Inžinerijos projekto vykdymas, mokinių darbų parodos

Mūsų mokykloje vykdomas inžinerijos projektas, kuris apjungia visas disciplinas, integruoja mokomuosius dalykus tyrinėjant, eksperimentuojant. Šio inžinerinio projekto tikslas- ugdyti mokinių loginį ir kritinį mąstymą, kūrybiškumą, gebėjimą teorines žinias pritaikyti praktinėje veikloje. Visus mokslo metus inžinerinio projekto veiklos vykdomos etapais, paskirsčius projektinius darbus. 5 klasių mokiniai kūrė kortelių žaidimus tema ,,Lietuvos gamta“, 6 klasių mokiniai gamino iš pasirinktų žaliavų architektūros objektus tema ,,Lietuvos architektūra- Lietuva vakar, šiandien, rytoj“, 7 klasių mokiniai nagrinėjo kosmoso temą ir kūrė ,,Saulės sistemos“ maketus.

Inžinerinio projekto veiklos buvo integruojamos į įvairius mokomuosius dalykus. Per lietuvių kalbos pamokas penktokai kūrė savo žaidimų taisykles, šeštokai rašė kelionės dienoraštį apie kelionę į Kauną, kurioje aplankė įdomiausius šio miesto architektūrinius objektus, per technologijų, dailės, informacinių technologijų pamokas 5,6,7 klasės gamino korteles, architektūros objektus, saulės sistemos maketus. Darbas vyko tiek individualiai, tiek grupelėmis, poromis, siekiant kuo didesnio mokinių įsitraukimo į ugdymo(si) procesą. Atlikti darbai buvo pristatyti mokyklos bendruomenei surengiant darbų parodą įvairiose mokyklos erdvėse.

« 2 »