Patikslintas priimtųjų sąrašas po antrojo priėmimo etapo

Šiandien įvyko papildomas Mokinių priėmimo komisijos posėdis. Jo metu svarstyti mūsų mokyklai pateikti, bet dar nepatenkinti prašymai, jie buvo nagrinėti vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu. Pirmiausiai vietos rezervuotos gyvenantiems mokyklai priskirtoje teritorijoje,  tuomet esant laisvų vietų skirti taškai už nurodytus pirmumo kriterijus, kuriuos mokykla galėjo patikrinti pagal turimus duomenis arba buvo prisegti nurodytą kriterijų įrodantys dokumentai.

  • Svarstyti 77 prašymai į pirmą klasę. Papildomai kviečiami 24 vaikai. Daugiau vietų šiuo metu nėra. Papildomo priėmimo galimybės bus svarstomos rugpjūtį, jei atsiras laisvų vietų.
  • Svarstytas 1 prašymas į antrą klasę, mokinį kviečiame.
  • 1 prašymas į trečią klasę – prašymą tenkiname.
  • Gauti 5 prašymai į ketvirtą klasę, tačiau laisvų vietų nebėra, prašymų netenkiname.
  • Į penktą klasę svarstyti 29 prašymai, visus nutarta kviesti, nes Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus prašymu atidarome papildomą penktąją klasę,
  • Gautas 1 prašymas į septintą klasę-mokinį kviečiame,
  • 2 prašymai į aštuntą klasę – prašymai patenkinti.

Skelbiame patikslintą priimtų mokinių sąrašą

Klasėmis bus skirstoma rugpjūčio 29 dienos posėdyje.

 

Mokymosi sutartys pasirašomos iki rugpjūčio 31 dienos, tačiau pageidautina pasirašyti iki rugpjūčio 10 dienos, kad esant atsilaisvinusių vietų galima būtų svarstyti daugiau prašymų.