Vizija, misija

Mokyklos filosofija

Visi ką nors gali, niekas negali visko. (Carl Schanberg)

Mokyklos misija

Mokykla:

  • teikia pradinį išsilavinimą ir vykdo pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį
  • skatina dvasingą kiekvieno moksleivio saviraišką ir propaguoja sveiką gyvenseną bei kultūringą laisvalaikį
  • siekia sėkmingo įvairios socialinės padėties, fizinių ir dvasinių galimybių moksleivių integravimosi visuomenėje
  • laiduoja tinkamą pedagogų kompetenciją, skatina jų bendradarbiavimą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, nuolatinį tobulinimąsi
  • bendrauja ir bendradarbiauja su miesto, Lietuvos Respublikos bei Europos švietimo įstaigomis.

Mokyklos vizija

Patraukli, atvira bendruomenei, prieinama visiems siekiantiems pagrindinio išsilavinimo, visaverčio demokratinės visuomenės piliečio ugdytoja, teikianti kokybišką išsilavinimą ir suteikianti plačias galimybes kiekvieno moksleivio pozityviai saviraiškai.

Šilti, jaukūs ir saugūs namai visiems nuoširdžiai bendraujantiems šios bendruomenės nariams.