Dėl kalio jodido preparatų ugdymo įstaigose

Siekiant tinkamai apsaugoti Lietuvos gyventojus nuo galimos branduolinės nelaimės žalingų padarinių, Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos skyrius  pasirūpino kalio jodido (KI) tablečių atsargomis, kurios padėtų ateityje, jeigu įvyktų avarija Baltarusijos atominėje elektrinėje. Mūsų progimnazijai perduotos ir yra saugomos kalio jodido tabletės.

Raštas ugdymo įstaigoms 2021 10

Vadovaujantis, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Todėl privalome organizuoti apklausą dėl vaikų atstovų sutikimo: arba sutinka, kad esant poreikiui vaikams būtų išduotas ir jų suvartotas jiems pagal amžių reikalingas stabiliojo jodo preparato kiekis, arba jei toks sutikimas negaunamas, ugdymo įstaiga nelaimės atveju įsipareigoja tik pranešti vaiko atstovams laiku (t. y. kad vaikas spėtų suvartoti stabiliojo jodo preparatą per rekomenduojamus terminus)  apie poreikį vaikui vartoti stabiliojo jodo preparatą ir šį preparatą perduoti vaiko atstovams, jei jie jo nebūtų įsigiję.

Pabrėžiame, kad minėtas poreikis vartoti šį preparatą atsirastų tik įvykus branduolinei avarijai ir tik tuo atveju jei tą nurodytų Sveikatos apsaugos ministerija įvertinusi avarinę situaciją (radioaktyviojo jodo išmetimo trukmę, žmonių evakavimo galimybes, kt.)

Plačiau apie preparato vartojimo terminus – Sveikatos apsaugos ministerijos informacija

Po Kalėdų atostogų mokiniai parsineš sutikimo/nesutikimo formą. Prašome ją užpildyti ir grąžinti klasės auklėtojui.

Aiškiai ir suprantamai pažymėkite savo poziciją:

  • jei sutinkate, pabraukite žodį „sutinku“:   sutinku/nesutinku
  • jei nesutinkate, pabraukite žodį „nesutinku“: sutinku/nesutinku

Be abejo, visi viliamės, kad šio saugumo užtikrinimo veiklos plano niekada nereikės imtis ir branduolinė avarija neįvyks.

Būkime ir likime saugūs ir sveiki.