Erasmus+ projektas „Šiuolaikinė mokykla šiuolaikinei visuomenei“.

2018-2020 m. Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija dalyvaus programos Erasmus + 1 pagrindinio veiksmo  bendrojo ugdymo projekte „Šiuolaikinė mokykla šiuolaikinei visuomenei“.

Projekto tikslai:

 1. Įgyti naujų kompetencijų, aktualių STEAM ugdymui.
 2. Įgyti kompetencijas padėsiančias pritaikyti naujas edukacines erdves mokslo, kultūros ir neformaliojo švietimo įstaigose ugdymo proceso organizavimui.
 3. Išmokti tikslingai naudoti IKT organizuojant ugdymo procesą, naudoti modernias technologijas kuriant įvairaus pobūdžio vaizdines medžiagas pamokai.
 4. Plėtoti organizacijos ir Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono mokyklų darbuotojų bendruomenėje įgytas žinias ir Europos šalių patirtį.
 5. Plėtoti organizacijos personalo tarptautiškumą ir tarptautinį bendradarbiavimą, skatinti pažinti kitas kultūras ir inicijuoti partnerystės veiklas su panašiomis Europos mokyklomis.

Planuojama, kad projekto metu 12 progimnazijos mokytojų patobulins savo kvalifikaciją užsienyje.

Mobilumo planai:

 1. „OUT OF BOX- ENVIRONMENTAL OUTDOOR EDUCATION IN FINLAND“, Suomija.
 2. „ROBOTICS AND STEAMS EDUCATION“, Graikija.
 3. „GO IWB!- INTERACTIVE TEACHING AND LEARNING ON THE INTERACTIVE WHITE BOARD“, Malta.
 4. „ICT IN EDUCATION“, Kroatija.
 5. „INNOVATIVE TEACHING METHODS“, Graikija.
 6. „EDUCATION STUDIES IN MUSEUM“, Graikija.

Kursų metu mokytojai įgis naujų įgūdžių, susipažins su naują STEAM mokymo programa, išmoks organizuoti ugdymo procesą netradicinėse mokymo aplinkose, išmoks plačiau taikyti IKT ugdymo procese. Šiuos naujus įgūdžius mokytojai pritaikys praktiškai ugdymo procese, o taip pat supažindins su naujais metodais kolegas savo organizacijoje ir Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono mokyklų mokytojus. Tikimasi, kad naujų metodų taikymas pakels ugdymo kokybę, o naujos patirtis padės mokytojams pakelti savo profesionalumo lygį ir patobulinti lyderystės gebėjimus.

Projekto „Šiuolaikinė mokykla šiuolaikinei visuomenei“ darbo grupė:

 • Liudmila Smolskaja – darbo grupės pirmininkė

nariai:

 • Liubov Vežbickienė,
 • Inga Jusevič,
 • Dalė Mališauskienė.

 

Pedagogų patirtis Suomijoje

“OUT OF BOX – environmental outdoor education in Finland”

Kvalifikacijos tobulinimo kursai

Šių kursų metu mes naujai ir kūrybiškai pažvelgėme į aplinkosaugą apskritai ir į mūsų mokyklos gamtinę aplinką konkrečiai. Susipažinome su Suomijos švietimo sistema, programa ir mokymo metodais.

Pagrindinis dėmesys kursų metu buvo skiriamas ,,Outdoor Classroom“ (Klasei lauke) ir ,,Phenomenon based learning“. Gamta yra turtinga mokymosi aplinka Suomijos mokiniams. Mokymasis lauke Suomijoje sparčiai populiarėja. ,,Phenomenon based learning“ – Betarpišku stebėjimu ir jutimine patirtimi paremtas mokymas – būna pats veiksmingiausias, kai vyksta gamtoje. ,,Klasės lauke“ tipo mokymas leidžia Suomijos mokytojams integruoti įvairius mokomuosius dalykus ir supinti kartu žaidimą ir mokymąsi – o tai numatyta naujose Suomijos švietimo programose, paskelbtose 2016 metais.

Kursų metu įgijome daug praktinių įgūdžių ir teorinių žinių, gavome daug metodinių rekomendacijų ir tiesiog gerų praktinių patarimų. Išbandėme daug neįprastų veiklų. Sužavėjo instruktorių meistriškumas. Iki smulkmenų apgalvotas pasiruošimas veiklai, lankstus ir kūrybingas veiklos organizavimas, refleksija po kiekvienos veiklos: dalyvių išklausymas ir galimybės pačiam įsivertinti suteikimas. Praktiškai patyrėme, kaip ta pati užduotis gali būti pritaikoma įvairaus amžiaus gebėjimų ir temperamento mokiniams; kaip mokymo efektyvinimui gali būti naudojami labai paprasti ir nebrangūs daiktai; kaip sujungti teorinį mokymą ir fizinį aktyvumą; kaip paversti mokymąsi nuotykiu. Pasimokėme kūrybiško, nestandartinio ir drąsaus požiūrio į mokymą.

Įspūdžiai iš ties labai geri: lūkesčiai sutikti Suomijos mokytojus ir su jais pabendrauti tikrai išsipildė. Kursai buvo be galo intensyvus ir puikus laikas. Gerokai pavargome fiziškai, bet tikrai vertėjo… jau vien mokymasis svetimoje kalbinėje aplinkoje – iššūkis, padėsiantis ateityje geriau suprasti mokinius, namuose bendraujančius ne valstybine kalba. Sava patirtimi galėjome įvertinti

buvimo lauke beveik visą dieną poveikį (o jis labai geras ir fizinei savijautai ir mąstymo aiškumui, ir emocijoms…). Pažinome Suomiją iš tos pusės, kuri paprastiems turistams lieka nežinoma…

Įgytos žinios ir patirtis bus labai naudingi tobulinant mokymo procesą mūsų mokykloje.

Patirtimi pasidalino technologijų mokytoja Audronė Petrauskienė.

Veikla yra finansuojama iš Erasmus+ struktūrinių lėšų.

Vieną popietę po pamokų į technologijų kabinetą rinkomės mes, mokytojai. Įspūdžiais iš Suomijos dalijosi pradinių klasių mokytoja Eglė Šidagienė ir technologijų mokytoja Audronė Petrauskienė, kurios savaitę dalyvavo seminare ir kaip pačios įvardino, ne tik mokėsi kaip gamtoje organizuoti ugdymo procesą, bet ir iš gamtos sėmėsi energijos. Audronė papasakojo apie veiklas ir pristatė mokymo priemones. Gaila, kad tik dalį jų galėjo įsigyti. Po darbo dienos teko ir pažaisti. Buvo smagu susipažinti su aktyviais mokymo metodais. Vaišinomės suomių mėgstamais tradiciniais saldėsiais. Diskutavome ir džiaugėmės, kad mūsų mokykla yra gamtos apsuptyje. Suomijos kolegų patirtimi tikrai galėsime pasinaudoti. Ir kaip sakoma “Nėra blogo oro, o tik blogai pasirinkta apranga”.

„Robotics and STEAM Education“

Mokymai Atėnuose

Mūsų mokyklos dvi mokytojos pasinaudojo galimybe patobulinti savo žinias šiuolaikinių technologijų srityje. 2018 m. gruodžio mėnesio pabaigoje visą darbo savaitę su kitais Europos mokytojais Liudmila Smolskaja ir Liubov Vežbickienė gilinosi į STEAM mokymo filosofiją ir susipažino su robotikos pagrindais. Bendraujant su kolegomis iš kitų šalių, sužinojo apie ugdymo tapatumus ir skirtumus Graikijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje.

Buvo galimybė aplankyti Akropolio muziejų, susipažinti su Atėnų architektūra.

Mokytojų mobilumas finansuotas iš Erasmus + struktūrinių lėšų.

“Go IWB- Interactive Teaching and Learning on the Interative White Board”

Mokymai Maltoje

Balandžio 2-5 dienomis mūsų mokyklos mokytojos Virginija Šimkienė (pradinių klasių) ir Inga Jusevič (informacinių technologijų) dalyvavo 5 dienų kursuose “Go IWB- Interactive Teaching and Learning on the Interative White Board” (Interaktyvus mokymasis su IWB lenta”), kurie vyko Maltoje, Alpha School of English. Visas dienas mokytojos mokėsi interaktyviai. Mokytoja Marija dalinosi IWB lentos subtilybėmis bei skatino tobulinti anglų kalbos žinias. Kursų pabaigoje savo įgytomis žiniomis turėjome pasidalinti su kitų šalių atstovais (paruošėme interaktyvią pamoką). Ačiū organizatoriams už galimybę susipažinti su unikalia Maltos istorija ir kultūra.
Grįžusios į Lietuvą noriai pasidalinome įgytomis žiniomis su kolegomis.

Mokytojų mobilumas finansuotas iš Erasmus + struktūrinių lėšų.

“ICT in Education”

Mokymai Kroatijoje

2019 m. birželio 23 – 29 d. Jolita Vaisėtienė (pradinių klasių mokytoja) ir Nijolė Černė (inžinerijos mokytoja) informacijų technologijų kompetencijas gilino Splite. Kartu su Ispanijos, Turkijos, Latvijos, Graikijos, Vokietijos, Suomijos, Portugalijos, Lenkijos, Olandijos atstovais pasidalino savo šalių švietimo ypatumais, diskutavo apie XXI a. iššūkius mokytojui.

Mokymuose buvo pristatytos programos (Wordwall, Padlet, Bitly, Creative commons, Paxbay, Kahoot), kurias galima panaudoti šiuolaikinėje pamokoje, kaip priemonę sudominti mokinius. Susipažino su Google formų galimybėmis, Poster my wall, Liveworksheets. išbandė KAHOOT, KIZOA ir ADOBE SPARK programas.

XXI a. iššūkiais: motyvacija, naujos IT technologijas, imigracija, švietimo sistemos pokyčiai, bendravimas su tėvais, užsienio kalbų mokėjimas, būtinų gyvenimiškų dalykų mokymasis.

Kroatijos mokyklose opios mokinių elgesio ir bendravimo su tėvais problemos. Šalies švietimo finansavimas nepakankamas, kad būtų klasėse įrengta kondicionavimo sistemos, tų tenka mokytojams prašyti mokinių tėvų.

Dalyvaujant kultūrinėje – pažintinėje veikloje mokytojos susipažino su Kroatijos istorija, aplankė Unesco paveldo Trogir miestą, plaukė laivu į Brač salą, grožėjosi nuostabiu šalies gamtovaizdžiu. Šie mokymai įkvėpė naujų idėjų, noro tobulėti, ieškoti naujų būdų tobulinti tiek profesines, tiek bendrąsias kompetencijas.

Visada turime prisiminti, kad auginame kartą ateičiai.

Lapkričio 4-8 dienomis dvi mūsų mokyklos mokytojos Liudmila Smolskaja (geografijos) ir Karolina Norkienė (dailės) dalyvavo penkių dienų mokymuose ,,Innovative Teaching Methods“ (liet. „Šiuolaikinė mokykla šiuolaikinei visuomenei“.  kurie vyko, IDEC mokymų centre, įsikūrusiame Graikijoje, Pirėjaus mieste. Ten susipažino su kolegomis iš Vengrijos, Italijos, Kroatijos, Vokietijos ir Ispanijos. Visi draugiškai dalinosi savo darbo patirtimi, inovatyviais mokymo metodais ir aktualiomis švietimo naujovėmis. Mokymų metu įgyta patirtis yra itin naudinga ir aktuali ne tik šiandieninei mokyklai, bet ir visiems bendruomenės nariams. 

Projekto patirties sklaida

2020 m. vasario 17 d. mūsų mokykloje vyko seminaras ,,Šiuolaikinė mokykla šiuolaikinei visuomenei“. Jame dalyvavo 45 Vilniaus miesto ir rajono mokytojai, kuriems buvo pristatytos Erasmus+ KA1 projekto veiklos, pasidalinta užsienio šalyse įgyta patirtimi:

 • OUT OF THE BOX – ENVIRONMENTAL OUTDOOR EDUCATION IN FINLAND, „Anapus dėžutės“ – švietimas Suomijoje naudojant lauko aplinką, (Suomija, Virrat),
 • GO IWB – INTERACTIVE TEACHING AND LEARNING ON THE INTERACTIVE WHITE BOARD, ,,Interaktyvus mokymas ir mokymasis panaudojant interaktyvią baltąją lentą“, (Malta, St Paul‘s Bay ),
 • EDUCATIONAL STUDIES IN MUSEUMS, ,,Mokymasis muziejuose“, (Graikija, Kreta, Heraklionas),
 • ROBOTICS IN STEM EDUCATION, ,,Robotika STEM švietime“, (Graikija, Atėnai),
 • USING TECHNOLOGY IN THE CLASSROOM, ,, Informacinių technologijų naudojimas pamokose“, ( Kroatija, Splitas),
 • INNOVATIVE TEACHNING METHODS, ,,Inovatyvūs mokymo metodai“, (Pirėjas, Graikija).

Seminaro dalyviams buvo pristatyti inovatyvūs mokymo metodai. Dalį jų galėjo išbandyti praktiškai: ,,Nuostabioji vėliava“, ,,Pliauškės“, ,,Kryžiukai – nuliukai“, ,,Skaičiavimo estafetė“, ,,Pasaulis per didinamąjį stiklą“, ,,Etinė dilema“, ,,Judrioji pertraukėlė“, ,,Istorijos kūrimas“, ,,Mokymasis su pertraukomis“ ir ,,Minčių žemėlapis“. Pristatyti metodai smagiai įtraukė į ugdomąją veiklą, sužadino smalsumą ir nuteikė sėkmingam darbui.

Be to, viso seminaro metu dalyviai turėjo pildyti ,,Mokymosi pasą“, kuriame žymėjosi ne tik svarbius jiems dalykus, bet ir analizavo bei vertino veiklas.

Nėra galerija pasirinktas ar galerija buvo ištrintas.

Vilniaus miesto ir rajono mokytojai labai gražiai atsiliepė apie seminarą ir prašė surengti daugiau tokių mokymų. Taip pat kvietė atvykti ir į jų mokyklas, supažindinti jų kolegas su inovatyviais mokymo metodais. Svečiai žavėjosi aukšta seminaro kokybe, lektorių kompetencija, estetišku pateikimu, kūrybiškumu ir draugišku kolektyvu. Ačiū mūsų mokyklos mokytojoms už nuoširdų darbą: Liudmilai S., Virginijai N., Ingai J., Karolinai N., Nijolei Č., Jolitai V., Audronei P., Eglei Š. ir Liubov V.

Seminaras Vilniaus miesto ir rajono mokytojams
2021 m. gruodžio 15 d. mūsų mokykloje  vyko seminaras Šiuolaikinė mokykla šiuolaikinei visuomenei“, kuriame dalyvavo​ Vilniaus miesto ir rajono mokytojai. Jo metu buvo pristatytos Erasmus+ KA1 projekto veiklos, pasidalinta užsienio šalyse įgyta patirtimi bei praktiškai išmėginti inovatyvūs mokymo(si) metodai: „Nuostabioji vėliava“, „Pliauškės“, „Kryžiukai – nuliukai“, „Skaičiavimo estafetė“, „Pasaulis per didinamąjį stiklą“, „Judrioji pertraukėlė“, „Istorijos kūrimas“ ir „Minčių žemėlapis“. Pristatyti metodai smagiai įtraukė į ugdomąją veiklą, sužadino smalsumą ir nuteikė sėkmingam darbui.
Ačiū mūsų mokyklos mokytojoms už nuoširdų darbą: Liudmilai S., Virginijai N., Ingai J., Karolinai N.