Erasmus+ projektas “Mokykla be streso. Tarpdalykinis integravimas ir ugdymo proceso optimizavimas”

ERASMUS PROJEKTAS ,,MOKYKLA BE STRESO. TARPDALYKINIS INTEGRAVIMAS IR UGDYMO PROCESO OPTIMIZAVIMAS”
(angl. ,,SCOOL WITHOUT STRESS. INTERDISCIPLINARY INTEGRATION AND OPTIMIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS”)

 

Nuo 2020 metų rugpjūčio 1 dienos Emilijos Pliaterytės progimnazija dalyvauja dar viename Erasmus projekte: ,,Mokykla be streso. Tarpdalykinis integravimas ir ugdymo proceso optimizavimas“, angl. („School without stress. Interdisciplinary integration and optimization of educational process“). Šis projektas truks dvejus metus: nuo 2020 -06-01 iki 2022 m. m. Jame dalyvauja septyni mūsų mokytojai: Liudmila Smolskaja (geografijos mokytoja, taip pat šio projekto kuratorė), Liubov Vežbickienė (rusų kalbos mokytoja), Inga Jusevič (IT mokytoja), Audronė Liūnė Petrauskienė (technologijų mokytoja ), Virginija Naruškevičienė (lietuvių k. mokytoja, pavaduotoja ugdymui), Jolanta Kručkauskienė (lietuvių k. mokytoja) ir Karolina Norkienė (dailės mokytoja).

 

Dalyvaudami šiame projekte mokytojai sieks :

1. Kelti savo kvalifikaciją, padėsiančią organizuoti ugdymo procesą, integruojant skirtingus dalykus ir mažinant krūvį pamokoje.

2. Išmokti naujų į šiuolaikinį mokinį orientuotų metodų, kurie ugdys jo savivaldumą mokantis.

3. Išmokti kurti veiksmingą pamokos struktūrą, skatinančią mokinį aktyviai dalyvauti pamokoje ir siekti savo asmeninės ūgties.

4. Išmokti valdyti stresą ugdymo proceso metu.

Projekte ,,Mokykla be streso. Tarpdalykinis integravimas ir ugdymo proceso optimizavimas“ suteiks mokytojams galimybę asmeniškai tobulėti ir siekti individualių tikslų, keliančių jų tarptautiškumą ir profesinę motyvaciją, supažindins su Europos švietimo ypatumais ir žemyno kultūra.

 

Projekto dalyviai vyks į kursus skirtingose ES šalyse: Suomiją Graikiją, Italiją, Islandiją, kuriuose mokysis naujų įtraukiančių mokymo metodų, tarpdalykinio integravimo, streso valdymo ir koučingo įgūdžių pamokoje. Taip pat jie gerins savo anglų k. įgūdžius, susipažins su kitų ES šalių kultūra, mokytojais, ugdymo sistemomis, lavins savo komunikavimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Projekto metu numatomi 5 mobilumai:

1 Mobilumas:Coaching in the classroom. Mokymuose mokytojas įgys naujų koučingo klasėje įgūdžių, kels savo, kaip mokytojo, pasitikėjimą savimi, gebės integruoti koučingą į ugdymą, kels mokinių pasitikėjimą savimi ir jų mokymosi pasiekimus.

2 Mobilumas: STEAM AND EDUCATIONAL ROBOTICS: AN INNOVATIVE WAY OF TEACHING. Šio kurso veiklos leis išsiaiškinti, kaip galima integruoti robotiką ir kurti mokymo STEAM veiklą mokykloje.

3 Mobilumas: Stress management: how to prevent and manage work-related stress in schools. Kursų metu mokytojai išmoks įvairių streso valdymo technikų, padėsiančių tinkamai reaguoti kritinėse situacijose, pozityviai žiūrėti į mokymo(si) procesą.

4 Mobilumas: Integrated curriculum – Teaching global skills. Šiuose kursuose mokytojai sužinos, kaip organizuoti darbą mokykloje, orientuotą į ateities kartų ugdymą. Kurso veiklos supažindins su šiuolaikiniais mokymosi metodais, atliepiančiais šiuolaikinio mokinio poreikius.

5 Mobilumas: ,,Smart Teachers Play More Iceland with educational visits!“. Po šių kursų mokytojai gebės keisti tradicinį pamokos formatą ir orientuoti pamokos turinį į šiuolaikinį mokinį, taikyti naują metodiką, paremtą pasitikėjimo, kūrybiškumo ir sąmoningumo principais.

Pasibaigus mobilumams naujai įgyta patirtis bus taikoma gerinant ugdymo turinį ir kuriant naują mokymo modelį mokykloje. Tikimasi, kad dalyvavimas projekte turės didelės įtakos mokyklos mokinių mokymosi motyvacijai: pagerės mokinių pasiekimai, sumažės dėl mokymosi nesėkmių jaučiama įtampa, mokiniai labiau pasitikės savimi, išmoks kelti ir siekti savo tikslų, bus sukurtas šiuolaikinio mokinio poreikius tenkinantis ir efektyvus ugdymo modelis.

2022 m. birželio 27 – liepos 1 dienomis technologijų mokytoja Audronė Petrauskienė ir IT mokytoja Inga Jusevič dalyvavo 
Erasmus+ projekto „MOKYKLA BE STRESO. TARPDALYKINIS INTEGRAVIMAS IR UGDYMO PROCESO OPTIMIZAVIMAS“ viename iš mobilumų Graikijoje „STEM through Robotics“.
Mokytojai  susipažino su STEM bei STEAM mokymais, tobulino savo žinias su mikrovaldikliais ir mikrokompiuteriais, programavo ir konstravo su Lego, eksperimentavo bei bendravo su mokytojais ir Rumunijos ir Ispanijos. 

Lapkričio 7-13 dienomis mūsų mokyklos mokytojos Karolina N. (dailė) ir Jolanta K. (lietuvių k.) dalyvavo Erasmus+ projekto ,,Mokykla be streso. Tarpdalykinis integravimas ir ugdymo proceso optimizavimas” viename iš mobilumų, kuris vyko Reikjavike, Islandijoje. Mokymų ,,Smart Teachers Play More” metu Karolina ir Jolanta atrado ne tik įtraukiančias kalbų mokymo(si) metodikas, bet ir kūrybiškus kolegas bei įstabaus grožio šalį.