Tvarumo idėja, laimėjusi atrankos konkursą finansavimui gauti

Spalį Vilniaus miesto savivaldybės pavaldumo bendrojo, ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigos dalyvavo idėjų atrankos konkurse „Tvariau“. Konkurso tikslas – padėti ugdymo įstaigoms tapti darnesnėmis organizacijomis, suteikiant finansavimą arba kofinansavimą tvariems sprendimams ugdymo įstaigoje įgyvendinti. Mūsų mokykla teikė paraišką ir labai džiaugiamės, kad iš 80 paraiškų komisija atrinko 21, tarp jų ir mūsų mokyklos idėją, kurios įgyvendinimui bus suteiktas finansavimas arba kofinansavimas.

Kokią idėją įgyvendinsime?

Mūsų idėja – naudoti kuo mažiau popieriaus ugdymo(si) procese – naudoti daugkartinio rašymo lentas, smėlio ir šviesos stalą. Ypatingai tai aktualu 1-2 klasių mokiniams, kai jie tobulina skaitymo, rašymo, skaičiavimo įgūdžius. Rašymo lenta, šviesos ir smėlio stalas labai pagelbėtų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Visai atsisakyti popieriaus nepavyks, tačiau daliai užrašų, užduočių galima naudoti rašomas lentas, šviesos ir smėlio stalus.

Sukurti pakeltų lysvių žaliąsias edukacines erdves „Auginu sveikatą“ (sėti, sodinti ir prižiūrėti prieskoninių daržovių ir arbatžolių lysves). Gilinti žinias apie tvarų, sveiką maistą (auginimą, priežiūrą, vartojimą) erdvę naudoti kaip edukacinį įrankį apie sveikatą, gamtą ir jos procesus.

Sukurti taką pėdoms „Kutenpėdis“, kuris bus užpildytas gamtinėmis medžiagomis: smėliu, akmenimis, medžių sėklomis, žieve, šakomis, skiedromis, spygliais, kankorėžiais, šienu ir kt. Siekiami ugdyti suvokimą, kad sveikatinimosi erdvę galima sukurti tvariai. Čia galėtų vykti ne tik poilsio, bet ir tikslingi sveikatinimo užsiėmimai.