Testavimas

Vilniaus miesto ugdymo įstaigose pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas šiais mokslo metais vyks kontaktiniu būdu, laikantis Operacijų vadovo sprendimu patvirtintų saugumo priemonių

Atsakingai vertindami viruso plitimo grėsmę, primename galimybę ir svarbą mokiniams nuo 12 metų skiepytis.

Siekiant suvaldyti ir užkirsti kelią viruso plitimui, sudaryti galimybę mokytis kontaktiniu būdu bei atsižvelgiant į sėkmingą patirtį 2021 metų pavasarį, raginame tęsti reguliarų savanorišką mokinių testavimą.

Atkreipiame dėmesį, kad testavimas kaupinių PGR metodu (1-4  klasėse) bus vykdomas ugdymo įstaigos klasėje tik tais atvejais, jei testuotis sutinka ne mažiau nei 30 proc. visų klasės mokinių (procentinė dalis skaičiuojama neatsižvelgiant į tai, kokiam skaičiui mokinių testavimas nereikalingas). Teigiamą kaupinį sudariusių pradinukų tėvai iškart iš laboratorijos gauna SMS apie būtiną izoliaciją ir registraciją PGR tyrimui norint gauti patikslinimą kuris iš kaupinio dalyvių serga Covid-19.

Testavimas savikontrolės metodu (5-8 klasėse) atliekamas neatsižvelgiant į tai, kokia dalis mokinių sutiko testuotis (testuojama tiek, kiek sutiko).

Profilaktiškai testuojami bus tik tie mokiniai, kurių atstovai pagal įstatymą pasirašytinai sutinka dalyvauti testavime, todėl būtina pateikti pasirašytus mokinių atstovų sutikimus dėl dalyvavimo tyrime. Mokslo metų eigoje pakeitus sprendimą dėl profilaktinių testavimų – sprendimas galės  būti atšaukiamas rašytiniu laisvos formos prašymu.

Sutikimo forma atsisiųsti ir užpildyti. Sutikimus galima užpildyti ir pas mokyklos budėtoją.

Nuo 2021-09-23 įsigaliojo pakeitimai:

  • izoliacijos trukmė sąlytį turėjusiems asmenims sutrumpėjo iki 10 d. (buvo 14 d.). Yra galimybė susitrumpinti izoliaciją, ne anksčiau, kaip 7 izoliacijos dieną atliktus PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą-iškart po neigiamo rezultato mokinys grįžta į mokyklą;
  • esant kontaktui ugdymo įstaigoje: nebus izoliuojami vakcinuoti ir persirgę mokiniai, kiti mokiniai turi pasirinkimą – izoliuotis arba testuotis. Izoliacija pilnai paskiepytiems gali būti netaikoma, jei sąlyčio metu jau buvo praėję daugiau nei 14-lika dienų nuo pilno vakcinavimo, arba persirgusiems, jei nuo teigiamo PGR ar antigeno testo praėjo mažiau nei 210 dienų, arba turintiems per pastarąsias 60 dienų atlikto kiekybinio arba pusiau kiekybinio antikūnų testo teigiamą atsakymą.

Klasėje esant Covid susirgimui, visi neskiepyti ir neturintys antikūnių mokiniai, turėję rizikingą kontaktą, norėdami tęsti kontaktinį ugdymą privalės būti testuojami greitaisiais antigeno testais pagal žemiau išdėstytą algoritmą arba testuotis nesutikus izoliuosis 10 dienų, skaičiuojant nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju dienos.

Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), pedagogai gali konsultuotis dėl izoliacijos klausimų, klasėje pasitvirtinus COVID-19 liga ar kt. klausimų, rašydami el. laišką budintis@vvsb.lt
arba skambinant tel.: +37065801302

mokykla be covid.lt