Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyva

Džiugu, kad mūsų progimnazijos 3-ųjų ir 4 –ųjų klasių mokiniai įsitraukė į „EDU Vilnius“ ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus įgyvendinamą Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvą!

Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas kartu su mokyklos bendruomene spręsti dėl dalies mokyklos biudžeto lėšų panaudojimo, kai bendruomenės nariai patys siūlo idėjas mokyklai ir balsuodami renka labiausiai patikusias idėjas.

Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas mūsų pradinukams bus nauja ir naudinga patirtis planuojant resursus, vertinant mokyklos aplinką, galvojant apie tvarius edukacinių erdvių tobulinimo sprendimus.

Iniciatyvos eiga:

· Spalio 23 d. vyko pirmasis DB renginys. Progimnazijos direktorius mokiniams papasakojo apie mokyklos biudžeto sandarą, kur naudojamos gautos lėšos. Renginį vedė „EDU Vilnius“ mentorė Maironio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Belovienė, kuri pristatė iniciatyvą, gaires idėjoms, bei formą idėjoms aprašyti. Mentorė akcentavo tvarumo svarbą, turimo biudžeto išpildymą ir kuo didesnę naudą visiems pradinių klasių mokiniams. Dirbdami komandose, 3-ų ir 4-ų klasių atstovai generavo idėjas ir jas pristatė.

· Spalio 23 d. – lapkričio 10 d. 3-4 klasėse vyks pasitarimai „Ką norėtum pakeisti mokykloje? Tam turi 1300 eurų – pasiūlyk savo idėją.“ Kiekviena klasė išrinks vieną patikusią idėją.

· Lapkričio 13 – 15 d. DB konsultacinė grupė peržiūrės klasių pasiūlymus ir atrinks 5-6 idėjas.

· Lapkričio 20 d. vyks atrinktų projektų pristatymas 3-ųjų ir 4-ųjų klasių mokiniams.

· Lapkričio 27 d. 3-4 kl. mokiniai balsuos rinkdamiesi labiausiai patikusios idėjos projektą.

Gruodžio mėnesį, po balsavimo, išrinkta idėja (t. y. siūlomas dalykas, objektas ar pan.) bus užsakyta ir įgyvendinta!