Priėmimas 2024/2025 mokslo metams

Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija sistemoje svietimas.vilnius.lt  kovo 1-gegužės 31 dieną gavo 571 prašymą mokytis 2024/2025 mokslo metais:

 • 276 prašymus į 1 klasę;
 • 8 prašymus į 2 klasę;
 • 16 prašymų į 3 klasę;
 • 10 prašymų į 4 klasę;
 • 234 prašymus į 5 klasę;
 • 7 prašymus į 6 klasę;
 • 13 prašymų į 7 klasę;
 • 7 prašymus į 8 klasę.

Priėmimas vykdytas vadovaujantis 2023 m. sausio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1747 „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“.

Atsižvelgiant į turimų laisvų vietų skaičių, nagrinėti tik mokyklai priskirtoje teritorijoje gyvenančių vaikų prašymai. Taip pat peržiūrėti ne mokyklos teritorijoje gyvenančių vaikų prašymai, siekiant atrinkti vaikus, kurių vyresnieji broliai ar seserys mokosi ir tęs mokslą mūsų mokykloje.

REZULTATAI BIRŽELIO 3-7

Birželio 3-7 dieną mokinių priėmimo komisija vykdė pirmąjį priėmimo etapą, kurio rezultatus pateikiame šioje ataskaitoje

Atkreipiame dėmesį į pastabą, kad 2018 metų gimimo mokiniams einant į pirmąją klasę būtina pateikti priešmokyklinio ugdymo baigimo pažymas, jei jos nebuvo prisegtos prašymuose. Laukiame šių trūkstamų dokumentų el.paštu rastine@pliaterytes.lt.

REZULTATAI BIRŽELIO 10

Birželio 10 dienos posėdyje įvertintos atsilaisvinusios vietos ir išsiųsti kvietimai į atsilaisvinusias vietas. Papildomai išsiųstų kvietimų ataskaita.

REZULTATAI BIRŽELIO 14

Birželio 14 dienos posėdyje įvertintos atsilaisvinusios vietos ir išsiųsti kvietimai į atsilaisvinusias 7 pirmokų ir 5 penktokų vietas. Papildomai išsiųstų kvietimų ataskaita.

REZULTATAI BIRŽELIO 18 

Birželio 18 dienos posėdyje įvertintos atsilaisvinusios vietos ir išsiųsti kvietimai į atsilaisvinusias 1 pirmokų, 1 antrokų, 3 trečiokų ir 2 penktokų vietas. Papildomai išsiųstų kvietimų ataskaita.

REZULTATAI BIRŽELIO 20

1 pakviestam pirmokui pasirinkus privačią ugdymo įstaigą, kvietimas išsiųstas pirmam iš laukiančių eilės mokiniui MOK-129759. Kitose klasėse pokyčių nėra.

TOLESNĖ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO EIGA:

 • Tėvai sistemoje mato kvietimus ir juos patvirtina (jei rinkosi ne vieną ugdymo įstaigą) nuo birželio 20 d. 16.30 val. iki birželio 24 d. 24 val.
 • Jei rinkosi tik vieną mokyklą ir gavo kvietimą, nieko tvirtinti jiems nebereikia – mato prašymo statusą „laukiama sutarties pasirašymo“, tad formuoja sutartį ir ją pasirašo el. parašu.
 • Gavę kvietimus, tačiau ne iš pageidaujamos mokyklos, net jei nepatvirtins gauto kvietimo – automatiškai bus priskirti kviečiančiai mokyklai birželio 25 dieną 8.00 val. ir iš kitų mokyklų laukiančiųjų eilės iškris.
 • Jei mūsų mokyklos kvietimą gavę mokiniai patvirtins ne mūsų mokyklos kvietimą – jie iškris iš priimtųjų sąrašo ir į jų vietą birželio 26 dieną bus kviečiami mokiniai iš laukiančių eilėje prašymų.
 • Jei nei viena vieta neatsilaisvina, birželio 26 daugiau kvietimų nebus išsiųsta.
 • Atmesti gauto kvietimo galimybės nėra. galima tik rinktis kitą kvietimą, jei kviečia ne viena mokykla. Jei vienas iš kelių kvietimų nepasirenkamas, automatinių priskyrimų metu birželio 11, 16, 20, 25 automatiškai yra priskiriama ta mokykla, kuri siuntė kvietimą ir yra prašyme aukščiausiai iš kvietimą siuntusių mokyklų.
 • Jei gavę mūsų kvietimą nutariate eiti į privačią mokyklą-prašome raštu informuoti mus ir atlaisvinti vietą dar negavusiems jokio kvietimo mokiniams.

Jei tėvų prašymo statusas nepasikeitė ir negavo nei vieno kvietimo, liepos 1- rugpjūčio 15 d. gali redaguoti prašymą, pasirinkdami kitas mokyklas, kurios turi vietų.

DĖL SUTARČIŲ PASIRAŠYMO

Gavę kvietimą mokytis mūsų mokykloje turi pasirašyti ugdymosi sutartį iš tėvų pusės per 30 dienų. Negalintys pasirašyti per šį laikotarpį turi raštu informuoti mokyklą ir suderinti kitą sutarčių pasirašymo terminą.

Sutartis iš mokyklos pusės direktorius pasirašinės iki rugpjūčio 31 dienos, nėra priežasčių nerimauti jei direktoriaus kasmetinių atostogų laikotarpiu pasirašymas iš mokyklos pusės nevyks, iki mokslo metų pradžios visos sutartys bus pasirašytos. Taip pat užtrunka kol gaunami dokumentai, kad  įsitikinti, jog naujai priimamas šešiametis pirmokas yra baigęs priešmokyklinį ugdymą ar naujai priimamas penktokas – įgijęs pradinį išsilavinimą.

DĖL REIKALINGŲ PATEIKTI DOKUMENTŲ

Dokumentai, kurie turi būti pateikti mokyklai (jei nebuvo prisegta prie prašymo):

Pirmokų:

 • gimusiems 2018 metais – priešmokyklinio ugdymo baigimo pažyma ar priešmokyklinio ugdymo pedagogo(-ų) rekomendacija;
 • gimimo įrašo (gimimo liudijimo) kopija – mokinio asmens bylai, kad matytųsi teisėti mokinio atstovai-mama ir tėtis (dėl šios priežasties paso kopija netinka);
 • iki rugsėjo 15 dienos mokinio e.sveikatos sistemoje turi būti galiojanti elektroninė pažyma dėl kasmetinio privalomo sveikatos patikrinimo.

Penktokų (naujai priimtų mokinių):

 • pradinio išsilavinimo pažymėjimas (kol negaunamas pradinio išsilavinimo pažymėjimas iš naujai priimamo penktoko, sutartis iš mokyklos pusės nepasirašoma);
 • gimimo įrašo (gimimo liudijimo) kopija – mokinio asmens bylai, kad matytųsi teisėti mokinio atstovai-mama ir tėtis (dėl šios priežasties paso kopija netinka);
 • iki rugsėjo 15 dienos mokinio e.sveikatos sistemoje turi būti galiojanti elektroninė pažyma dėl kasmetinio privalomo sveikatos patikrinimo.

Atvykusių į kitas klases:

 • pažyma apie mokymosi pasiekimus (2-4 klasės);
 • mokymosi pasiekimo pažymėjimas (6-8 klasės);
 • gimimo įrašo (gimimo liudijimo) kopija – mokinio asmens bylai, kad matytųsi teisėti mokinio atstovai-mama ir tėtis (dėl šios priežasties paso kopija netinka);
 • iki rugsėjo 15 dienos mokinio e.sveikatos sistemoje turi būti galiojanti elektroninė pažyma dėl kasmetinio privalomo sveikatos patikrinimo.

 DĖL MOKINIO PAŽYMĖJIMO

Jei pageidausite gauti mokinio pažymėjimą, reikės pristatyti vieną 2,5cm x 3cm dokumentinę nuotrauką, atitinkančią vaiko amžių. Kitoje nuotraukos pusėje prašome užrašyti vaiko vardą, pavardę, gimimo datą. Rekomenduojama nuotraukas pristatyti nuo 2024 m. rugpjūčio 19 dienos į mokyklos raštinę.

Elektroninį mokinio pažymėjimą galite užsisakyti ,,Eurofondas“ svetainėje https://eurofondas.com/elektroninis-mokinio-pazymejimas/

DĖL PIRMOKŲ SKIRSTYMO KLASĖMIS

Pirmokų skirstymas klasėmis vyks rugpjūčio mėnesį, kai bus pasirašytos visos ugdymosi sutartys.

DĖL PENKTOKŲ LICĖJINĖS KLASĖS

Mokykloje tradiciškai gabiausiems mokiniams yra sudaroma galimybė pretenduoti į licėjinę klasę. Jei tarp naujai priimtų mokinių yra ketvirtą klasę baigusių aukštesniuoju lygiu iš visų dalykų – kviečiame atsiųsti į rastine@pliaterytes.lt mokyklos patvirtintą pažymą ar el. dienyno išrašą apie tokius metinius įvertinimus ir bus suteikta informacija kokia tvarka atvykti laikyti gabiųjų (licėjinės) klasės atrankos testą (lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo), kuris vyks birželio 13 dieną.

UNIFORMOS

Mūsų mokykloje uniformas dėvi tik pradinių klasių mokiniai

Pirmoko krepšelis

Adaptacija pirmokams rekomendacijos tėvams