8d projektas apie klimato atšilimą

Lapkričio 25 d. vyko vokiečių k. pamoka, kurios metu kalbėjo apie šiltnamio efektą. 8d klasės mokiniai paruošė informaciją apie šiltnamio efektą lietuviškai, rodė skaidres, aptarė pateiktą informaciją. Po pranešimo lietuviškai, kalbėjo apie šiltnamio efektą vokiškai. Skaitė tekstą, aiškinosi žodžius, kurie susiję su šia tema. Naudojosi žurnalu „Lingo“. Pamokos gale visą informaciją apibendrino žiūrėdami filmuką šia tema.