmesį, kad Gyventojai, turintys prievolę teikti pajamų mokesčio deklaraciją, tai padaryti turi iki einamų metų gegužės 1 d.

Nepateikus laiku pajamų mokesčio deklaracijos, prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį bus neįvykdytas.  

Ačiū už Jūsų gerumą!

Paramą įvertins Jūsų vaikai.

© Daivos Unčiūrės nuotraukos

Mokyklą paremti galima ir pervedant lėšas į šią sąskaitą: Nr.: LT457044060005662730