Standartizuoti testai

 

 

 

Diagnostinių vertinimo įrankių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Plačiau apie tai paskaityti galite paspaudę šią nuorodą.

 

Mūsų mokyklos rezultatai   2018

2017 metai