Inžinerijos veiklos 5-7 klasėse

Šiais mokslo metais tęsiamas inžinerijos projektas 5,6,7 klasėse, siekiant integruoti mokomuosius dalykus ir tyrinėjant, eksperimentuojant, atrandant ir kuriant siekti bendro tikslo – gebėjimo įgytas teorines žinias taikyti praktinėje veikloje. Šios projektinės veiklos metu mokiniai ugdė loginį ir kritinį mąstymą, savarankiškumą, iniciatyvumą ir kūrybingumą. 5 klasių mokiniai projekto metu nagrinėjo tvarumo temą. Per literatūros pamokas jie rašė miniatiūras ,,Kodėl aš saugau gamtą“. Per informatikos pamokas savo kūrybinius darbus surinko Word programa. Taip pat jie konstravo programas ,,Atliekų rūšiavimas“ Scratch aplinkoje. Dailės pamokose mokiniai piešė dekoracijos eskizą, kurią per technologijų pamokas pagamino iš antrinių žaliavų. 6 klasių mokiniai domėjosi architektūra. Per istorijos pamokas šeštokai susipažino ir ekskursijos metu tyrinėjo Vilniaus pastatų architektūrą: gotiką, renesansą, baroką, klasicizmą ir modernizmą. Per literatūros pamokas jie kūrė komiksus ,,Vilniaus pastatai prabyla: jeigu pastatai galėtų kalbėti?“. Per informatikos pamokas išbandė komiksų kūrimo programą. Technologijų pamokose 6 klasių mokiniai gamino matytų pastatų maketus, o dailės pamokose dekoravo pagamintą pastato maketą ir jį apipavidalino. 7 klasių mokiniai per fizikos pamokas domėjosi Saulės sistema ir dangaus kūnais. Per technologijų pamokas gamino Saulės sistemos maketą, kuriam eskizą nupiešė per dailės pamokas. Per informatikos pamokas kūrė pateiktis savo projektiniam darbui pristatyti. Per fizikos pamokas buvo skaitomi pranešimai, pristatomi Saulės sistemos maketai bei atliekama visų nuveiktų darbų refleksija. Inžinerijos projektas- tai puiki galimybė mokiniams mokytis bendradarbiauti, dirbti grupėse, planuoti darbo laiką. Vykdomos veiklos praplėtė mokinių žinias, lavino kritinį mąstymą ir kūrybingumą. Mokinių darbai eksponuojami mokyklos fojė ir mokyklos puslapyje.