Preliminarus 2017/2018 m. m. priimtų mokinių sąrašas

Birželio 5 dieną įvyko pirmasis Mokinių priėmimo komisijos posėdis. Jo metu svarstyti 466 prašymai dėl priėmimo į mokyklą. Prašymai nagrinėti vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu pirmiausiai vietos rezervuotos gyvenantiems mokyklai priskirtoje teritorijoje,  tuomet esant laisvų vietų skirti taškai už nurodytus pirmumo kriterijus, kuriuos mokykla galėjo patikrinti pagal turimus duomenis (broliai/seserys jau besimokančių vaikų, baigę mūsų priešmokyklinę grupę) arba buvo prisegti nurodytą kriterijų įrodantys dokumentai. 

  • Mokytis 1 klasėje svarstyti 268 prašymai, kviečiami mokytis 146 mokiniai
  • į 2 klasę – pateikti 2 prašymai, abu vaikai kviečiami mokytis
  • į 3 klasę – pateikti  6 prašymai, visi vaikai kviečiami mokytis
  • į 4 klasę – pateikti 8 prašymai, kviečiami mokytis 3, daugiau vietų neturime
  • į 5 klasę – pateikti 173 prašymai, kviečiamas mokytis 131 vaikas
  • į 6 klasę – pateikti 4 prašymai, visi kviečiami mokytis
  • į 7 klasę – pateikti 4 prašymai, visi kviečiami mokytis
  • į 8 klasę – pateiktas 1 prašymas, mokinys kviečiamas mokytis.

Skelbiame preliminarų priimtųjų mokinių sąrašą

Šių vaikų tėvai mūsų mokyklos kvietimą mokytis matys prašymų teikimo sistemoje nuo birželio 10 dienos. Turėsite patvirtinti ketinimą rinktis mūsų progimnaziją. Patvirtinimo terminas – ne vėliau kaip iki birželio 15 dienos 24 val. 

Jeigu sistemoje iki birželio 15 dienos nepatvirtinsite savo pasirinkimo, vaikui nuo birželio 16 d. automatiškai bus rezervuota mokykla pagal gyvenamąją teritoriją (jei ši mokykla buvo prašymų sąraše ir siuntė kvietimą) arba automatiškai bus rezervuota vieta vienoje iš mokyklų, siuntusių kvietimą (jei prašyme nesirinkote pagal gyvenamą vietą priskirtos mokyklos).  Jei negausite kvietimo į mokyklą, būsite raginami redaguoti prašymą ir rinktis mokyklą, kurioje yra laisvų vietų. Gali būti, kad kvietimus patvirtins ne visi kviečiami mokytis vaikai, todėl nepatekusieji gali būti kviečiami antrame priėmimo etape- į atsilaisvinusias vietas.

Antrasis priėmimo komisijos posėdis mūsų mokykloje numatytas birželio 19 dieną 14 val. Posėdis atšauktas, nukeltas iki kol paaiškės įstojusiųjų į VGTU inžinerijos licėjų pasirinkimas kurią ugdymo įstaigą rinktis.

Ugdymo(si) sutartys bus pasirašomos nuo birželio 20 dienos – abiems šalims e.sistemoje patvirtinus mokyklos lankymą. (pastaba: birželio 16 dieną ir birželio 19 dieną mūsų mokykloje bus vykdomi valstybiniai brandos egzaminai, atsiprašome ir iš anksto informuojame, kad tomis dienomis lankytis mokykloje negalėsite, todėl sutartis pasirašyti kviečiame nuo birželio 20 dienos 8.30 val.)

Mūsų pradines klases baigusių būsimųjų penktokų tėveliams – Jūs sutartis taip pat galėsite pasirašyti nuo birželio 20 dienos, tačiau skubos nėra, pasirašyti galėsite ir rugpjūčio pabaigoje, svarbu sutartis pasirašyti iki rugsėjo 1 dienos. 

Klasės bus formuojamos tik rugpjūčio 29 dieną, nusistovėjus priimtųjų skaičiui. Išimtis – 5 ir 6 licėjinės klasės, dėl kurių su puikiai besimokančių mokinių tėvais asmeniškai susisieks mokyklos direktorius iki birželio 16 dienos.