Paminėta tolerancijos diena

Rudenį yra mažiau šviesos, kurios reikia bet kuriai gyvai būtybei. Šviesa asocijuojasi su gėriu, pozityvumu. Pasaulyje vykstant kariniams konfliktams, svarbi tampa mintis, jog šviesa turi nugalėti tamsą. Todėl šių metų simbolis – Tolerancijos žibintas skirtas nešti toleranciją, gėrį, pakantumą, kuris turi įveikti blogį. 

Tolerancija – tai kelias į taiką. Mūsų mokyklos bendruomenė aktyviai prisijungė prie šios pilietinės iniciatyvos. Mokykla „nušvito“ spalvingais Tolerancijos žibintais. Nuo lapkričio 13 d. iki 17 d. 5-ų – 8-ų klasių mokiniai per dorinio ugdymo pamokas dar kartą prisiminė, kas yra tolerancija, padiskutavo apie šių dienų tolerancijos ir netolerancijos apraiškas visuomenėje, pasaulyje, kasdieniniame gyvenime. 

Dalinamės keletu akimirkų iš mokinių kūrybos.