Planavimo dokumentai

SAVAITĖS VEIKLOS PLANAS

RUGSĖJO 13 DIENA, pirmadienis
RUGSĖJO 14 DIENA, antradienis
RUGSĖJO 15 DIENA, trečiadienis
  • Pažintis su biblioteka. Pradžia 8.55 val., užsiėmimas 1 c klasėje. Atsakinga S. Andriukaitienė.
  • 7b klasės mokinių tėvų susirinkimas. Pradžia 19.00 val. 405 kab. Atsakinga A. Saldukienė
  • 3d klasės mokiniai dalyvaus edukacinėje pamokoje „Kartono raižiniai“ Vytauto Kasiulio dailės muziejuje. Atsakinga J. Vaisėtienė
  • 6c, 6d klasių išvyka į Kauną pagal inžinerijos projektą. Iš mokyklos išvažiuoja 9.00 val., grįžta apie 17.00 val. Atsakingi mokytojai Marius Tavoras, Rita Česnakevičiūtė, Lina Pavlovienė, Ilona Petrikienė.
RUGSĖJO 16 DIENA, ketvirtadienis
RUGSĖJO 17 DIENA, penktadienis
Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos 2018-2022 m. strateginis planas