Informuojame, kad siekiant maksimaliai išvengti COVID-19 viruso plitimo į mokyklą mokinių tėveliai (globėjai) ir pašaliniai asmenys nuo 2021-10-04 nebus įleidžiami.  Esant būtinybei užeiti į mokyklą prašome vizitą derinti iš anksto (su klasės auklėtojais ar raštine).  Saugokime vieni kitus.