Mokinių priėmimas 2023/2024 mokslo metams

Iki gegužės 31 dienos tėveliai galėjo teikti prašymus priimti vaikus mokytis mūsų mokykloje 2023/2024 mokslo metais. Mokykla gavo 610 prašymų. Pirmiausiai nagrinėti Vilniaus mieste gyvenamąją vietą deklaravusių tėvų prašymai į 1 ir 5 klasę vadovaujantis žemiau išvardintais dokumentais.  Prioritetiniai taškai skaičiuoti tik tuo atveju, jei buvo prisegti tinkami prioritetą įrodantys dokumentai.

2023 m. sausio 18 d. Savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. 1-1747 „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“

Prašymų teikimo ir nagrinėjimo grafikas

Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2023 metais  ir  Mokinių skyrimo į klases ir auklėtojų skyrimo klasėms tvarkos aprašas

Į kitas klases prašymai nagrinėjami tik esant laisvų vietų.

Pateikiame pirmojo etapo rezultatus prašymų registracijos numeriais 

Antrojo etapo rezultatai numeriais 

Trečiojo etapo birželio 13 d. rezultatai numeriais

Surasti savo prašymo numerį galite pasinaudoję paieška (CTRL+F).

Jei rezultato stulpelyje matote „kviečiamas mokytis” – vaikas priimtas.

Birželio 19 dieną atsilaisvinusių vietų nėra, todėl laukiantys prašymai nenagrinėjami. 

Papildomi kvietimai birželio 21 dieną  Rezultatai 

Birželio 23 d. atsilaisvinus 1 penktoko vietai pakviestas mokinys MOK-95319.  Daugiau vietų ir laukiančių penktokų prašymų šią dieną nėra. Kitose klasėse vietų neatsilaisvino. Yra 4 vietos septintokams.

Rugpjūčio 18-21 d. priėmimo komisijos posėdžių rezultatai .

Tolimesni veiksmai:

  1. Kviečiamų mokytis mokinių tėveliai, nurodę tik mūsų mokyklą, jau gali pasirašinėti ugdymo sutartis.  Sutartys elektroninės, toje pačioje erdvėje kur teiktas prašymas.
  2. Prašyme nurodę ne vien mūsų mokyklą, norėdami pasirašyti sutartį turi patvirtinti gautą kvietimą.
  3. Sutartis tėvai iš savo pusės turi pasirašyti iki rugpjūčio 30 dienos. Nepasirašę sutarties ir neinformavę mokyklos, vietą mokykloje praranda ir jiems siųstas kvietimas bus anuliuotas.

Adaptacija pirmokams rekomendacijos tėvams