Feuerstein užsiėmimai

„Vaiko talentas“ – įstaiga, kuri savo veikloje, įgyvendindama visame pasaulyje plačiai taikomą R. Feuerstein metodą (Izraelis), sėkmingai organizuoja unikalius mąstymo lavinimo ir stiprinimo užsiėmimus vaikams ir jaunimui. Kognityvinės psichologijos profesoriaus R. Feuerstein (1921 – 2014) sukurtos unikalios instrumentinio praturtinimo programos sėkmingai naudojamos visame pasaulyje kaip priemonės, skirtos lavinti vaikų mąstymo gebėjimus bei mokymosi įgūdžius, mokyti juos mąstymo ir mokymosi strategijų bei taisyklių. Minėtą užsiėmimų programą sudaro užduočių rinkiniai, kurie yra atliekami popieriaus ir pieštuko principu. Užduočių atlikimo metu lavinamos vaikų kognityvinės funkcijos, ugdomi kalbiniai, matematiniai, loginiai ir emociniai įgūdžiai, skatinamas savarankiškas, efektyvus ir motyvuotas mokymasis.  

Užsiėmimai Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje planuojami trečiadieniais ir penktadieniais, I grupė 14:20 – 15:10 val., II grupė 15:10 – 15:55 val. Vaikai dirba mažose grupelėse. 
Vieno užsiėmimo trukmė – 45 minutės. Kadangi programa yra Vilniaus miesto savivaldybės akredituota, todėl bus galimybė naudotis krepšeliu neformaliajam ugdymui ir taip sumažinti mėnesio mokestį. Besinaudojantiems krepšeliu mėnesio kaina būtų 45 Eur (lankant du kartus per savaitę).
Rugsėjo mėnesio pabaigoje vyks bandomasis užsiėmimas, tad kviečiu visus norinčius susipažinti (būtina registracija  REGISTRACIJA)