Mokykla

Vilniaus Emilijos Pliaterytės pagrindinė mokykla, įkurta 2002 metais, 2011-aisiais tapo progimnazija. Joje mokosi apie aštuonis šimtus 1-8 klasių mokinių. Mokykla yra vaizdingame Neries slėnyje, atokiai nuo gyvenamųjų namų ir kitų pastatų, medžių ir gėlynų apsuptyje.

Pastatas ir sporto salė renovuoti ES ir LR Vyriausybės skirtomis lėšomis, klasės ir vidaus patalpos sutvarkytos tėvelių ir mokyklos paramos fondo lėšomis.

Mokyklų modernizavimo projektų lėšomis įrengta erdvi biblioteka, specialistų kabinetai, muzikos, technologijų, fizikos, lietuvių kalbos kabinetai, trys informacinių technologijų kabinetai. Pamokose mokytojai ir mokiniai naudojasi interaktyviomis lentomis, multimedijos projektoriais.

2011 metų vasario mėnesį vykusio išorės audito specialistai pažymėjo, jog mokykloje ypač šilti ir pagarbūs tarpusavio pagalba paremti bendruomenės narių santykiai, gera mokinių mokymosi motyvacija. Mokyklos bendruomenei gerai sekasi įgyvendinant misijoje suformuluotą siekį: skatinti dvasingą kiekvieno mokinio saviraišką ir propaguoti sveiką gyvenseną bei kultūringą laisvalaikį.


 

Pamokų laikas

PIRMADIENIS

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35

klasės valandėlė

10.45-11.15

4 11.25 - 12.10
5 12.30 - 13.15
6 13.35 - 14.20
7 14.30 - 15.15

ANTRADIENIS-

PENKTADIENIS

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.55 - 11.40
5 12.00 - 12.45
6 13.05 - 13.50
7 14.00 - 14.45