Dėkojame už bibliotekai dovanotas knygas

Dėkojame 5b mokinio Ugniaus mamai, kuri vakar atnešė tiek daug naujų, šiuolaikinių ir aktualių mokyklinio amžiaus vaikams knygų į biblioteką. Nors dar ne Kalėdos, bet po tokių dovanų, vakar Kalėdų stebuklo dvasia jau pasklido bibliotekoje.