Erasmus+ projektas

2018-2020 m. Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija dalyvaus programos Erasmus + 1 pagrindinio veiksmo  bendrojo ugdymo projekte „Šiuolaikinė mokykla šiuolaikinei visuomenei“.

Projekto tikslai:

 1. Įgyti naujų kompetencijų, aktualių STEAM ugdymui.
 2. Įgyti kompetencijas padėsiančias pritaikyti naujas edukacines erdves mokslo, kultūros ir neformaliojo švietimo įstaigose ugdymo proceso organizavimui.
 3. Išmokti tikslingai naudoti IKT organizuojant ugdymo procesą, naudoti modernias technologijas kuriant įvairaus pobūdžio vaizdines medžiagas pamokai.
 4. Plėtoti organizacijos ir Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono mokyklų darbuotojų bendruomenėje įgytas žinias ir Europos šalių patirtį.
 5. Plėtoti organizacijos personalo tarptautiškumą ir tarptautinį bendradarbiavimą, skatinti pažinti kitas kultūras ir inicijuoti partnerystės veiklas su panašiomis Europos mokyklomis.

Planuojama, kad projekto metu 12 progimnazijos mokytojų patobulins savo kvalifikaciją užsienyje.

Mobilumo planai:

 1. „OUT OF BOX- ENVIRONMENTAL OUTDOOR EDUCATION IN FINLAND“, Suomija.
 2. „ROBOTICS AND STEAMS EDUCATION“, Graikija.
 3. „GO IWB!- INTERACTIVE TEACHING AND LEARNING ON THE INTERACTIVE WHITE BOARD“, Malta.
 4. „ICT IN EDUCATION“, Kroatija.
 5. „INNOVATIVE TEACHING METHODS“, Graikija.
 6. „EDUCATION STUDIES IN MUSEUM“, Graikija.

Kursų metu mokytojai įgis naujų įgūdžių, susipažins su naują STEAM mokymo programa, išmoks organizuoti ugdymo procesą netradicinėse mokymo aplinkose, išmoks plačiau taikyti IKT ugdymo procese. Šiuos naujus įgūdžius mokytojai pritaikys praktiškai ugdymo procese, o taip pat supažindins su naujais metodais kolegas savo organizacijoje ir Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono mokyklų mokytojus. Tikimasi, kad naujų metodų taikymas pakels ugdymo kokybę, o naujos patirtis padės mokytojams pakelti savo profesionalumo lygį ir patobulinti lyderystės gebėjimus.

Projekto „Šiuolaikinė mokykla šiuolaikinei visuomenei“ darbo grupė:

 • Liudmila Smolskaja – darbo grupės pirmininkė

nariai:

 • Liubov Vežbickienė,
 • Inga Jusevič,
 • Dalė Mališauskienė.

 

Pedagogų patirtis Suomijoje

“OUT OF BOX – environmental outdoor education in Finland”

Kvalifikacijos tobulinimo kursai

Šių kursų metu mes naujai ir kūrybiškai pažvelgėme į aplinkosaugą apskritai ir į mūsų mokyklos gamtinę aplinką konkrečiai. Susipažinome su Suomijos švietimo sistema, programa ir mokymo metodais.

Pagrindinis dėmesys kursų metu buvo skiriamas ,,Outdoor Classroom“ (Klasei lauke) ir ,,Phenomenon based learning“. Gamta yra turtinga mokymosi aplinka Suomijos mokiniams. Mokymasis lauke Suomijoje sparčiai populiarėja. ,,Phenomenon based learning“ – Betarpišku stebėjimu ir jutimine patirtimi paremtas mokymas – būna pats veiksmingiausias, kai vyksta gamtoje. ,,Klasės lauke“ tipo mokymas leidžia Suomijos mokytojams integruoti įvairius mokomuosius dalykus ir supinti kartu žaidimą ir mokymąsi – o tai numatyta naujose Suomijos švietimo programose, paskelbtose 2016 metais.

Kursų metu įgijome daug praktinių įgūdžių ir teorinių žinių, gavome daug metodinių rekomendacijų ir tiesiog gerų praktinių patarimų. Išbandėme daug neįprastų veiklų. Sužavėjo instruktorių meistriškumas. Iki smulkmenų apgalvotas pasiruošimas veiklai, lankstus ir kūrybingas veiklos organizavimas, refleksija po kiekvienos veiklos: dalyvių išklausymas ir galimybės pačiam įsivertinti suteikimas. Praktiškai patyrėme, kaip ta pati užduotis gali būti pritaikoma įvairaus amžiaus gebėjimų ir temperamento mokiniams; kaip mokymo efektyvinimui gali būti naudojami labai paprasti ir nebrangūs daiktai; kaip sujungti teorinį mokymą ir fizinį aktyvumą; kaip paversti mokymąsi nuotykiu. Pasimokėme kūrybiško, nestandartinio ir drąsaus požiūrio į mokymą.

Įspūdžiai iš ties labai geri: lūkesčiai sutikti Suomijos mokytojus ir su jais pabendrauti tikrai išsipildė. Kursai buvo be galo intensyvus ir puikus laikas. Gerokai pavargome fiziškai, bet tikrai vertėjo… jau vien mokymasis svetimoje kalbinėje aplinkoje – iššūkis, padėsiantis ateityje geriau suprasti mokinius, namuose bendraujančius ne valstybine kalba. Sava patirtimi galėjome įvertinti

buvimo lauke beveik visą dieną poveikį (o jis labai geras ir fizinei savijautai ir mąstymo aiškumui, ir emocijoms…). Pažinome Suomiją iš tos pusės, kuri paprastiems turistams lieka nežinoma…

Įgytos žinios ir patirtis bus labai naudingi tobulinant mokymo procesą mūsų mokykloje.

Patirtimi pasidalino technologijų mokytoja Audronė Petrauskienė.

Veikla yra finansuojama iš Erasmus+ struktūrinių lėšų.

Vieną popietę po pamokų į technologijų kabinetą rinkomės mes, mokytojai. Įspūdžiais iš Suomijos dalijosi pradinių klasių mokytoja Eglė Šidagienė ir technologijų mokytoja Audronė Petrauskienė, kurios savaitę dalyvavo seminare ir kaip pačios įvardino, ne tik mokėsi kaip gamtoje organizuoti ugdymo procesą, bet ir iš gamtos sėmėsi energijos. Audronė papasakojo apie veiklas ir pristatė mokymo priemones. Gaila, kad tik dalį jų galėjo įsigyti. Po darbo dienos teko ir pažaisti. Buvo smagu susipažinti su aktyviais mokymo metodais. Vaišinomės suomių mėgstamais tradiciniais saldėsiais. Diskutavome ir džiaugėmės, kad mūsų mokykla yra gamtos apsuptyje. Suomijos kolegų patirtimi tikrai galėsime pasinaudoti. Ir kaip sakoma “Nėra blogo oro, o tik blogai pasirinkta apranga”.

„Robotics and STEAM Education“

Mokymai Atėnuose

Mūsų mokyklos dvi mokytojos pasinaudojo galimybe patobulinti savo žinias šiuolaikinių technologijų srityje. 2018 m. gruodžio mėnesio pabaigoje visą darbo savaitę su kitais Europos mokytojais Liudmila Smolskaja ir Liubov Vežbickienė gilinosi į STEAM mokymo filosofiją ir susipažino su robotikos pagrindais. Bendraujant su kolegomis iš kitų šalių, sužinojo apie ugdymo tapatumus ir skirtumus Graikijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje.

Buvo galimybė aplankyti Akropolio muziejų, susipažinti su Atėnų architektūra.

Mokytojų mobilumas finansuotas iš Erasmus + struktūrinių lėšų.