Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai

Džiaugiamės gerais mūsų mokyklos mokinių Nacionalinio pasiekimų patikrinimo rezultatais 2022 metais ir pateikiame informaciją apie 2023 metais vyksiantį mokinių pasiekimų patikrinimą bei kokie pokyčiai lauks testavime kitais mokslo metais.

Šių mokslo metų ketvirtokų ir aštuntokų nacionaliniai pasiekimų patikrinimai vyks anksčiau nei iki šiol – jie bus organizuojami sausio–vasario mėnesiais. Tikimasi, kad paankstinimas leis mokykloms veiksmingiau panaudoti rezultatų duomenis. Anksčiau gavusios ataskaitas, jos galės atkreipti dėmesį į mokinių spragas ir anksčiau suteikti mokymosi pagalbą vaikams. Testavimas bus vykdomas mokyklose, elektroniniu būdu.

Srautų suskirstymą kuruoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir artimiausiu metu informuos mokinius bei jų tėvus per klasių auklėtojus.