Konsultacijų grafikas

2017/2018 m. m. mokinių konsultacijų grafikas pradinėse klasėse:

2017/2018 m. m. mokinių konsultacijų grafikas 5-8 klasėse:

8 klasėms skirtų konsultacijų pasiruošimui stoti į gimnazijas grafikas nuo 2018-02-01: