Aktuali informacija

Vasario 8 d., pirmadienis

•Grupės „Tarškalai“ spektaklis darželinukams ir pradinių klasių mokiniams; darželinukai ir pirmokai-10.45 val., antros, trečios ir ketvirtos klasės-12.25 val. •MIF mokytojų meto- dinės grupės susirin- kimas – 14.30 val.

Vasario 9 d., antradienis

•Užgavėnės darželio „Bitučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupėse – 9.40 val.-11 val.
•Užgavėnių renginys „Žiema žiema, bėk iš kiemo“ pradinių klasių mokiniams – per V pamoką
•Saugesnio interneto dienos paminėjimas vyks per visas pertraukas I aukšto fojė
•Klasių seniūnų susirinkimas – po 4 pamokų
•Mokinių savivaldos susirinkimas – po 7 pamokų
•Mokyklos Metodinės tarybos posėdis – po 7 pamokų 300 kab.

Vasario 10 d., trečiadienis

•4 kl. mokinių mokyklinė matematikos olimpiada - 005 kab. per VI pamoką
•6 kl. dirbančių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pasitarimas dėl darbo su specialiųjų poreikių mokiniais – 14 val.

Vasario 11 d., ketvirtadienis

•Istorijos „Kengūra 2016“ 5-8 kl. mokiniams – per II pamoką 120 kab.
•Pradinių kl. mokinių mokyklinė matematikos olimpiada:
2 kl.207 kab., 3 kl.103 kab. – per II pamoką
•Edukacinė pamoka „Makaronų tiltų statyba“ 2c kl. mokiniams (bendradarbiaujant su VGTU) – pradžia 9.50 val. 105 kab.
•Mokiniai, dalyvaujantys Mentorystės programoje, vyksta į spektaklį "59'Online" Menų spaustuvėje – išvyksta 14.30 val.
•Būsimųjų pirmokų mokytojos dalyvauja l/d „Pasaka“ susitikime su auklėtojomis ir tėveliais – 17 val.

Vasario 12 d., penktadienis

•Projekto „Iš praeities stiprybę semiam...“ veikla – Patriotinės dainos šventė:
1 ir 2 kl. mokiniai per I pamoką
3 ir 4 kl. mokiniai per II pamoką
5 kl. mokiniai per III pamoką
6 kl. mokiniai per IV pamoką
7 kl. mokiniai per V pamoką
8 kl. mokiniai per VI pamoką
•2b kl. mokiniai dalyvauja saugaus eismo pamokėlėje vairavimo mokykloje „Euro Draivas“ – išvyksta 9 val., grįžta 12 val.


Mokykla

Vilniaus Emilijos Pliaterytės pagrindinė mokykla, įkurta 2002 metais, 2011-aisiais tapo progimnazija. Joje mokosi apie aštuonis šimtus 1-8 klasių mokinių. Mokykla yra vaizdingame Neries slėnyje, atokiai nuo gyvenamųjų namų ir kitų pastatų, medžių ir gėlynų apsuptyje.

Pastatas ir sporto salė renovuoti ES ir LR Vyriausybės skirtomis lėšomis, klasės ir vidaus patalpos sutvarkytos tėvelių ir mokyklos paramos fondo lėšomis.

Mokyklų modernizavimo projektų lėšomis įrengta erdvi biblioteka, specialistų kabinetai, muzikos, technologijų, fizikos, lietuvių kalbos kabinetai, trys informacinių technologijų kabinetai. Pamokose mokytojai ir mokiniai naudojasi interaktyviomis lentomis, multimedijos projektoriais.

2011 metų vasario mėnesį vykusio išorės audito specialistai pažymėjo, jog mokykloje ypač šilti ir pagarbūs tarpusavio pagalba paremti bendruomenės narių santykiai, gera mokinių mokymosi motyvacija. Mokyklos bendruomenei gerai sekasi įgyvendinant misijoje suformuluotą siekį: skatinti dvasingą kiekvieno mokinio saviraišką ir propaguoti sveiką gyvenseną bei kultūringą laisvalaikį.


 

Pamokų laikas

PIRMADIENIS

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35

klasės valandėlė

10.45-11.15

4 11.25 - 12.10
5 12.30 - 13.15
6 13.35 - 14.20
7 14.30 - 15.15

ANTRADIENIS-

PENKTADIENIS

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.55 - 11.40
5 12.00 - 12.45
6 13.05 - 13.50
7 14.00 - 14.45