Infekcijų plitimą ribojantis režimas

Gauta nauja informacija apie tai, kaip mokyklos turi reaguoti į COVID-19 ligos plitimą ugdymo įstaigose. Pranešime apibrėžtas infekcijų plitimą ribojantis režimas (IPRR), kuriame nurodyta, kad atskira klasė pereina į nuotolinį ugdymą, jei po COVID-19 atvejo 10 d. laikotarpyje atsiranda 5 ir daugiau susirgimų, kurių užsikrėtimo aplinkybės siejamos su ugdymo įstaiga.

Kiekvieną dieną stebime situaciją atskirose klasėse ir atsiradus rekomendacijose nurodytoms aplinkybėms tos klasės pereis į nuotolinį ugdymą ne trumpesniam kaip 7 dienų ir ne ilgesniam kaip 14 dienų laikotarpiui.

Šiuo metu mokykloje daugiau kaip 5 COVID-19 atvejų klasėje neturime.

https://e-seimas.lrs.lt/VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS