Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžio protokolu, nuo kovo 13 iki balandžio 17 d. stabdoma Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos veikla.  

Pasibaigus pavasario atostogoms, nuo 2020 m. kovo 30 d.  prasidėjo

Kviečiame susipažinti su taisyklėmis bei sekti pedagogų teikiamą informaciją Tamo dienyne.

Kilus klausimams galite susisiekti įstaigos elektroniniu paštu: rastine@pliaterytes.lt

 

Ačiū už profesijų pristatymus mokiniams

Dėkojame progimnazijos mokinių tėveliams, prisidėjusiems prie Nacionalinės karjeros savaitės renginių ir skyrusiems savo brangų laiką atvykti ir jaunajai kartai nuoširdžiai pristatyti įvairiausias profesijas. Mokiniams visada gyvas pristatymas ir patirties pasidalinimas palieka didesnį įspūdį ir atmintyje išlieka ilgiau, nei perskaityta vadovėlyje teorija. 

 

Dalyvavimas Erasmus+ projekte

Vilniaus  Emilijos Pliaterytės progimnazija dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ KA2 projekte
Skillful Thinking-Active Learning- lietuviškai ,,Kritinis mąstymas ir aktyvūs mokymo metodai“,
kuris tęsis dvejus metus 2019-2021 m.

Auksaspalvis ruduo

 

Dėkojame Robertui Žilo už menišką auksaspalvio rudens mokyklos aplinkoje įamžinimą! Pasigrožėkime spalvingu rudeniu!

Privažiavimas prie mokyklos stadiono

Džiaugiamės, kad baigiamas tvarkyti privažiavimas nuo Antakalnio pusės link mokyklos stadiono Vilniaus miesto savivaldybei vasarą įrengus naują modernų dviračių taką šalia Valakampių tilto. Visos mokyklos bendruomenės vardu dėkojame Vilniaus mero pavaduotojui Valdui Benkunskui už operatyvų problemos sprendimą –   nuo Antakalnio atvykstantiems mokinių tėvams ir toliau paliekant patogesnį ir trumpesnį privažiavimą iki mokyklos, ugdančios virš 1000 vaikų, stadiono.  

 

Siūlome darbą

 

Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija siūlo darbą lietuvių kalbos ir literatūros mokytojui (preliminarus darbo krūvis – 1.0 etatas) bei fizinio ugdymo mokytojui (preliminarus darbo krūvis – 0.5 etato).

Darbo pradžia 2019 m. rugsėjo 1 d.

Plačiau..

 

 

Dėl būsimųjų 7-ųjų klasių

DĖL BŪSIMŲJŲ 7-ŲJŲ KLASIŲ

Šiuo metu keturiose 6-osiose klasėse mokosi nuo 30 iki 33 mokinių kiekvienoje. Siekdama pagerinti ugdymo(si) sąlygas būsimiesiems septintokams, mokyklos administracija nusprendė nuo 2019 metų rugsėjo 1 dienos formuoti naują septintąją klasę, kurioje mokytųsi atvykstantys mokiniai ir to pageidaujantys dabartiniai šeštokai. Planuojama, kad šioje klasėje bus 20-25 mokiniai.

Pageidaujančių mokytis naujai formuojamoje klasėje prašome kreiptis į progimnazijos direktorių iki gegužės 24 dienos.