Padėka už sutvarkytą privažiavimą

Po mokinių rudens atostogų mokyklos bendruomenę labai nudžiugino sutvarkytas iki šiol buvęs labai duobėtas privažiavimas iki mokyklos. Už šiuos darbus nuoširdžią padėką reiškiame 1c klasės mokinio Adomo ir 3c klasės mokinės Guostės tėčiui Mindaugui Breskiui, UAB „Būsto investicijos“ vadovui. Dėkojame už parodytą iniciatyvą, malonų dalykišką bendradarbiavimą ir pastangas, kad neatidėliojant operatyviai būtų išlygintas kelias, kuriuo iki progimnazijos nuo šiol galima privažiuoti saugiai.

padėka