Darbuotojų advento popietė

Šiandien mokyklos darbuotojai susirinko į jaukią advento popietę. Atitrūkę nuo darbų kiekvienas laužė Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos kunigo Dovydo atneštus kalėdaičius ir viens kitam švenčių proga sakė nuoširdžius linkėjimus. Šiame …

Advento vakaras 7c

Jaukų antradienio vakarą 7c klasės mokiniai kartu su tėvais (o kai kas ir su broliais, sesėm) susirinko į susikaupimo vakarą. Jų laukė klasės auklėtoja Dalė bei mokytojos Vytautė ir Audronė. …

Trečioji advento žvakė

Pradinių klasių mokiniai šiandien uždegė Advento trečiąją – piemenų žvakutę ir prisiminė, kad ir grubus žmogus gali turėti jautrią širdį. Palaimintojo arkivyskupo Teofilio Matulionio žodžiais „visi moka pajausti, tik reikia …

Advento popietė

Šiandien mokyklos kolektyvas kaip ir kasmet susibūrė advento popietei. Į aktų salę susirinkusių pedagogų širdis gerumą ir jaukumą bėrė jaunieji choristai giedodami kalėdines giesmes. Rapolo bažnyčios klebonas Dovydas susirinkusius sutelkė …

Advento pradžia

Pradinių klasių mokiniai drauge su tikybos mokytoja Aušra Gauryliute – Sireikiene pradėjo Adventą – šv. Kalėdų laukimo metą. Vaikų lūpose skambėjo eilės, giesmė bei pasiryžimas būti geresniais.