Inžinerijos projekto veiklos

Vykdant Inžinerinio projekto veiklas spalio mėnesį šeštokai dalyvavo istorijos mokytojų E. Stacevičiūtės ir M. Tavoro organizuotose ekskursijose po Vilniaus senamiestį, kurių metu ne tik prisiminė pagrindinius architektūros stilių bruožus (gotika, renesansas, barokas, klasicizmas), bet ir gilino istorijos, dailės, dorinio ugdymo pamokose įgytas žinias, ugdė socialines ir emocines, pažinimo, pilietiškumo, kūrybiškumo ir komunikavimo kompetencijas. Mokiniai ekskursijos metu turėjo nufotografuoti skirtingų stilių pastatus, užpildyti užduočių lapus bei pasirinkti patikusį pastatą, kurio maketą gamins technologijų pamokose.