Ugdymo plano projektas 2019/2020

Mūsų progimnazijoje yra parengtas 2019/2020 ir 2020/2021 mokslo metų Pagrindinio ugdymo I dalies programos vykdymo projektas, savaitinių pamokų skaičius pagal dalykus. 

Savaitinės pamokos (projektas)

Mums svarbi tėvų nuomonė, todėl jei turite pastebėjimų, prašome teikti pasiūlymus ar pastabas el. paštu rastine@pliaterytes.lt.