Mokytojų dienos išvakarėse mokyklą užvaldė piratai

Mokytojų dienos išvakarėse, spalio 4-ąją, penktadienį, mokyklą užvaldė PIRATAI.  Piratai ne piktieji plėšikai, o simpatiški, stilingi, pasipuošę ir linksmi personažai, švenčiantys Mokytojų dieną. Mokinių savivalda suorganizavo mokytojams kliūčių ruožą, ryto mankštą, lobio paiešką, mokytojai sprendė užduotis, kūrė eilėraščius, piešė bendrą piešinį. Lobis slėpėsi piratų kapitono kabinete. Ačiū mokinių savivaldos kūrybingiems vaikams, suorganizavusiems mokytojams šaunią pramogą, papuošusiems mokyklą šiai šventei ir drąsiai ėmusiems mokytojavimo vairą į savo rankas. Jaunesniųjų klasių mokiniai rungėsi protmūšiuose, atsidūrė mažuose klasės kino teatruose, sprendė kryžiažodžius- buvo užimti netradicinėmis veiklomis, kurias vedė vyresniųjų klasių mokiniai. Ačiū visiems, kūrusiems šventės nuotaiką ir  uždegusiems šypsenas mokytojų veiduose.

« 4 »

Pasibaigus sutrumpintoms pamokoms mokytojai vyko į edukacinę išvyką Dzūkijoje, kur sielą ir akis lepino rudens aukso atspindžiais.